Toegankelijkheid

Skip to main content

Inwoners willen klein e-waste inleveren… maar wel dichtbij graag

21 maart 2018

Wecycle ziet veel potentie in alternatieven voor gemeentelijke milieustraat

Er is onder burgers veel animo om afgedankte kleine elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) in te leveren op andere plekken dan de gemeentelijke milieustraat, mits deze dichtbij zijn. Dit concludeert Wecycle na onderzoek door Motivaction onder 1.000 volwassenen. Mogelijkheden die zij zouden willen gebruiken, zijn milieustraten in winkels, containers op straat, mobiele inleverpunten, kringloopwinkels en tijdelijke milieustraten in lege winkelpanden. Wecycle deelt de onderzoeksresultaten morgen op het Gemeentelijk Grondstoffencongres. Doel is gemeenten te stimuleren om alternatieve inleverpunten in te zetten om meer e-waste in te nemen. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van e-waste.

 

Wecycle is altijd op zoek naar nieuwe innovatieve manieren om het inleveren van klein e-waste makkelijk te maken en inzamelpartners te ondersteunen. Uit het onderzoek blijkt dat 47 tot 71 procent van de mensen voor klein e-waste gebruik zou maken van de verschillende alternatieve inleverpunten voor de gemeentelijke milieustraat (die vaak verder weg ligt). Verschillen tussen regio’s en stedelijkheidsklassen zijn er hierbij nauwelijks. “Directe nabijheid van een toegankelijk inleverpunt is cruciaal voor de inzameling van klein e-waste”, zegt Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle. “We hebben de afgelopen jaren daarom hard gewerkt aan een netwerk van inleverbakken in samenwerking met winkels. Graag willen we ook gemeenten aanmoedigen om inleveren dichtbij mogelijk te maken. Dit onderzoek toont aan dat hier een groot potentieel voor is.”

 

Inwoners gaven aan met name gebruik te willen maken van de volgende inleverpunten:

image

 

 

Tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 22 maart in Utrecht gaat Wecycle in gesprek met gemeenten over alternatieve inleverpunten voor klein e-waste. Jan Vlak: “Er zijn inzamelpartners die al op de goede weg zijn. ROVA is zo’n vooruitstrevende partner, die met decentrale brengstations invulling wil gaan geven aan inleverpunten dichtbij. Een mooi voorbeeld voor veel gemeenten!”

 

Decentrale brengstations

Er zijn diverse inzamelpartners van Wecycle die naast de milieustraat alternatieve inleverpunten aanbieden aan inwoners of hier plannen voor hebben. Zo gaat ROVA, die voor 23 gemeenten de afvalinzameling en

-verwerking organiseert, samen met de gemeente Zwolle als proef een mobiele brengvoorziening inzetten om kleine hoeveelheden grof afval dichtbij in te zamelen bij inwoners. “Vanzelfsprekend wordt hier ook e-waste ingezameld. Daarnaast zijn we bezig met een Grondstoffenkaart waarop de inleverpunten voor bijvoorbeeld e-waste in Zwolle zijn aangegeven”, zegt Monique de Jong, manager Beleid & Communicatie van ROVA. “De onderzoeksresultaten bevestigen de lijn die we willen inzetten. We hebben als ROVA namelijk de visie dat we de service op diverse grove afvalstromen willen verhogen, zodat ook kleine hoeveelheden en dus ook klein e-waste goed gescheiden worden ingeleverd. Naast het bestaande netwerk van milieustraten, kunnen decentrale en mobiele inleverpunten en kringloopwinkels hier straks wat ons betreft een grotere rol in gaan spelen dan nu het geval is.” 

 

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in februari 2018 door Motivaction onder een representatieve steekproef uit het StemPunt-panel van 1.031 mensen tussen 18 en 75 jaar. De resultaten zijn representatief op basis van opleiding, leeftijd, geslacht, regio en waardenoriёntatie.

 

Bron: Wecycle, 21.03.2018

 


Vragen?
Cecilia Keuchenius

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

Van FIFA tot Fortnite: de populariteit van games

Natascha Schippers
11 september 2019

Schrijf je in voor het 18e omnibusonderzoek onder biculturele Nederlanders

André Kamphuis
19 oktober 2022

Gedragsbeïnvloeding in de praktijk: 10 technieken uit de persconferentie van Rutte en De Jonge (31 maart)

Cecilia Keuchenius
03 april 2020

Korting op de zorgpremie voor mensen met een gezonde leefstijl, hoe denken Nederlanders erover?

Talia Cohen Rodrigues
25 april 2024
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency