Nederland staat open voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen

03.03.2022 - Twee derde van de Nederlanders staat positief tegenover de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Slechts 9 procent is hier negatief over.  Uit representatief onderzoek van Motivaction blijkt dat Nederlanders een voorkeur hebben voor een gespreide opvang van de vluchtelingen over Nederland. Voor de opvang van Syrische vluchtelingen is daarentegen veel minder draagvlak.

Oekraïne Infographic

Oekraïense vluchtelingen vormen geen dreiging voor de Nederlandse samenleving

Het sentiment ten aanzien van Oekraïense vluchtelingen is zeer positief. Ruim drie kwart van de Nederlandse samenleving (78%) vindt dat Oekraïense vluchtelingen bescherming verdienen. Twee derde van de Nederlandse bevolking (68%) typeert de vluchtelingen zelfs als dapper. Daarnaast verwacht bijna de helft van de Nederlanders (44%) dat de vluchtelingen een positieve bijdrage zullen leveren aan de Nederlandse samenleving. Slechts een klein deel (8%) verwacht dat de vluchtelingen een last zullen vormen voor de samenleving.

De positieve houding ten aanzien van de Oekraïense vluchtelingen leidt er ook toe dat een ruime meerderheid (59%) van de Nederlanders positief staat tegenover het verrichten van vrijwilligerswerk ten behoeve van Oekraïense vluchtelingen.

 

De opvang van Oekraïense vluchtelingen is naar verwachting tijdelijk

Bijna de helft van de Nederlanders verwacht dat de Oekraïense vluchtelingen maximaal 2 jaar in Nederland zullen verblijven. Slechts een klein deel (8%) denkt dat zij zich hier voor altijd zullen vestigen. Voor de vestiging van vluchtelingen is er een voorkeur voor een gespreide opvang door heel Nederland (47%), in plaats van een geconcentreerde opvang op slechts een paar plekken (27%).

 

Minder draagvlak voor Oekraïense vluchtelingen met andere nationaliteit

Ook Afrikanen, die als arbeidsmigrant in Oekraïne verbleven, behoren tot de vluchtelingen uit Oekraïne. Echter, over de komst van die vluchtelingen zijn Nederlanders minder positief.  Slechts een kwart (24%) is positief over de komst van vluchtelingen die in Oekraïne als arbeidsmigrant gevestigd waren. Hetzelfde geldt voor vluchtelingen uit Syrië. Daarover zijn de respondenten ook veel minder positief. Zij worden vaker gezien als een bedreiging voor de Nederlandse woningmarkt en arbeidsmarkt.

 

Over het onderzoek

Voor het online onderzoek is gebruikgemaakt van het StemPunt panel van Motivaction met meer dan 75.000 leden. 1.024 respondenten in de leeftijd van 18 tot 80 jaar hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Het onderzoek is representatief gewogen op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, regio en Mentality. Het veldwerk werd op 1 en 2 maart uitgevoerd.  

Wil je de factsheet met aanvullende data ontvangen of heb je vragen over het onderzoek? Neem contact op met Ahmed Ait Moha (a.aitmoha@motivaction.nl; +31 6 249 749 72) of André Kamphuis (a.kamphuis@motivaction.nl; +31 6 214 476 89).

Facebook Twitter LinkedIn