Toegankelijkheid

Skip to main content

De Nederlandse energiemarkt

24 mei 2024

De energiemarkt staat op z’n kop en Motivaction zoekt het uit. Als experts op het gebied van energie, houden wij, Caress Ridder en Gerard van der Werf, een vinger aan de pols. In samenwerking met de NVDE leggen we maandelijks een actueel thema voor aan het Nederlandse publiek en publiceren we de resultaten via onze nieuwsbrieven en websites. Met deze inzichten houden wij onze relaties en de maatschappij op de hoogte van de bewegingen binnen de energiemarkt. 

Wil je kosteloos onderwerpen aandragen voor het energiepaper of heb je vragen, neem dan contact op met Caress () of Gerard ().

 

Aflevering 17: Financiële aantrekkelijkheid elektrisch rijden neemt af, draagvlak voor de overstap naar meer duurzame mobiliteit blijft groot

Vergeleken met mei 2023 zijn minder Nederlanders van plan om een elektrische auto aan te schaffen in de komende 5 jaar. Waar in 2023 21% dit van plan was, is dat nu 15% (figuur 1). Gezien de lang aanhoudende onduidelijkheid over de wegenbelasting (MRB-korting) voor elektrische rijders en de aangekondigde afschaffing van de aankoopsubsidie (SEPP) is dat geen verrassing. Daarbij gaat het toekomstige kabinet naar verwachting de voordelen van elektrisch rijden verder afbouwen. Dit maakt het onaantrekkelijker voor consumenten om de overstap naar elektrisch te maken. 

Lees verder in de infographic

Aflevering 16: Nederlanders willen betaalbare energie van eigen bodem

64% van de Nederlanders vindt de energietransitie in Nederland noodzakelijk en 18% vindt dat niet het geval. Maar tegelijkertijd is een hoger percentage, namelijk 83%, van mening dat Nederland zoveel mogelijk zijn eigen energie moet opwekken. En als er dan toch energie uit het buitenland gehaald moet worden, heeft een meerderheid er moeite mee als we met Rusland zaken zouden gaan doen. Populaire landen om energie uit te importeren zijn Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Frankrijk en Zweden. Het is interessant om te zien dat er een aanzienlijk verschil is tussen de VS onder president Biden en onder president Trump...

Lees verder in de infographic.

Aflevering 15: Energie en klimaat belangrijk thema bij aanstaande verkiezingen, minder aan de rechterkant van het politieke spectrum 

In aanloop naar de aankomende Tweede Kamer verkiezingen blijkt uit onze recente peiling dat de Nederlandse kiezers zich voornamelijk laten leiden door drie cruciale thema's: gezondheids- en ouderenzorg, de woningmarkt, en energie en klimaat. Met respectievelijk 41%, 37%, en 29% van de ondervraagden die deze onderwerpen als de belangrijkste beschouwen. In dit paper zoomen we in op het thema energie en klimaat. In welke mate speelt dit onderwerp een rol in de stemkeuze en welke partijen krijgen het beste klimaatbeleid toegekend?

Lees verder in de infographic.

Aflevering 14: Grote steun voor sluiting Groningse gasvelden

Op zondagochtend 1 oktober ging de gaskraan in Groningen dicht. Een belangrijke beslissing waar grote en zeer verschillende belangen bij spelen. Aan de ene kant leidde de gaswinning tot schade aan Groningse gebouwen en maken de mensen in Groningen zich grote zorgen. Aan de andere kant levert de gaswinning veel geld op en maakt het Nederland veel minder afhankelijk van het buitenland. 65% van de Nederlanders is voor het sluiten van de Groningse gasvelden. Onder de inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe is deze steun om begrijpelijke redenen nog groter. 74% van Noorderlingen is voor sluiting.

Lees verder in de infographic

Aflevering 13: Nederland bereidt zich voor op weer een dure energie-winter

De zomer loopt op z’n eind en de winter komt dreigend dichterbij. Afgelopen winter stond in het teken van de energiecrisis en stijgende energieprijzen. In combinatie met de toenemende inflatie, werd bijna iedereen in de portemonnee geraakt. Mark Rutte zei in de Algemene Politieke Beschouwingen eind september dat prijsstijgingen in energie niet worden verwacht. Voor burgers lijkt die vlieger niet op te gaan. Een fors deel van de Nederlandse bevolking verwacht dat de prijzen weer zullen stijgen. En dat leidt tot zorgen.

Bekijk hier de infographic.

Aflevering 12: Het NIMBY-effect bestaat, maar toch draagvlak voor zon- en windenergie op land

Het is inmiddels algemeen bekend: In 2030 moet van alle gebruikte energie in Nederland minimaal 27% uit duurzame bronnen komen. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Het is ook bekend dat er veel discussie is over zonneweides en windmolenparken. In de media lijkt het alsof heel Nederland daartegen is, niemand wil windmolens en zonneweides in zijn achtertuin. Wij vonden het tijd om daar cijfers aan te hangen. Hoe staat het met de steun voor energie afkomstig van zonneweides en windmolenparken?

