Toegankelijkheid

De Nederlandse energiemarkt

27 maart 2023

De energiemarkt staat op z’n kop. Motivaction zoekt het uit. Als experts op het gebied van energie, houden wij, Gerard van der Werf en Caress Ridder, een vinger aan de pols. Door middel van maandelijks onderzoek ontdekken wij welke thema’s er spelen binnen deze markt en zoeken de verdieping op. Met deze inzichten houden wij onze relaties en de maatschappij op de hoogte van de bewegingen binnen de energiemarkt.

Aflevering 9: Draagvlak voor stimulering van duurzame mobiliteit vanuit de overheid 

In april van dit jaar heeft het kabinet het aanvullend klimaatplan gepresenteerd. Een thema dat hierin naar voren komt, is duurzame mobiliteit. In 2050 mag het Nederlandse verkeer namelijk geen schadelijke uitlaatgassen en CO2 meer uitstoten. Daarnaast mogen alle nieuwe auto’s en bestelwagens die vanaf 2035 in de EU worden verkocht, geen CO2 meer uitstoten. De overstap naar schoner vervoer, zoals elektrisch rijden, is dus noodzakelijk. Ook stimuleert het kabinet werkgevers om het gebruik van elektrische auto’s, openbaar vervoer of fietsen te verhogen. Dit roept de vraag op in hoeverre in Nederland draagvlak is voor elektrisch rijden? 

Deze infographic geeft het antwoord.

Aflevering 8: Nederland vindt woningen verduurzamen slimmer dan energierekeningen compenseren 

De afgelopen maanden heeft het kabinet ieders energierekening gecompenseerd. Eerst met een tegemoetkoming en later met het energieplafond. Het kabinet heeft hier 11 miljard euro voor uitgetrokken. Met ditzelfde bedrag kunnen volgens de NVDE ruim 1,1 miljoen woningen aardgasvrij worden gemaakt.

Wat vinden Nederlanders van deze plannen? Dat lees je in deze infographic

Aflevering 7: Netverzwaring en batterijen beste oplossing voor disbalans op het elektriciteitsnet

De Nederlandse overheid zet in op een overgang naar duurzame energievoorziening. Een steeds groter aandeel van de productie van elektriciteit komt van zon en wind. Verwacht wordt dat in 2030 zelfs 85% van de elektriciteit in Nederland van zon- en windenergie komt. Deze weersafhankelijke bronnen kunnen echter problemen opleveren. De zon schijnt en
de wind waait niet altijd op de momenten dat we elektriciteit nodig hebben en andersom: soms levert de zon en de wind veel elektriciteit op momenten dat we het niet nodig hebben. Dit leidt tot disbalans.

Meer over deze disbalans lees je hier

Aflevering 6: Energiecrisis: Een nieuw normaal

De mate waarin Nederlanders zich zorgen maken over de energievoorziening in Nederland is afgenomen. Onderzoek uit augustus 2022 toonde aan dat 46% zich nog zorgen maakte over dit onderwerp. Op dit moment maakt 37% zich zorgen om de energievoorziening in Nederland in het algemeen. Nog altijd een fors deel van de Nederlandse bevolking, maar de dalende lijn is ingezet. Na een roerige tijd op de energiemarkt lijkt het erop dat de onzekere tijden voor de meeste Nederlanders achter de rug zijn.

Is het leven in een energiecrisis het nieuwe normaal? Lees het in de infographic.

Aflevering 5: Energiecoaches: Noodzaak of verspilde moeite?

Energie besparen is voor veel Nederlanders noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. Toch bleek uit onze vorige aflevering over de energiemarkt dat Nederlanders niet meer maatregelen genomen hebben om zelf energie te besparen. Veel mensen weten niet meer hoe ze meer kunnen bezuinigen terwijl ze nog wel openstaande rekeningen moeten betalen. Om de helpende hand te bieden ontstaan (lokale) initiatieven die mensen ondersteunen bij energiebesparende ingrepen, zoals de energiecoaches. Deze energiecoaches komen langs in huis om advies te geven of concrete aanpassingen te doen.

Lees meer over energiecoaches in de infographic.

Aflevering 4: Zorgen en wantrouwen: Maatregelen nemen zorgen over de energieprijzen niet weg, wantrouwen in energieleveranciers neemt toe

Maatregelen nemen zorgen over de energieprijzen niet weg, wantrouwen in energieleveranciers neemt toe. De energieprijzen zijn voor een groot deel van de Nederlanders sterk gestegen en de overheid heeft haar maatregelen genomen. Toch nemen deze maatregelen de zorgen bij de Nederlandse bevolking niet weg. Dat blijkt uit het onderzoek dat Motivaction in de week van 12 december heeft uitgevoerd. In vergelijking met hetzelfde onderzoek dat in de week van 8 augustus werd uitgevoerd, zijn de zorgen niet afgenomen.

Lees hierover meer in deze infographic.

Aflevering 3: Energie besparen: De portemonnee wint van duurzaamheid

Energie besparen is tegenwoordig bijna een wedstrijdje. Bij iedereen is de vraag hoe lang je doucht of op hoeveel graden de thermostaat thuis staat wel een keer ter tafel gekomen. 77% van de Nederlanders is bezig met het besparen van energie. Sterker nog, we leveren liever in op comfort in huis dan dat we bijvoorbeeld besparen op vakanties. 41% van de respondenten geeft namelijk aan niet te willen besparen op vakanties.

Met de stijgende energieprijzen en de steeds urgentere roep tot verduurzaming is de grote vraag: waarom zetten we de verwarming een tandje lager? Zijn het de hoge prijzen die motiveren, of handelen we uit duurzaamheidsoverwegingen? Natuurlijk doet deze eenvoudige vraag geen recht aan de complexiteit van het beslissingsproces. Toch brengen we in deze aflevering in kaart hoe de motivatie voor duurzame beslissingen uitvalt wanneer mensen moet kiezen tussen het milieu of hun eigen portemonnee. 

Download de infographic voor meer informatie. 

Aflevering 2: Overheidsmaatregelen energiecrisis: Nederlanders zijn solidair in de energiecrisis

Veel burgers zijn in de problemen gekomen door de stijgende energieprijzen. Op Prinsjesdag 2022 zijn de langverwachte overheidsmaatregelen aangekondigd om iedereen te compenseren voor deze prijsstijgingen. Deze regelingen zijn een prijsplafond, een eenmalige toeslag voor huishoudens met lage inkomens, een (tijdelijke) btw-verlaging en gemeentesubsidie.

De maatregelen zijn warm ontvangen: driekwart van de Nederlanders zijn blij met deze aangekondigde maatregelen. En bijna de helft van de burgers voelt zich opgelucht. Maar niet voor iedereen zijn alle zorgen uit de lucht. Een derde voelt slechts een tijdelijke opluchting. Zij verwachten te zijner tijd alsnog in de problemen te komen.

Deze aflevering gaat over hoe deze maatregelen ontvangen zijn en of Nederlanders hier daadwerkelijk mee geholpen zijn. We ontdekten een lichtpunt in deze energiecrisis.

Lees hierover meer in deze infographic.

Aflevering 1: Energiearmoede: De zwakste schouders dragen de zwaarste lasten 

Ons eerste onderzoek over de energiemarkt raakt gelijk een pijnlijke snaar: energiearmoede. In deze two-pager beschrijven wij het probleem en de groep Nederlanders voor wie energiearmoede serieuze gevolgen heeft. Een relevant onderwerp voor de gehele energiemarkt: van energieleveranciers, tot netbeheerders, woningcorporaties, overheden en burgers.

Iedereen die wil of kan meewerken om deze groep Nederlanders te helpen, leest in deze two-pager inzichten over deze doelgroep en het probleem.

Download hier de two-pager Energiearmoede.

 


Vragen?
Gerard van der Werf

Email g.vanderwerf@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 40


Andere downloads
Whitepaper churn en loyaliteit

Whitepaper Churn en loyaliteit

Gerard van der Werf
24 november 2016

Whitepaper Sparkey - Het bouwen aan je werkgeversimago in tijden van crisis

Ester Koot
22 januari 2021
Groene vrijwilliger van de toekomst

Rapport Groene vrijwilliger van de toekomst

Cecilia Keuchenius
14 juni 2018
Seniorenmarketing; senioren marketing

Een zilveren generatie met gouden kansen

Pieter Paul Verheggen
07 augustus 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved