Arbeidsmarktvraagstukken

"Ten opzichte van andere bureaus levert Motivaction echt maatwerk, zowel in het onderzoek als in de advisering daaropvolgend. Dat geeft ons concrete input waarmee we aan de slag gaan en dat heeft voor ons grote waarde."
Edwin Speelman, HR Manager bij Wensink Automotive B.V.

Bevlogen medewerkers maken een organisatie succesvol. Hoe zorg je dat je ze krijgt en houdt?

Als er iets is dat op het gebied van werk belangrijk is dan zijn dat de drijfveren van mensen. Wij hebben de afgelopen 20 jaar belangrijke inzichten opgebouwd over mensen en werknemers in het bijzonder. Hiervan hebben we een doorvertaling gemaakt naar type medewerkers. Met duiding van resultaten en cijfers uit onderzoek geven wij werkgevers toepasbaar, concreet advies om medewerkers beter te begrijpen, te begeleiden in hun werk en waar nodig in beweging te krijgen.’ Ester Koot, arbeid en organisatie-expert


Arbeidsmarktonderzoek

Met ons arbeidsmarktonderzoek kijken wij onder meer naar het imago van werkgevers en de invloed daarvan op het werven van nieuwe medewerkers. Daarnaast kijken we naar verschillende generaties op de werkvloer, typen medewerkers in bepaalde functiegroepen en de wensen, behoeften en de mate van bevlogenheid binnen organisaties.


Toekomstblik

We kijken naar trends in de maatschappij op het gebied van arbeid en organisatie. En we kijken vooruit. We zien bijvoorbeeld dat organisaties veranderen, ¬agile zijn is tegenwoordig de norm. Werkrelaties veranderen, de mentaliteit van medewerkers verandert en daarmee de rol van leidinggevenden. Medewerkers – en in het bijzonder millennials – willen nu meer dan voorheen snelle opvolging van gemaakte afspraken en nieuwe ideeën.
Wij geven gericht adviezen en waarborgen de opvolging hiervan door te zorgen voor continuïteit. Dit doen wij met activatieworkshops en training & coaching.


Onze tools

WorkMotiv, actiegericht medewerkerstevredenheidsonderzoek
Voor werkgevers is het steeds vaker van belang om hun medewerkers te betrekken bij beslissingen of om interventies te toetsen. Medewerkers verwachten daarbij steeds vaker een snelle terugkoppeling en een actieplan op basis van de resultaten. Traditionele medewerkerstevredenheid onderzoeken zijn hiervoor niet toereikend. Motivaction ontwikkelde daarom WorkMotiv, een actiegericht medewerkers onderzoek met 10 optionele modules. Direct in te zetten en uit te sturen vragenlijsten die direct inzicht geven in gewenste modules. Als werkgever kan je zelf bepalen welke modules voor jouw organisatie relevant zijn. Ook is het mogelijk om enkele vragen toe te voegen die specifiek voor jouw organisatie relevant zijn. Motivaction helpt bij het interpreteren van de resultaten, en biedt nazorg met HR consultancy & training op maat op individueel- team-, en /of organisatieniveau indien gewenst. Download meer informatie over WorkMotiv.

WorkMotiv

 

Midlife Carrières Scan
Een scan die specifiek bedoeld is om in kaart te brengen welke type 45-plus-werkenden er zijn en welke HR-instrumenten je het beste kunt inzetten om deze medewerkers optimaal te laten presteren. En met plezier en gezondheid door te laten werken tot aan hun pensioen. Download de whitepaper

 

Millennials
Motivaction organiseert regelmatig workshops. Tijdens deze sessies gaan we uitgebreid in op de generatie van millennials. Hoe bewegen zij zich in hun werk? In hoeverre verschillen zij van andere generaties? En hoe kun je een aantrekkelijke werkgever zijn voor deze doelgroep? Download de whitepaper


EigenaarschapScan
We ontwikkelden een scan om in kaart te brengen hoe het staat met de mate van eigenaarschap van medewerkers: in hoeverre voelen zij zich verantwoordelijk voor hun werkzaamheden en krijgen ze ruimte voor creativiteit? Hoe wordt er samengewerkt en is er sprake van voldoende onderling vertrouwen? We brengen de mate van eigenaarschap in kaart aan de hand van acht factoren. Doe de scan!

 

Klantcases 

  • In opdracht van de Politieacademie een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder de IT-doelgroep om inzicht te krijgen in hun overwegingen, wensen en behoeften ten aanzien van werken bij de Politie.
  • In opdracht van Unique: onderzoektool ten behoeve van de matching tussen werkgever en uitzendkracht. Bekijk de case.
  • EigenaarschapScan en werkbelevingsonderzoek in opdracht van Bergschenhoek Groep N.V. Roos van der Burg, HR Manager, zegt hierover:“Wij hebben de EigenaarschapScan en werkbelevingsonderzoek gedaan met Motivaction: wat betreft meedenken springt Motivaction er echt bovenuit. Zo’n mate van ontzorgen heb ik nog niet eerder meegemaakt. Ik had ineens gereserveerde tijd over.”

 

In de media

 

Arbeidsonderzoek

 

 
+31 (0)20 589 82 36

Vul bij interesse dit formulier in, dan nemen wij contact met je op voor extra informatie.

Bekijk hier de privacy policy

Facebook Twitter LinkedIn