Bekijk hier de infographic.

Aflevering 11: Energieleveranciers die groen claimen, moeten ook groen leveren

Consumenten vinden duurzaamheid steeds belangrijker en wegen dit vaker mee bij hun aankoopbeslissingen. Bedrijven spelen hierop in door hun producten en diensten aantrekkelijker te maken door termen te gebruiken als duurzaam, klimaatneutraal of milieubewust. In sommige gevallen overdrijven bedrijven, of geven het duurzame karakter van een product of dienst verkeerd weer. In dat geval maken zij onjuiste duurzaamheidsclaims. Met betrekking tot groene stroom en energieleveranciers vindt hier discussie over plaats.

Bekijk hier de infographic over deze claims.

Aflevering 10: Duurzaamheid speelt geen rol van betekenis bij vakantiekeuzes

De zomervakantie staat voor de deur en dit jaar is 75% van Nederland van plan om op vakantie te gaan. Een mooi moment om te kijken of duurzaamheid een rol speelt bij de vakantiekeuzes. En dat valt reuze tegen. 43% van de vakantiegangers geeft aan dat duurzaamheid helemaal geen rol speelt als zij hun vakantiebestemming kiezen.

Lees in deze infographic meer over de vakantiekeuzes.

Aflevering 9: Draagvlak voor stimulering van duurzame mobiliteit vanuit de overheid 

In april van dit jaar heeft het kabinet het aanvullend klimaatplan gepresenteerd. Een thema dat hierin naar voren komt, is duurzame mobiliteit. In 2050 mag het Nederlandse verkeer namelijk geen schadelijke uitlaatgassen en CO2 meer uitstoten. Daarnaast mogen alle nieuwe auto’s en bestelwagens die vanaf 2035 in de EU worden verkocht, geen CO2 meer uitstoten. De overstap naar schoner vervoer, zoals elektrisch rijden, is dus noodzakelijk. Ook stimuleert het kabinet werkgevers om het gebruik van elektrische auto’s, openbaar vervoer of fietsen te verhogen. Dit roept de vraag op in hoeverre in Nederland draagvlak is voor elektrisch rijden? 

Deze infographic geeft het antwoord.

Aflevering 8: Nederland vindt woningen verduurzamen slimmer dan energierekeningen compenseren 

De afgelopen maanden heeft het kabinet ieders energierekening gecompenseerd. Eerst met een tegemoetkoming en later met het energieplafond. Het kabinet heeft hier 11 miljard euro voor uitgetrokken. Met ditzelfde bedrag kunnen volgens de NVDE ruim 1,1 miljoen woningen aardgasvrij worden gemaakt.

Wat vinden Nederlanders van deze plannen? Dat lees je in deze infographic

Aflevering 7: Netverzwaring en batterijen beste oplossing voor disbalans op het elektriciteitsnet

De Nederlandse overheid zet in op een overgang naar duurzame energievoorziening. Een steeds groter aandeel van de productie van elektriciteit komt van zon en wind. Verwacht wordt dat in 2030 zelfs 85% van de elektriciteit in Nederland van zon- en windenergie komt. Deze weersafhankelijke bronnen kunnen echter problemen opleveren. De zon schijnt en
de wind waait niet altijd op de momenten dat we elektriciteit nodig hebben en andersom: soms levert de zon en de wind veel elektriciteit op momenten dat we het niet nodig hebben. Dit leidt tot disbalans.

Meer over deze disbalans lees je hier

Aflevering 6: Energiecrisis: Een nieuw normaal

De mate waarin Nederlanders zich zorgen maken over de energievoorziening in Nederland is afgenomen. Onderzoek uit augustus 2022 toonde aan dat 46% zich nog zorgen maakte over dit onderwerp. Op dit moment maakt 37% zich zorgen om de energievoorziening in Nederland in het algemeen. Nog altijd een fors deel van de Nederlandse bevolking, maar de dalende lijn is ingezet. Na een roerige tijd op de energiemarkt lijkt het erop dat de onzekere tijden voor de meeste Nederlanders achter de rug zijn.

Is het leven in een energiecrisis het nieuwe normaal? Lees het in de infographic.

Aflevering 5: Energiecoaches: Noodzaak of verspilde moeite?

Energie besparen is voor veel Nederlanders noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. Toch bleek uit onze vorige aflevering over de energiemarkt dat Nederlanders niet meer maatregelen genomen hebben om zelf energie te besparen. Veel mensen weten niet meer hoe ze meer kunnen bezuinigen terwijl ze nog wel openstaande rekeningen moeten betalen. Om de helpende hand te bieden ontstaan (lokale) initiatieven die mensen ondersteunen bij energiebesparende ingrepen, zoals de energiecoaches. Deze energiecoaches komen langs in huis om advies te geven of concrete aanpassingen te doen.

Lees meer over energiecoaches in de infographic.

Aflevering 4: Zorgen en wantrouwen: Maatregelen nemen zorgen over de energieprijzen niet weg, wantrouwen in energieleveranciers neemt toe

Maatregelen nemen zorgen over de energieprijzen niet weg, wantrouwen in energieleveranciers neemt toe. De energieprijzen zijn voor een groot deel van de Nederlanders sterk gestegen en de overheid heeft haar maatregelen genomen. Toch nemen deze maatregelen de zorgen bij de Nederlandse bevolking niet weg. Dat blijkt uit het onderzoek dat Motivaction in de week van 12 december heeft uitgevoerd. In vergelijking met hetzelfde onderzoek dat in de week van 8 augustus werd uitgevoerd, zijn de zorgen niet afgenomen.

Lees hierover meer in deze infographic.

Aflevering 3: Energie besparen: De portemonnee wint van duurzaamheid

Energie besparen is tegenwoordig bijna een wedstrijdje. Bij iedereen is de vraag hoe lang je doucht of op hoeveel graden de thermostaat thuis staat wel een keer ter tafel gekomen. 77% van de Nederlanders is bezig met het besparen van energie. Sterker nog, we leveren liever in op comfort in huis dan dat we bijvoorbeeld besparen op vakanties. 41% van de respondenten geeft namelijk aan niet te willen besparen op vakanties.

Met de stijgende energieprijzen en de steeds urgentere roep tot verduurzaming is de grote vraag: waarom zetten we de verwarming een tandje lager? Zijn het de hoge prijzen die motiveren, of handelen we uit duurzaamheidsoverwegingen? Natuurlijk doet deze eenvoudige vraag geen recht aan de complexiteit van het beslissingsproces. Toch brengen we in deze aflevering in kaart hoe de motivatie voor duurzame beslissingen uitvalt wanneer mensen moet kiezen tussen het milieu of hun eigen portemonnee. 

Download de infographic voor meer informatie. 

Aflevering 2: Overheidsmaatregelen energiecrisis: Nederlanders zijn solidair in de energiecrisis

Veel burgers zijn in de problemen gekomen door de stijgende energieprijzen. Op Prinsjesdag 2022 zijn de langverwachte overheidsmaatregelen aangekondigd om iedereen te compenseren voor deze prijsstijgingen. Deze regelingen zijn een prijsplafond, een eenmalige toeslag voor huishoudens met lage inkomens, een (tijdelijke) btw-verlaging en gemeentesubsidie.

De maatregelen zijn warm ontvangen: driekwart van de Nederlanders zijn blij met deze aangekondigde maatregelen. En bijna de helft van de burgers voelt zich opgelucht. Maar niet voor iedereen zijn alle zorgen uit de lucht. Een derde voelt slechts een tijdelijke opluchting. Zij verwachten te zijner tijd alsnog in de problemen te komen.

Deze aflevering gaat over hoe deze maatregelen ontvangen zijn en of Nederlanders hier daadwerkelijk mee geholpen zijn. We ontdekten een lichtpunt in deze energiecrisis.

Lees hierover meer in deze infographic.

Aflevering 1: Energiearmoede: De zwakste schouders dragen de zwaarste lasten 

Ons eerste onderzoek over de energiemarkt raakt gelijk een pijnlijke snaar: energiearmoede. In deze two-pager beschrijven wij het probleem en de groep Nederlanders voor wie energiearmoede serieuze gevolgen heeft. Een relevant onderwerp voor de gehele energiemarkt: van energieleveranciers, tot netbeheerders, woningcorporaties, overheden en burgers.

Iedereen die wil of kan meewerken om deze groep Nederlanders te helpen, leest in deze two-pager inzichten over deze doelgroep en het probleem.

Download hier de two-pager Energiearmoede.

 


Vragen?
Caress Ridder

Email
Functie Researcher
Telefoon +31 (0)20 589 82 61

Gerard van der Werf

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 40


Andere downloads
Groene vrijwilliger van de toekomst

Rapport Groene vrijwilliger van de toekomst

Cecilia Keuchenius
14 juni 2018
Whitepaper clienttypen

Whitepaper 'Wat werkt bij wie?'

Marcel Voorn
30 januari 2018

Bouwen aan je werkgeversimago in tijden van crisis

Ester Koot
22 januari 2021

De Nederlandse energiemarkt

Gerard van der Werf
24 mei 2024
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency