Toegankelijkheid

Skip to main content

De mediabubbel

30 december 2022

Hebben mediaprofessionals een juist beeld van het mediabereik van de gemiddelde Nederlander? Of wordt dat beeld beïnvloed door hun eigen mediagedrag en vertrouwen ze ten onrechte op hun eigen inschattingsvermogen? 

 

Een mediabubbel ontstaat als mediaprofessionals veel meer online media gebruiken dan de gemiddelde Nederlander en minder vaak traditionele media zoals kranten, tijdschriften, radio en tv. Hoewel juist mediaprofessionals het mediagedrag van Nederlanders goed zouden moeten kennen, overschatten zij het gebruik van de media die zij zelf ook gebruiken. Het bereik van media die zij zelf niet gebruiken schatten zij te laag in. 

Het effect van deze mediabubbel wordt versterkt omdat de meeste mediaprofessionals zich niet bewust zijn van deze vertekening en ten onrechte vertrouwen op hun eigen inschattingsvermogen. 

De publicatie ’De mediabubbel’ beschrijft deze systematische vertekening. In deze whitepaper lees je:

  • Wat is de mediabubbel, hoe ontstaat deze en wat is het effect?
  • De opzet en uitkomsten van het onderzoek van Motivaction in samenwerking met MWG, Adformatie en Mediabrands onder mediaprofessionals. 
  • Onze aanbevelingen hoe je de vertekening van de mediabubbel kunt voorkomen. 

Vul het formulier in en download de whitepaper.


Vragen?
Lex van Meurs

Email l.vanmeurs@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)6 83808396


Andere downloads

De mediabubbel

Lex van Meurs
30 december 2022

Whitepaper Sparkey - Het bouwen aan je werkgeversimago in tijden van crisis

Ester Koot
22 januari 2021
Groene vrijwilliger van de toekomst

Rapport Groene vrijwilliger van de toekomst

Cecilia Keuchenius
14 juni 2018

Effectieve Gedragsbeïnvloeding – een model met bewuste én onbewuste routes

Cecilia Keuchenius
09 september 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved