Toegankelijkheid

Skip to main content

Een terugblik op 2019, en een beschouwing op de toekomst

22 december 2019

De tijd van reflectie is weer aangebroken; hoe is het jaar geweest als mens, als professional en voor ons als bureau? We blikken terug op het verleden en doen een aantal ‘educated guesses’ naar de toekomst. Onze positionering en proposities houden we tegen het licht en scherpen we aan, waar nodig. Ook de invulling van onze innovaties hangt samen met deze beschouwing en onze toekomstverwachtingen. Zo gaan wij ons in 2020 versterkt richten op ons onderzoek en advies op data analytics-, HR- en arbeidsmarkt-gebied, naast datgene wat je al van ons gewend bent.

Al jarenlang is ons waarden- en leefstijlmodel Mentality een van de belangrijkste ‘cabriolets in onze etalage.’ Wij merken dat deze niet verstoft, maar glimt als nooit tevoren. Dit is te danken aan goed werk van onze collega’s enerzijds en aan de turbulentie in de buitenwereld anderzijds. Het is een tijd die vraagt om diepgang en duiding. Organisaties zijn behalve naar groei ook op zoek naar een ‘purpose’, en die purpose is bij uitstek op waarden gebaseerd. Het moet passen bij het DNA van het merk en bij de waarden en mentaliteit van de consumenten/burgers waar deze zich op richt. Daarmee wordt het voor organisaties steeds belangrijker om niet alleen het gedrag van mensen te kennen, maar ook te kijken naar ‘het waarom’ dat daar achter zit.

In ons jaaroverzicht is een selectie te lezen van de content die wij in 2019 naar buiten hebben gebracht. We profileren doelgroepen, we signaleren trends en maken de vertaalslag van insights naar de context van onze klanten. In de meeste gevallen raken de onderwerpen in de artikelen aan actuele thema’s waar jij als relatie van Motivaction, als professional en/of als individu mee te maken hebt. Veel van ons werk komt samen in de recente publicatie over effectieve gedragsbeïnvloeding. Dat is tenslotte wat veel organisaties voor ogen hebben: gedrag beïnvloeden ten faveure van groei in welke vorm dan ook. Welke tactiek hiervoor effectief is, is vooral afhankelijk van de mentaliteit en het waardenprofiel van de persoon en niet zozeer van ‘harde’ sociodemografische kenmerken.

We rekenen erop dat we elkaar ook in 2020 weer verder kunnen helpen en mogen bijdragen aan de verbinding tussen jouw organisatie en de voor jullie relevante doelgroepen.

Namens alle Motivaction medewerkers wensen wij je een heel mooi 2020 toe!

Je kunt ons jaaroverzicht hier downloaden:


Vragen?

Gerelateerde artikelen

Een beknopte terug- en vooruitblik

Karel Slootman
27 december 2018

Niet iedere organisatie investeert in arbo op thuiswerkplek

Jeroen Senster
02 februari 2021

Onderzoek bvA over racisme en exclusie in Nederlandse advertenties gepubliceerd

Karel Slootman
26 oktober 2020

'Mij nie appen!', is de dringende boodschap voor afzenders

Bram van der Lelij
27 september 2022
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved