Arbeid en Organisatie

“Motivaction heeft onze verwachtingen overtroffen met de inhoud en de vorm van de rapportage: inhoudelijk sterk en visueel mooi vormgegeven, ik heb het met plezier tot in detail doorgenomen.”
Saskia de Hoog, Programma- en onderzoekscoördinator WOMEN Inc.

Bevlogen medewerkers maken een organisatie succesvol. Hoe zorg je dat je ze krijgt en houdt?

Als er iets is dat op het gebied van werk belangrijk is dan zijn dat de drijfveren van mensen. Wij hebben de afgelopen 20 jaar belangrijke inzichten opgebouwd over mensen en werknemers in het bijzonder. Hiervan hebben we een doorvertaling gemaakt naar type medewerkers. Met duiding van resultaten en cijfers uit onderzoek geven wij werkgevers toepasbaar, concreet advies om medewerkers beter te begrijpen, te begeleiden in hun werk en waar nodig in beweging te krijgen.’ Ester Koot, arbeid en organisatie-expert


Arbeidsmarktonderzoek

Met ons arbeidsmarktonderzoek kijken wij onder meer naar het imago van werkgevers en de invloed daarvan op het werven van nieuwe medewerkers. Daarnaast kijken we naar verschillende generaties op de werkvloer, typen medewerkers in bepaalde functiegroepen en de wensen, behoeften en de mate van bevlogenheid binnen organisaties.


Toekomstblik

We kijken naar trends in de maatschappij op het gebied van arbeid en organisatie. En we kijken vooruit. We zien bijvoorbeeld dat organisaties veranderen, ¬agile zijn is tegenwoordig de norm. Werkrelaties veranderen, de mentaliteit van medewerkers verandert en daarmee de rol van leidinggevenden. Medewerkers – en in het bijzonder millennials – willen nu meer dan voorheen snelle opvolging van gemaakte afspraken en nieuwe ideeën.
Wij geven gericht adviezen en waarborgen de opvolging hiervan door te zorgen voor continuïteit. Dit doen wij met activatieworkshops en training & coaching.


Onze tools

Midlife Carrières Scan
Een scan die specifiek bedoeld is om in kaart te brengen welke type 45-plus-werkenden er zijn en welke HR-instrumenten je het beste kunt inzetten om deze medewerkers optimaal te laten presteren. En met plezier en gezondheid door te laten werken tot aan hun pensioen. Download de whitepaper

 

Millennials
Motivaction organiseert regelmatig workshops. Tijdens deze sessies gaan we uitgebreid in op de generatie van millennials. Hoe bewegen zij zich in hun werk? In hoeverre verschillen zij van andere generaties? En hoe kun je een aantrekkelijke werkgever zijn voor deze doelgroep? Download de whitepaper


EigenaarschapScan
We ontwikkelden een scan om in kaart te brengen hoe het staat met de mate van eigenaarschap van medewerkers: in hoeverre voelen zij zich verantwoordelijk voor hun werkzaamheden en krijgen ze ruimte voor creativiteit? Hoe wordt er samengewerkt en is er sprake van voldoende onderling vertrouwen? We brengen de mate van eigenaarschap in kaart aan de hand van acht factoren. Doe de scan!

 

Klantcases 

  • In opdracht van de Politieacademie een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder de IT-doelgroep om inzicht te krijgen in hun overwegingen, wensen en behoeften ten aanzien van werken bij de Politie.
  • In opdracht van Unique: onderzoektool ten behoeve van de matching tussen werkgever en uitzendkracht. Bekijk de case.

 

In de media

 

Arbeidsonderzoek

 

 
+31 (0)20 589 82 36

Facebook Twitter LinkedIn