Toegankelijkheid

Skip to main content

Wat beweegt babyboomers in 2024?

02 mei 2024

Juni aanstaande organiseert  Motivaction een onderzoek onder babyboomers. Met een groepsdiscussie, een serie diepte-interviews én een online vragenlijst duiken we in de leefwereld van deze veelzijdige doelgroep, geboren tussen 1946 en 1956.

De Nederlandse samenleving vergrijst momenteel in rap tempo. In 2003 was 14 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2040 zal dit percentage het hoogste punt bereiken en waarschijnlijk zijn toegenomen tot 23 procent. Daarnaast weten we dat de babyboomers de rijkste generatie ooit is. Dit alles gecombineerd met een veranderend leefpatroon -ze hebben extra vrije tijd en ontdekken nieuwe interesses en activiteiten- maakt deze generatie een interessante doelgroep.

Steeds meer organisaties (h)erkennen deze ontwikkeling en zetten zich in om ook deze doelgroep te bedienen met hun diensten, producten en informatievoorziening. Om daadwerkelijk een succesvolle relatie op te bouwen met babyboomers, zijn producten en diensten nodig die aansluiten bij deze nieuwe fase in hun leven. Hiervoor is het nodig een goed begrip te hebben van de doelgroep. En daar draagt Motivaction graag aan bij! 

Jij hebt de mogelijkheid om op dit onderzoek in te tekenen en zelf een thema aan te dragen. Hiermee krijgt jouw organisatie op een laagdrempelige manier inzicht in deze doelgroep over een onderwerp dat voor jullie interessant is. 

Dit onderzoek biedt jou

  • Zowel cijfermatig inzicht als kwalitatieve verdieping door een mix van kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder babyboomers tussen de 68 en 78 jaar. We hanteren een spreiding in leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en culturele achtergrond.
  • Cijfermatig inzicht met een online enquête onder een representatieve groep van n=1.000 Nederlanders waaronder n=200 babyboomers.
  • Kwalitatieve verdieping door middel van een combinatie van focusgroepen en diepte-interviews met 12 babyboomers
  • Inzicht in onderwerpen als opleiding, hobby’s, wonen, werken, relaties.
  • De mogelijkheid om een eigen thema in te dienen voor het onderzoek. Deze resultaten koppelen we alleen terug aan jou.


Enkele b
evindingen onderzoek 2023:

  • Thema financiën: babyboomers leunen sterk op hun kinderen voor het regelen van financiële zaken. Babyboomers zonder kinderen ervaren rondom dit thema grotere drempels. 
  • Thema wonen: angst om in een sociaal isolement te komen, vormt een van de grootste barrières om te verhuizen. 
  • Thema mobiliteit: overdag voelt men zich veilig, ‘s avonds speelt onveiligheid een rol om geen gebruik van het ov te maken.
  • Thema verzekeringen: zitten ze ergens goed, dan gaan ze niet voor een paar tientjes over naar een andere leverancier. Ze nemen meer tijd om zaken rustig uit te zoeken en stappen niet snel over. 

Meedoen?

Participatie kost 10.500 euro exclusief btw. Deadline voor aanmelden is 22 mei 2024. De resultaten zijn eind juni beschikbaar.

Download de brochure voor meer informatie over het onderzoek en de mogelijkheden.


Vragen?
Henk Heinen

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 41

Lieke van Duist

Email
Functie Research Manager
Telefoon +31 (0)20 589 82 39


Andere downloads

De mediabubbel

Lex van Meurs
30 december 2022
Seniorenmarketing; senioren marketing

Een zilveren generatie met gouden kansen

Pieter Paul Verheggen
07 augustus 2019
Whitepaper clienttypen

Whitepaper 'Wat werkt bij wie?'

Marcel Voorn
30 januari 2018
Mediarapport Mentality 2019

Mediarapport Mentality: het mediagebruik van jouw doelgroep

Jeroen Senster
18 juli 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency