Toegankelijkheid

Skip to main content

Euforie over economische groei in Nederland vlakt af

15 januari 2018

De salesmanagers in het Nederlandse bedrijfsleven zijn wat minder positief over de algemene economische ontwikkeling in Nederland vergeleken met een half jaar geleden. Dit heeft vooral te maken met dat men de komende 12 maanden minder groei verwacht in de verkoop van nieuwe producten. Datzelfde geldt voor de verwachting ten aanzien van de verkoop aan nieuwe klanten. Dit rapporteert de SMA Sales Index (SSI) op grond van de meting over de tweede helft van 2017.

 

De SMA (Sales Management Association) heeft in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction ruim 350 salesprofessionals ondervraagd over de belangrijkste ontwikkelingen in het verkoopproces. In de eerste meting, over het eerste kwartaal van 2017, uitte het Nederlandse bedrijfsleven zich positief over de ontwikkeling en groei van de Nederlandse economie.

Deze tweede meting maakt het mogelijk de resultaten met die van een half jaar geleden te vergelijken.

 

Stabilisatie in plaats van groei

Vergeleken met een half jaar geleden is de index gedaald van 100  naar 98,8 en dat duidt erop dat het Nederlandse bedrijfsleven (iets) minder positief is over de economische ontwikkeling. Dat heeft vooral te maken met dat men vaker verwacht dat de verkoop van nieuwe producten gelijk zal blijven in plaats van toenemen. Datzelfde geldt voor de verkoop aan nieuwe klanten. Daarnaast zien we dat salesprofessionals verwachten dat de winstgevendheid aankomend jaar zal stabiliseren in plaats van toenemen. 

 

Algemeen directeuren en managers zijn positiever over winstgevendheid

Salesmedewerkers zijn beduidend minder positief over de ontwikkeling van de Nederlandse economie dan algemeen directeuren en managers. Dit heeft vooral te maken met het feit dat zij minder hoge verwachtingen hebben ten aanzien van innovatie en omzetontwikkeling. Daarbij komt dat algemeen directeuren en managers positiever zijn over de personele ontwikkeling en winstgevendheid.

 

MKB-er minder positief

Bedrijven met 200 of meer medewerkers zijn positiever over de ontwikkeling van de Nederlandse economie dan kleinere organisaties. Dit heeft vooral te maken met hun positieve verwachtingen ten aanzien van de impact die innovatie en innovatieve producten en diensten hebben op de economische ontwikkeling van het bedrijf. MKB-ers hebben daarentegen minder hoge verwachtingen ten aanzien van de omzetontwikkeling. Maar ook als het gaat om innovatie, winstgevendheid en verkoopcyclus zijn zij minder positief gestemd dan salesmedewerkers van grote bedrijven; het kan er mee te maken hebben dat het voor kleinere bedrijven het minder makkelijk is om innovaties om te zetten in winstgevende business. De resultaten van deze Sales Management Index komen overeen met de bevindingen van MKB-servicedesk dat onderzoek deed onder 1400 mkb-ers. Belangrijkste bevinding van dit onderzoek was dat zes op de tien mkb-ondernemers zich regelmatig zorgen maakt over de toekomstbestendigheid van hun bedrijf (mkbservicedesk, 2017). 

 

De totstandkoming van de SMA Sales Index (SSI)

De SSI is een samenwerking tussen de Sales Management Association en onderzoekbureau Motivaction. Het onderzoek, dat ieder half jaar wordt herhaalt geeft inzicht in de verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven ten aanzien van de ontwikkeling van de Nederlandse economie. 

 


Vragen?
Lieke van Duist

Email
Functie Research Manager
Telefoon +31 (0)20 589 82 39


Gerelateerde artikelen

Slecht met geld omgaan voor 40% door voorbeeldgedrag ouders

Irene Zondervan
19 maart 2018

Organisaties worstelen met feedback

Ester Koot
25 juli 2019

Verspakketten razend populair

Ruurd Hielkema
25 oktober 2018

Erratum bij onderzoeksrapport over opinies over tijdsystemen

Pieter Paul Verheggen
19 december 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency