Toegankelijkheid

Skip to main content

Voortbestaan 22% Nederlandse clubs en verenigingen bedreigd

23 februari 2023

Het is een spannende winter voor clubs en verenigingen in Nederland. Uit nieuw onderzoek van Motivaction (2023) blijkt dat 22% vreest dat zij de winter niet zullen overleven door de hoge energiekosten. 61% is daarnaast bezorgd over de effecten omdat benodigde investeringen niet door kunnen gaan of worden uitgesteld. Dit is aanleiding voor de VriendenLoterij om 5,6 miljoen euro extra te schenken aan ruim 2.400 clubs en verenigingen waar wordt getraind of gerepeteerd. Het gaat hier om sportclubs en muziek-, toneel- en theaterverenigingen.

 

Uit onderzoek van Motivaction onder 482 club- en verenigingsbestuurders die zelf energiekosten dragen blijkt dat 42% van de clubs en verenigingen bezorgd is over het voortbestaan door de hoge energiekosten, waarvan 22% zelfs vreest dat zij de winter niet zullen overleven. Van de ondervraagden is 61% procent met name bezorgd over de effecten waardoor investeringen niet door kunnen gaan of worden uitgesteld. De grootste zorg is dat huidige leden hierdoor zullen opzeggen, maar ook veroudering van de gebouwen en de aantrekkelijkheid van de club voor nieuwe leden zijn aandachtspunten. 41% van de clubs en verenigingen heeft de contributie verhoogd vanwege stijgende energiekosten. Bij bijna twee derde van deze clubs en verenigingen leidt dit daadwerkelijk tot meer opzeggingen. 38% heeft de contributie niet verhoogd omdat zij bang zijn dat het voor leden onbetaalbaar wordt.

 

Bijdrage voor ruim 2.400 clubs en verenigingen

Het onderzoek van Motivaction ondersteunt de vele geluiden die de VriendenLoterij hoort van de clubs en verenigingen die als partner zijn aangesloten bij de loterij. Jonne Arnoldussen, managing director VriendenLoterij: ‘De VriendenLoterij zet zich in voor het welzijn van mensen in Nederland. Clubs en verenigingen hebben een belangrijk aandeel in gezondheid van mensen en het creëren van ontmoeting. We zijn dan ook blij om dankzij onze deelnemers een extra steun in de rug te kunnen bieden op plekken waar dat nu hard nodig is.’

 

Met de extra schenking van 5,6 miljoen euro worden ruim 2.400 clubs en verenigingen die partner zijn van de VriendenLoterij geholpen met een bijdrage tussen de 1.250 en 5.000 euro. 

Bron persbericht: VriendenLoterij

Gerelateerde artikelen

Helft Nederlanders heeft begrip voor non-binair zijn

André Kamphuis
02 april 2021

BusinessLocus: meer inzicht verkrijgen in de drijfveren van ondernemers

Rob Doornbos
11 maart 2021

Van researcher commerciële dienstverlening naar duurzaamheidsexpert

Lieke van Duist
26 augustus 2019

Wie switcht er van zorgverzekering?

Seth Schaafsma
26 november 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency