Toegankelijkheid

Skip to main content

Nieuw pensioenakkoord: begrijpt iedereen wat er staat?

30 november 2020

Na bijna tien jaar overleg tussen sociale partners en de overheid is het zover: er ligt een principeakkoord voor vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland. Momenteel wordt gewerkt aan teksten voor het publiek die de belangrijkste wijzigingen, die gepaard gaan met het nieuwe pensioenakkoord, begrijpelijk en duidelijk overbrengen. Ten behoeve van de nadere uitwerking van het pensioenakkoord heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Motivaction opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de begrijpelijkheid van de tekstuele uitleg over veranderingen in het pensioenstelsel. Met zeven experts uit wetenschap en praktijk zijn de data nader geanalyseerd en de inzichten daaruit zijn meegenomen in de Hoofdlijnennotitie die 22 juni 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Motivaction testte conceptteksten onder 400 respondenten. Dit deed Motivaction op twee manieren. Als eerste is aan een groep respondenten gevraagd om met een digitale marker de woorden of zinnen te markeren die zij meer duidelijk en begrijpelijk vinden of juist woorden en zinnen die zij minder duidelijk of begrijpelijk vinden. Op die manier werd inzicht gekregen op woordniveau van de begrijpelijkheid van de tekst.

imagerebecca1.png

 

Aan een andere groep heeft Motivaction gevraagd om meer toelichting te geven bij onderdelen van de tekst die zij duidelijk of onduidelijk vonden. Hiervoor konden respondenten met digitale punaises aangeven welke onderdelen of elementen van de tekst zij begrijpelijk of onbegrijpelijk vonden. Respondenten konden daarbij per punaise aangeven waarom juist dat onderdeel hen aansprak, of wat onduidelijk was of wat ze graag anders zouden zien. Hiermee werd een meer kwalitatieve toelichting op de tekst verkregen.

imagerebecca2.png

 

Door deze twee methoden te gebruiken is uitgebreid inzicht verkregen op woord-, zin- en alineaniveau in de onderdelen van de teksten die (on)duidelijk zijn. Dit geeft inzicht in hoe teksten nog toegankelijker zijn te maken voor alle Nederlanders, zodat iedereen straks goed weet waar die aan toe is. Wil je ook inzicht in de data? Dan kan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de bestanden beschikbaar. Deze zijn op te vragen via Motivaction. 


Vragen?

Gerelateerde artikelen

Zomervakantie zonder email is lastige opgave voor werkend Nederland

Ester Koot
10 oktober 2019

Minder stress goed voornemen nummer één

Ruurd Hielkema
16 januari 2019

Welke financiële goede voornemens heeft Nederland voor 2021?

Chantal Nederstigt
21 januari 2021

Nederlanders maken zich zorgen over de veiligheid van hun persoonsgegevens

Jeroen Senster
09 mei 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency