Toegankelijkheid

Skip to main content

Goede voornemens zijn terug van weggeweest

13 januari 2023

De feestdagen zijn voorbij, het nieuwe jaar is begonnen. Grote kans dat jou gevraagd is: ‘En? Heb jij nog goede voornemens voor het nieuwe jaar?’ Het opstellen van goede voornemens is een lang gekoesterde traditie voor veel Nederlanders. Vorig jaar rond dezelfde tijd merkten wij dat mensen even geen goede voornemens hadden in een periode waarin de meeste coronabeperkingen na lange tijd losgelaten werden. Nu lijken de goede voornemens weer terug van weg geweest te zijn.  

Aan de start van 2023 zegt 44% van de Nederlanders goede voornemens te hebben. Vorig jaar was dit 37%. Goede voornemens hebben Nederlanders dit jaar, net als voorgaande jaren, vooral op het gebied van fysieke en mentale gezondheid. Nieuw in de top 3 zijn goede voornemens op het gebied van sociale relaties en contact met anderen. 

Fysieke en mentale gezondheid hoog op de voornemenslijst

Net als ieder jaar staan goede voornemens op het gebied van fysieke gezondheid bovenaan de lijst. Een ruime meerderheid van de mensen met goede voornemens (64%) geeft aan dat zij willen werken aan hun fysieke gezondheid, vooral door meer te gaan sporten en/of bewegen (71%). Opvallend is dat ook gezonder eten hoog op het lijstje staat52% wil gezonder eten in 2023. Dit thema is minder vaak genoemd dan vorig jaar. Toen gaf 65% aan gezonder te willen eten in het nieuwe jaar. 

Naast fysieke gezondheid staat ook mentale gezondheid hoog op het goede voornemenslijstje dit jaar. 44% van Nederland geeft aan goede voornemens te hebben op het gebied van mentale gezondheid (37% in 2022). Nederlanders geven aan vooral meer dingen te willen doen die zij leuk vinden (52%). Ook in 2022 was dit het belangrijkste goede voornemen op het gebied van mentale gezondheid. Destijds zei zelfs bijna driekwart dat dit hun goede voornemen was (72%), mogelijk een corona-effect. Aandacht voor ontstressen (52%) en meer rust aanbrengen in het dagelijks leven (49%) completeren dit jaar de top 3 als het gaat om goede voornemens op het gebied van mentale gezondheid.

In 2023 staat aandacht voor sociale relaties en contact met anderen hoog op het prioriteitenlijstje. Ruim een derde van Nederland geeft aan hier aandacht aan te willen besteden (37%). Dit is significant meer dan in 2022, toen een vijfde dit als goede voornemen had (19%). Dit jaar wil Nederland vooral meer afspreken met vrienden en familie (77%, versus 58% in 2022). 

Andere goede voornemens hebben Nederlanders rondom het thema vrijetijdsbesteding (33%), werk en financiën (21%) en duurzaamheid (19%).

Jongste groep heeft het vaakst goede voornemens

Tussen de verschillende leeftijdsgroepen zien we duidelijke verschillen als het gaat om goede voornemens. Allereerst zien we dat de jongste groep (18-24 jaar) het vaakst goede voornemens heeft (57%). De groep 45-56 jaar heeft juist het minst vaak goede voornemens (35%). Ook zien we een verschil in typen goede voornemens tussen de generaties. Zo heeft de groep tot 34 jaar vaker goede voornemens met betrekking tot vrijetijdsbesteding en mentale gezondheid. Zij willen meer tijd voor zichzelf nemen, vaker leuke dingen buiten de deur doen en de natuur in. Ook willen ze meer ontspannen en ontstressen, beter slapen en meer praten over hun emoties en gevoelens. De oudere groep richt zich juist vooral op fysieke gezondheid. Zij willen meer in beweging komen en minder stilzitten. 

Vrouwen hebben duidelijkere speerpunten

Mannen en vrouwen hebben even vaak goede voornemens. Wel lijken vrouwen duidelijkere speerpunten te hebben dan mannen, met name op het gebied van mentale gezondheid, sociale relaties en vrijetijdsbesteding. Zo willen vrouwen bijvoorbeeld meer rust aanbrengen in hun dagelijks leven (56% vs. 39%) en willen ze meer tijd voor zichzelf reserveren (73% vs. 40%). Ook op financieel gebied hebben ze meer goede voornemens dan mannen. Vrouwen nemen zich vaker voor om meer geld te sparen (62% vs. 39%) en dus ook minder geld uit te geven (48% vs. 19%). 

71% van de Prestatiegerichten heeft goede voornemens

Als we tot slot kijken naar de leefstijlen van Nederlanders, springt er een groep duidelijk uit, namelijk de Prestatiegerichten. Maar liefst 71% van de Prestatiegerichten zegt goede voornemens te hebben voor dit jaar (ten opzichte van 44% gemiddeld). Dit is ook niet heel verrassend. Wie de Prestatiegerichten een beetje kent uit ons Vitality-model, weet dat mensen in deze groep ervan houden om zichzelf concrete en uitdagende doelen te stellen en graag het beste uit zichzelf willen halen. Dit is ook dit jaar weer terug te zien in hun goede voornemens. 

Over dit onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International B.V. onder het StemPunt-panel dat in ons eigen beheer is. In totaal hebben 1.046 deelnemers meegedaan tussen de 18 en 80 jaar oud. De onderzoeksdata zijn gewogen, daarbij fungeerde het Mentality-ijkbestand als herwegingskader. Dit ijkbestand is wat betreft sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS. Het onderzoek vond plaats eind december 2022. 


Vragen?
Natascha Schippers

Email
Functie Researcher
Telefoon +31 (0)20 58 98 284


Gerelateerde artikelen

Nutri-Score wordt na aanpassing het voedselkeuzelogo voor Nederland

Bram van der Lelij
29 november 2019

Rechter beslist: Wifitellen is veilig en mag weer!

Huib Lubbers
09 februari 2024

Deelnemen aan onderzoek Vertrouwen in de journalistiek 2024

Lex van Meurs
11 maart 2024

Terugblik: hoe heeft de uitslag van het referendum over de Wiv zo kunnen verrassen?

Bram van der Lelij
22 juni 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency