Toegankelijkheid

Nog maar 11 procent voor afschaffing dividendbelasting

07 september 2018

De steun onder de Nederlandse bevolking voor afschaffing van de dividendbelasting zakt nog verder weg. Dat blijkt uit een recente opiniepeiling door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van vakbond FNV. Van het Nederlandse publiek vindt nog maar 11 procent dat aandeelhouders voortaan geen belasting zouden moeten betalen over hun winstuitkering (dividend).

Belangrijkste argument tegen afschaffing is dat iedereen in Nederland belasting moet betalen, dus buitenlandse bedrijven ook. Ook leeft sterk het idee dat Nederlandse burgers moeten opdraaien voor de kosten (bijvoorbeeld door belastingverhoging) en dat het plan enkel het bedrijfsleven bevoordeelt.

Coen van der Veer (FNV-bestuur): ‘Dit is een krachtig signaal dat wij dit zo niet moeten doen. Er dreigt 2 miljard euro uit de schatkist te verdwijnen en in de zakken terecht te komen van buitenlandse aandeelhouders. Terwijl wij het geld in eigen land hard nodig hebben.’
 

'Beter naar zorg en onderwijs'

De kosten die de afschaffing met zich meebrengt, kunnen beter worden besteed aan andere doelen, zo vindt ook het Nederlandse publiek. De voorkeur gaat daarbij uit naar zorg (28%), onderwijs (14%) en ouderenzorg (5%).

Uit een analyse van de politieke voorkeur van de deelnemers komt alleen de VVD-achterban naar voren als voorstander van afschaffing. Slechts 20% van alle deelnemers heeft er vertrouwen in dat het kabinet goede redenen heeft om de dividendbelasting af te schaffen.

Ewald Engelen (Tax Justice Nederland): 'Tien jaar na een crisis die Nederlandse burgers zwaar heeft getroffen in hun portemonnee, besluit Rutte 3 om zomaar 2 miljard euro per jaar weg te geven. Vind je het gek dat burgers het niet pikken. Terwijl onze verzorgingsstaat wordt uitgekleed, is het kabinet bezig van Nederland een verzorgingsstaat voor multinationals te maken. Dit moet stoppen!’
 

Maatschappelijk debat onvoldoende

Het (online) onderzoek van Motivaction is tussen 13-19 augustus gehouden onder ruim 1.000 stemgerechtigden in Nederland en geeft een representatief beeld van de mening van Nederlanders in de leeftijd 18 - 80 jaar. Opvallend is het grote aantal mensen dat zegt niet genoeg te weten om het afschaffen van deze winstbelasting voor aandeelhouders te beoordelen. Volgens de FNV laat dit zien dat het maatschappelijke debat over deze ingrijpende maatregel onvoldoende is gevoerd.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het aantal tegenstanders van de kabinetsmaatregel groeit, naarmate ze de verschillende voor- en tegenargumenten hebben gelezen, terwijl het aantal voorstanders nagenoeg gelijk blijft. Andere opvallende uitkomst is dat slechts één op de vijf vindt dat de zekerheid voor burgers bij dit kabinet in goede handen is. Dit in tegenstelling tot het ondernemersklimaat: daarbij bestaat veel meer vertrouwen dat het bij de overheid in goede handen is.

Bron: FNV, 07.09.2018


Vragen?

Gerelateerde artikelen

Zij zijn volgens werkgevers ‘te oud’ voor een nieuwe baan

Ester Koot
02 april 2021
Maatschappelijke Imago Organisaties

Inzicht in het maatschappelijke imago van jouw organisatie

Gerard van der Werf
06 april 2023
BBQ onderzoek 2019

Het nationale BBQ onderzoek 2019: schrijf je nu in

Ruurd Hielkema
27 mei 2019
Vertrouwen in organisaties

Eerste meting ReputatiePanel: “Ondanks magere score staat vertrouwen niet hoog op de agenda van de top”.

Karel Slootman
21 januari 2020
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved