Toegankelijkheid

Skip to main content

Effectieve Gedragsbeïnvloeding – een model met bewuste én onbewuste routes

09 september 2019

De NIX18-campagne, korting op je koffie als je zelf een mok meeneemt of de bordjes in hotels die je wijzen op het hergebruiken van je handdoek: we komen allemaal regelmatig in aanraking met gedragsbeïnvloeding.

In het verleden werden vooral informatieve campagnes en landelijke verspreiding gebruikt, met het idee dat voldoende kennis bij burgers vanzelf zou leiden tot het aanpassen van gedrag. Inmiddels is er een overdaad aan theorieën en inzichten over gedragsbeïnvloeding in omloop en is de keuze niet meer zo eenvoudig.

Bronnen spreken elkaar tegen, er blijft discussie over de juiste aanpak bestaan of een gekozen strategie blijkt niet het gewenste effect te hebben.

Gedrag is dan ook het resultaat van een combinatie van factoren, en als je dat wilt veranderen, mag je niets over het hoofd zien. Om tot een passende strategie te komen voor jouw gedragsbeïnvloedingskwestie is het daarom belangrijk dat je weet welke aspecten een rol kunnen spelen, en hoe deze samenhangen. Maar hoe zet je voor elk project zo’n eigen, passende aanpak op?

In de publicatie Effectieve Gedragsbeïnvloeding bieden we een overzichtelijk, samenvattend en flexibel model dat jou per vraagstuk helpt om tot een succesvolle interventie te komen.

 

Een integrale aanpak: het Motivaction-gedragsbeïnvloedingsmodel

Het model brengt de verschillende beïnvloedende factoren die gedrag beïnvloeden met elkaar in verband, houdt rekening met de achterliggende (persoonlijke) waarden die mensen kunnen motiveren én bevat onbewuste beïnvloedingsprocessen.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

 

In deze publicatie vind je een compleet en verrijkt plaatje waarin alle facetten van gedragsbeïnvloeding aandacht krijgen. Het biedt daarnaast:

  • Een overzicht met voorbeelden van verschillende interventies, wanneer je deze kunt gebruiken en duidelijke voorbeelden
  • Vijf stappen waarmee je op efficiënte wijze tot een passende interventie komt
  • Praktisch inzicht aan de hand van een aantal voorbeeldcases

 

Geen kartelvorming, maar concurrentievervalsing

Onze experts hebben het model ontwikkeld als basis: voor elk vraagstuk is het op maat in te zetten. Zij helpen graag bij het in de praktijk brengen van de theorie, zoals zij al eerder deden bij onder andere de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De ACM wilde graag helder en overtuigend communiceren met consumenten over de ernst van kartelvorming. Zij waren benieuwd naar de mening van het Nederlandse publiek over kartels zodat de ACM mensen kan overtuigen van de ernst van kartelvorming om hen te stimuleren een melding te doen als ze een overtreding zien.

Samen met ACM testten we verschillende frames. Zo keken we naar argumenten die consumenten overtuigend vinden, bijvoorbeeld de economische nadelen voor de maatschappij en de consument zelf. Met de resultaten heeft de ACM in samenwerking met ons verschillende overtuigende teksten geschreven en deze voorgelegd aan de respondenten. Hieruit bleek dat veel mensen moeite hebben met de term kartels. Concurrentievervalsing blijkt een effectievere benaming. Daarnaast zijn consumenten vooral gevoelig voor de argumenten dat de prijzen van producten hoger worden en dat dit nadelig is voor consumenten. Deze informatie gebruikt de ACM in hun communicatie en persberichten.

 

Meer informatie

Of je nu een bewustwordingscampagne wilt opzetten, gewenst gedrag wilt stimuleren of een effectieve nudge wilt ontwerpen, deze publicatie helpt je op weg. Wil je weten hoe onze onderzoekers je verder kunnen ondersteunen bij het opzetten van een strategie of interventie? Neem dan contact op met Cecilia Keuchenius.

Je kunt de publicatie nu downloaden door het formulier in te vullen.


Vragen?
Bram van der Lelij

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Andere downloads
Mediarapport Mentality 2019

Mediarapport Mentality: het mediagebruik van jouw doelgroep

Jeroen Senster
18 juli 2019

De mediabubbel

Lex van Meurs
30 december 2022

Bouwen aan je werkgeversimago in tijden van crisis

Ester Koot
22 januari 2021
Groene vrijwilliger van de toekomst

Rapport Groene vrijwilliger van de toekomst

Cecilia Keuchenius
14 juni 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency