Toegankelijkheid

Skip to main content

Motivaction onderzoekt wat mensen écht denken

23 februari 2022

Dagelijkse en onbewuste beslissingen van respondenten in kaart brengen: met de Go-or-No-go Association Test (GNAT) maakt Motivaction dit mogelijk. Bij zo’n test voeren respondenten onder tijdsdruk keuzetaken uit waarbij reactietijden de mate van associaties tussen objecten en eigenschappen onthullen. En dit levert waardevolle informatie op.  

Mensen nemen gemiddeld 35.000 beslissingen per dag. Dat is ongeveer 1 beslissing per seconde op een dag van 17 uur. Een deel daarvan is bewust en een deel gaat automatisch. Beide manieren spelen een grote rol bij taken als autorijden, tandenpoetsen, boodschappen doen en het typen van een tekst. 

Bewuste beslissingen zijn relatief eenvoudig in kaart te brengen met behulp van kwantitatief onderzoek. Maar hoe leg je onbewuste, impliciete beslissingen vast? 

Eén van de bekendste methoden is de Impliciete Associatietest (IAT), ontwikkeld door Harvard University. IAT toont aan dat mensen impliciet een andere mening kunnen hebben dan dat zij expliciet melden. En dit leidt tot verrassende resultaten. Zo ging een onderzoek in op impliciete attitudes van mensen betreffende stereotypering van geslacht en huidskleur. Ondanks dat alle deelnemers van deze test expliciet aangaven niet aan stereotypering te doen, toonde de resultaten volgens de IAT methode iets heel anders. Meer dan de helft van de respondenten deden namelijk onbewust wél aan stereotypering. 

Motivaction heeft met de GNAT ( Go-or-No-go Association Test) een variatie op de IAT ontwikkeld die breed in te zetten is voor marktonderzoek. Dankzij jarenlange ervaring blijkt de GNAT zeer geschikt voor onderzoek naar: 

 

  • Associaties. Past een reclame-uiting bij jouw merk of merkwaarde? De snelheid waarmee respondenten aangeven eigenschappen, of merkwaarden wel of niet te associëren met zo’n reclame-uiting, geeft waardevolle inzichten in de sterkte van die uiting.  

 

  • Merken. In hoeverre associëren respondenten merkwaarden met jouw merk en niet met concurrerende merken? Hun reactietijd vertelt of het tijd is om de merkwaarden aan te scherpen. 

 

  • Details. Welke verpakking past het best bij de eigenschappen die een merk of product wil uitstralen? Soms gaat onderzoek over dit soort kleine details, waar impliciete beslissingen een cruciale rol spelen. 

 

  • Verdieping. Welke eigenschap van jouw product of service vinden respondenten het meest belangrijk? Om het beste antwoord te krijgen op deze vraag levert juist GNAT de diepere inzichten op. 

 

De GNAT is dus een waardevolle methode die impliciete processen bij dagelijkse beslissingen in kaart brengt. Neem contact met ons op om te ontdekken wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen. 


Vragen?
Seth Schaafsma

Email s.schaafsma@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

EtnoMentality

Lennart Blokker
25 maart 2014

Jongeren geven leidinggevend Nederland ruime voldoende

Jorn Lingsma
11 maart 2019

Corona-zorgen leven het meest onder 35-44 jarigen

Cecilia Keuchenius
24 maart 2020

Een op drie bewuster bezig met gezondheid sinds corona

Marcel Voorn
19 oktober 2020
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency