Toegankelijkheid

Skip to main content

Eid al-Fitr (Suikerfeest) nog geen reden voor een vrije dag

05 mei 2022

Vrijwel alle Nederlanders zijn bekend met het Suikerfeest. 40 procent heeft vrienden, collega’s of buren die het Suikerfeest vieren. Ook is er bewondering voor moslims die aan de ramadan doen. Echter, maar een derde is van mening dat werkgevers hun islamitische werknemers een vrije dag moeten verlenen tijdens het Suikerfeest. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction onder 1026 Nederlanders naar de ramadan en het Suikerfeest. 

 

Bewondering voor deelnemers aan de ramadan

In vergelijking met zes jaar terug is de houding van Nederlanders ten opzichte van de ramadan positiever geworden. 75 procent van de ondervraagden vindt het geen problemen dat moslims in Nederland meedoen aan de ramadan (71 procent in 2016). Bijna de helft (44 procent) heeft zelfs bewondering voor mensen die aan de ramadan mee doen (een stijging van 6 procent). 

 

1 of 2 mei vierden moslims de afsluiting van de vastenmaand ramadan met het Suikerfeest (Ied al-Fitr door moslims genoemd). 98 procent van de Nederlanders is bekend met het Suikerfeest en weet dat moslims dan het einde van de vastenmaand vieren. 

 

Verdeeldheid over gelukwensen Suikerfeest 

Steeds meer organisaties, bedrijven en politici wensen de moslimgemeenschap in Nederland een gezegend of prettig Suikerfeest: “Eid Mubarak”. De meningen hierover zijn verdeeld. 28 procent van Nederland vindt het positief als de minister-president dit doet. Echter, 32 procent heeft dit liever niet (39 procent neutraal). Nederlanders (43 procent) zijn positiever over de gelukwensen vanuit bedrijven.  Maar ook hier keurt een deel dit af (22 procent). 

 

Werknemers zouden een christelijke vrije dag moeten kunnen ruilen voor het Suikerfeest 

In Nederland is weinig draagvlak om van het Suikerfeest een officiële vrije dag te maken. Slechts 16 procent is hier voorstander van. Ook over de mogelijkheid om als moslim een vrije dag te krijgen voor het Suikerfeest is men verdeeld positief. 38 procent vindt niet dat een werkgever islamitische medewerkers een vrije dag moet geven tijdens het Suikerfeest en 34 procent vindt juist van wel. 

Het feestdagenbeleid voor iedereen aanpassen heeft een groter draagvlak. Werknemers krijgen dan de mogelijkheid om een christelijke feestdag in te ruilen voor een dag die zij belangrijk vinden. 52 procent is hier voorstander van en 24 procent is het daar niet mee eens. 

 

Over het onderzoek

Het onderzoek is op eigen initiatief van Motivaction uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de kennis en houding van Nederlanders t.a.v. ramadan en het Suikerfeest. Voor het onlineonderzoek is gebruikgemaakt van het StemPunt panel van Motivaction met meer dan 75.000 leden. 1.026 respondenten in de leeftijd van 18 tot 80 jaar hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Het onderzoek is representatief gewogen op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, regio en Mentality. Het veldwerk werd op 26-28 maart uitgevoerd.


Vragen?
Lennart Blokker

Email
Functie Research manager
Telefoon +31 (0)20 589 82 91


Gerelateerde artikelen

Oud en Nieuw steeds vaker overgeslagen

Ruurd Hielkema
22 december 2019

2023: een positieve opsteker voor de winkelstraat!

Huib Lubbers
16 januari 2024

Buren en technologie geven rustig gevoel over thuis

Eric-Jan Klöne
30 augustus 2018

WK in Qatar niet populair onder Nederlanders

Sander Kluiters
19 mei 2022
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency