Toegankelijkheid

Skip to main content

Nederlanders positiever over vooruitgang in ontwikkelingslanden, maar somber beeld overheerst

20 september 2018

Nederlanders zijn iets positiever gaan denken over vooruitgang in ontwikkelingslanden. Vergeleken met vorig jaar weten meer Nederlanders dat mensen in ontwikkelingslanden welvarender zijn dan tien jaar geleden. De meerderheid denkt echter nog altijd dat de armoede even groot bleef of erger werd.

Dat blijkt uit een onderzoek van World’s Best News en Motivaction onder een representatieve groep van 1266 Nederlanders. In deze peiling, die voor de derde keer werd gehouden, kregen deelnemers de vraag of mensen in ontwikkelingslanden de afgelopen tien jaar gemiddeld armer of minder arm waren geworden, of dat hun situatie hetzelfde was gebleven. Vergelijkbare vragen kregen ze over gezondheid en veiligheid in ontwikkelingslanden.

Volgens cijfers van de Wereldbank daalde het aantal mensen in extreme armoede van 18,1% in 2008 tot, naar verwachting, 10,9% dit jaar. Slechts een kleine minderheid (19%) van de deelnemers wist dit. Hun aandeel is echter gegroeid: vorig jaar was slechts 14% op de hoogte van de dalende armoede. 22% van de Nederlanders dacht dat de armoede juist erger was geworden, maar vorig jaar was dat nog 32%. Nederlanders weten dus, vergeleken met vorig jaar, iets beter dat de armoede in ontwikkelingslanden is gedaald. Het overheersende beeld blijft echter dat de armoede even erg bleef of erger werd.

‘Zeker weters’ zitten er meestal naast

De meerderheid van de deelnemers twijfelde overigens of ze wel het goede antwoord hadden gekozen. Iets meer dan een kwart (26%) was echter ‘heel erg zeker’ dat hij of zij de vraag goed had. Maar deze ‘zeker-weters’ deden het nauwelijks beter dan de rest. Ze waren vooral stelliger in hun keuze voor ‘armer’ of ‘minder arm’, en dachten minder vaak dat de situatie hetzelfde was gebleven. Ook mensen met veel interesse in ontwikkelingslanden hadden het niet vaker goed dan de rest, en datzelfde gold voor mensen die veel tijd besteedden aan het volgen van nieuws. Ze waren, net als de ‘zeker weters’, vooral stelliger in hun keuze.

Nieuws maakt somber

Een flink deel (42%) van de deelnemers gaf aan dat het nieuws hen pessimistisch maakt over ontwikkelingen in de wereld. 17% had daar geen last van. De ‘pessimistische’ groep dacht vaker dan de rest dat mensen in ontwikkelingslanden erop achteruit waren gegaan. Een grote meerderheid  (79%) vond bovendien dat het nieuws in staat is om onze mening te beïnvloeden. Dat inzicht bracht hen echter niet aan het twijfelen over hun eigen antwoord op de armoedevraag: deelnemers die ‘zeer overtuigd’ waren van de invloed van het nieuws, waren net zo vaak als de rest ‘heel erg zeker’ dat ze de vraag goed hadden.

 

Tegenwicht blijft nodig

Mediaonderzoeker Mirjam Vossen van World’s Best News is voorzichtig optimistisch over de resultaten van het onderzoek: “Voor het eerst in drie jaar zien we dat het beeld van armoede in ontwikkelingslanden is verschoven in de positieve richting, die meer recht doet aan de werkelijkheid.” Volgens haar blijft het belangrijk om tegenwicht te bieden aan de negativiteit in de media: “Behoorlijk wat mensen worden somber door het nieuws, en deze groep denkt ook vaker dat we niets zijn opgeschoten in de strijd tegen armoede. Dat beeld moeten we corrigeren.”

Vossen vindt bovendien dat mensen er meer van doordrongen moeten zijn dat het nieuws ook hun eigen mening kan beïnvloeden: “Dit geldt vooral voor de groep geïnteresseerde nieuwsconsumenten, die heel erg zeker denkt te weten dat mensen in ontwikkelingslanden het afgelopen decennium armer werden. Zij zouden wat meer aan de juistheid van hun wereldbeeld mogen twijfelen.”

 

Download hier het onderzoek Nederlanders en vooruitgang in ontwikkelingslanden.

 

Bron: World's Best News, 19.09.2018

 

 


Vragen?
Cecilia Keuchenius

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

Corona Impact Monitor: Nederlanders hebben minder vertrouwen in medeburgers, steun voor strengere maatregelen groeit

Bram van der Lelij
30 maart 2020

Basishouding van meeste omwonenden over Eindhoven Airport blijft positief

Jeroen Senster
11 maart 2021

De rollen omgedraaid: in gesprek met kwalitatief researcher Sanne

Sanne Audenaert
12 november 2019

Nederlandse CEO, pak je verantwoordelijkheid – helft Nederlandse bevolking ontevreden over rol bedrijven

Ruurd Hielkema
28 augustus 2020
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency