Toegankelijkheid

Nederlanders maken zich zorgen over de veiligheid van hun persoonsgegevens

09 mei 2018

Meer dan de helft van Nederland (60%) maakt zich zorgen dat bedrijven persoonsgegevens doorgeven aan derden. 81% vindt dat bedrijven en instanties die beschikken over deze gegevens, dit duidelijker moeten vermelden. Daarnaast geeft de helft van de consumenten (52%) aan te ervaren dat bedrijven individuele data hebben verkregen zonder expliciete toestemming. Dit blijkt uit representatief onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction onder ruim 1.000 Nederlanders.

 

Groot vertrouwen in landelijke overheid

52% van de ondervraagden geeft aan dat hij of zij erop vertrouwt dat landelijke overheidsinstanties veilig omgaan met persoonlijke informatie. Daarnaast vindt tweederde (66%) dat de overheid verantwoordelijk is voor hoe bedrijven omgaan met persoonsgegevens. De nieuwe Europese wetgeving (AVG/GDPR) vergroot bij 36% van de ondervraagden het vertrouwen in de bescherming van individuele data. Wanneer bedrijven deze wetgeving overtreden, vindt 43% dat de boete meer dan 10% van de bedrijfsomzet moet zijn. Generatie Z vindt deze straf te hoog; deze groep vindt dat de boete tussen de vijf en tien procent van de bedrijfsomzet zou moeten zijn (43%). Ook millennials vinden dit vaker een gepaste boete dan andere generaties.

Jeroen Senster, senior research consultant bij Motivaction: “Het is goed te verklaren dat jongere generaties anders aankijken tegen de bescherming van hun persoonsgegevens. Zij zijn opgegroeid in een digitale wereld, waar het gemeengoed is om accounts aan te maken en data te delen.”

 

Vertrouwen in veilig omgaan met persoonsgegevens per type bedrijf

 

Wantrouwen richting digitale domein

Slechts 5% van de ondervraagden vertrouwt erop dat social media veilig omgaan met vertrouwelijke gegevens. 62% van de Nederlanders geeft aan geen vertrouwen te hebben in bedrijven als Facebook en Instagram. Ook aanbieders van mobiele (web)applicaties (11%) en multimediabedrijven (14%) belanden onderaan de lijst van bedrijven die Nederlanders wel vertrouwen in het veilig omgaan met persoonsgegevens.

Jeroen Senster zegt hierover: “De laatste tijd is er veel discussie over het gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens. Bedrijven die zich puur richten op online activiteiten, hebben nog veel vertrouwen te winnen bij de consument.”

 

Verschil in vertrouwen tussen generaties

Generatie Z en millennials hebben over het algemeen meer vertrouwen in bedrijven omtrent de veiligheid van hun persoonsgegevens. Overige generaties (geboren vóór 1980) geven over de gehele linie aan minder vertrouwen te hebben in bedrijven. Opvallend is het verschil in het openbaar vervoer (de OV-chipkaart) en bij zorginstellingen (het EPD). 55% van Generatie Z heeft in beide typen bedrijven vertrouwen wanneer het gaat om de veiligheid van individuele data. Bij babyboomers en eerdere generaties is het vertrouwen beduidend lager: 26% heeft vertrouwen in OV-bedrijven en 31% in zorginstellingen als het gaat om privacybescherming.

 

  Verschil in vertrouwen tussen generaties

 

 


Vragen?
Jeroen Senster

Email j.senster@motivaction.nl
Functie Principal Research Consultant
Telefoon +31 (0)6 112 909 67


Gerelateerde artikelen

De pandemie voorbij – drie bureaus over inzicht en de toekomst

Pieter Paul Verheggen
10 februari 2022

Bijna 40% van de ouders staat toe dat minderjarig kind alcohol drinkt

Pieter Paul Verheggen
11 januari 2022

Tweejaarlijks Klimaatonderzoek: Nederlander kijkt vooral naar overheid en bedrijven

Rebecca van der Grient
15 oktober 2021
Lampen inleveren supermarkt

Supermarkt favoriete winkel om energiezuinige lampen in te leveren maar nog onvoldoende bekend

Cecilia Keuchenius
16 mei 2018
Neem contact met ons op



Copyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved