Toegankelijkheid

Skip to main content

Meeste Nederlanders niet voorbereid op cyberdreigingen

02 mei 2019

De meeste Nederlanders zijn naar eigen zeggen niet voorbereid op cyberdreigingen, terwijl dit wel als de meest waarschijnlijk gebeurtenis wordt gezien die in Nederland zal plaatsvinden. Dat stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aan de hand van onderzoek dat door onderzoeksbureau Motivaction onder 838 Nederlanders werd uitgevoerd.

Twee keer per jaar laat de NCTV een onderzoek uitvoeren naar de zorgen, angsten en het gevoel van veiligheid onder de bevolking en het optreden van de overheid bij rampen. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in de Risico-en Crisisbarometer. Van de 838 ondervraagde Nederlanders stelt 62 procent dat een cyberdreiging de meest waarschijnlijke gebeurtenis is die in Nederland zal plaatsvinden. Een kwart maakt zich hier ook zorgen over. Een cyberdreiging omvat verschillende zaken, zoals cyberaanvallen op organisaties, verstoring van vitale voorzieningen, of de diefstal van staatsgeheimen, persoonsgegevens en intellectueel eigendom.

Op de vraag in hoeverre men is voorbereid op cyberdreigingen zegt 70 procent niet voorbereid te zijn. Bij de vorige meetperiode in het najaar van 2018 ging het nog om 63 procent van de ondervraagden. Het gebruik van antivirussoftware is de meest genoemde maatregel die mensen nemen om zich tegen cyberdreigingen te beschermen, gevolgd door het voorzichtig zijn op internet.

Deelnemers aan het onderzoek werd ook gevraagd welke maatregelen de overheid moet nemen om cyberdreigingen in Nederland te bestrijden of voorkomen. Twintig procent noemt "verbeteren beveiliging", terwijl elf procent wil dat er ict-specialisten worden opgeleid en ingezet. Op de vraag "In hoeverre denk je dat de Nederlandse overheid in staat is om cyberdreigingen te voorkomen?" antwoordt 50 procent niet of nauwelijks.

Als er wordt gekeken naar achtergrondkenmerken blijkt dat vrouwen vaker dan mannen vinden dat de overheid Nederlanders ongevraagd moet informeren over bepaalde onderwerpen, zoals cyberdreigingen. Jongeren (tot 24 jaar) maken zich vaker zorgen om de veiligheid op internet en zouden vaker willen weten hoe te handelen bij cyberdreigingen. Verder blijkt dat hoogopgeleiden relatief vaker cyberdreigingen in hun top drie van zorgen zetten dan laagopgeleiden.

Bron: Security.nl, 01.05.2019

 

Gerelateerde artikelen

Accountant krijgt dikke acht van audit committees

Irene Zondervan
05 juli 2019

Hoe staat de Nederlandse consument tegenover duurzame kleding?

Lieke van Duist
20 juni 2019

Het MKB is op stoom, maar kleine bedrijven blijven achter

Rob Doornbos
06 juni 2018

Nederlanders worstelen met smartphoneverslaving

Kevin Hengstz
23 maart 2023
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency