Toegankelijkheid

Kwalitatief onderzoek onder Babyboomers

26 april 2023

Op 25 mei organiseert Motivaction een kwalitatief onderzoek onder Babyboomers. In een serie diepte-interviews duiken we in de leefwereld van deze doelgroep. Dit zijn ouderen geboren tussen 1945 en 1955.

De Nederlandse samenleving vergrijst momenteel in rap tempo. In 2003 was 14 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2040 zal dit percentage het hoogste punt bereiken en waarschijnlijk zijn toegenomen tot 23 procent. Daarnaast weten we dat de babyboomers de rijkste generatie ooit is. Dit alles gecombineerd met een veranderend leefpatroon van de babyboomers, ze hebben extra vrije tijd en ontdekken nieuwe interesses en activiteiten, maakt deze generatie een interessante doelgroep.

Steeds meer organisaties (h)erkennen deze ontwikkeling en zetten zich in om ook deze doelgroep te bedienen met hun diensten, producten en informatievoorziening. Om daadwerkelijk een succesvolle relatie op te kunnen bouwen met babyboomers, zijn producten en diensten nodig die aansluiten bij deze nieuwe fase in hun leven. Hiervoor is het nodig een goed begrip te hebben van de doelgroep. En daar draagt Motivaction graag aan bij! 

Jij hebt de mogelijkheid om op dit onderzoek in te tekenen en zelf een thema aan te dragen. Hiermee krijgt jouw organisatie op een laagdrempelige manier inzicht in deze doelgroep over een onderwerp dat voor jullie interessant is.

Dit onderzoek biedt jou

  • Een combinatie van focusgroepen en diepte-interviews met 18 Babyboomers tussen de 68 en 78 jaar met een spreiding in leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en culturele achtergrond.
  • Inzicht in onderwerpen als opleiding, hobby’s, wonen, werken, relaties.
  • De mogelijkheid om een eigen thema in te dienen voor het onderzoek. Deze resultaten koppelen we alleen terug aan jou.

Meedoen?

Participatie is al mogelijk vanaf 8.900 euro exclusief btw. Deadline voor deelname is 8 mei 2023. De resultaten zijn beschikbaar op 31 mei.Download de brochure voor meer informatie over het onderzoek en de mogelijkheden. Neem contact op bij vragen.


Vragen?
Margré Nijkamp

Email m.nijkamp@motivaction.nl
Functie Manager InnovatieLab
Telefoon +31 (0)20 589 82 21

Henk Heinen

Email h.heinen@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 41


Gerelateerde artikelen

Zijn Nederlanders een held met hun geld?

Rob Doornbos
25 maart 2019

Gelderlander wil groene leefomgeving

Rebecca van der Grient
28 februari 2019

Meer dan helft festivalbezoekers heeft last van gehoor

Kevin Hengstz
24 juni 2019

BBQ’en in Nederland: een pretentieloos gezelschapsspel

Ruurd Hielkema
20 september 2022
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved