BusinessLocus: ondernemerschapsstijlen binnen het MKB

“De verfrissende aanpak van Motivaction hielp ons te gaan denken vanuit de beleving van de ondernemer.”
Adviseur Regiostimulering, Kamer van Koophandel Amsterdam

Ondernemers zijn net mensen

Met verschillende dromen, wensen, ambities en strategieën om deze te gaan realiseren. Dit onderzoek vormt het uitgangspunt van het BusinessLocus-model, een segmentatiemodel gebaseerd op persoonlijke opvattingen, drijfveren en ondernemersstijlen van ondernemend Nederland. Door te segmenteren op motieven en mentaliteit, is het mogelijk om ondernemers gerichter en effectiever te benaderen en bereiken. Want wie weet wat ondernemers drijft, kan hen beter geraken.

 

Het BusinessLocus-model: segmentatie van MKB'ers

Het model biedt daarmee inzicht in de verschillende mentaliteitsgroepen binnen het MKB. Op basis van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het model kunnen wij 6 verschillende ondernemerstypen onderscheiden die op basis van hun ‘professionele’ normen en waarden van elkaar verschillen. Het model toont ook aan dat binnen het MKB de ‘mentaliteit’ van de ondernemer voor een groot deel bepaalt hoe een bedrijf georganiseerd is en wat het karakter van een onderneming is. En dat als een onderneming succesvol is en groeit, die mentaliteit doorsijpelt naar de functionarissen waarmee de ondernemer zich omringt.

 

BusinessLocus model


Wil je weten welk type ondernemer je zelf bent? Doe de test!

 

Bekijk hier de verschillende groepen:

Profiel einzelgängerProfiel expertProfiel hoederProfiel pragmaticusProfiel ontplooier

 

Download de whitepaper

Bekijk hier de privacy policy

Facebook Twitter LinkedIn