Toegankelijkheid

Skip to main content

Het Klimaatakkoord: een goed begin, nu nog waarmaken

11 september 2019

Deze week ondertekent de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (de NVDE) namens al haar leden het Klimaatakkoord. Ook start deze week de overheidscampagne ‘Iedereen doet wat’, waarin Nederlanders worden gestimuleerd en geholpen op zoek te gaan naar manieren waarop zij kunnen bijdragen aan de energietransitie.

In het Klimaatverdrag van Parijs spraken 195 landen af om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot maximaal 2 graden Celsius. Met het Klimaatakkoord wil de Nederlandse overheid een eerste stap zetten richting het bereiken van dit doel. Maar wie moet het nu waarmaken?

Nederlanders zijn in ieder geval goed op de hoogte. Bijna iedereen (96%) heeft minimaal gehoord van het Klimaatakkoord, ruim de helft is (goed) bekend met de inhoud. Men is positief dat de overheid aan de slag is gegaan - ruim de helft vond dit ook de hoogste tijd – en is het eerder oneens (49%) dan eens (18%) met de stelling ‘Ik geef niets om het Klimaatakkoord’. De meeste mensen vinden het Klimaatakkoord dan ook een goede eerste stap richting een duurzamere toekomst voor Nederland.

Hoe nu verder? Nederlanders zijn bereid een bijdrage te leveren, zien ook hun eigen verantwoordelijkheid, maar willen een overheid die het voortouw neemt. Van de overheid wordt verwacht een visie tentoon te spreiden en om beleid te maken waardoor consumenten en het bedrijfsleven weten waar ze aan toe zijn.

Het Klimaatakkoord is een goed begin, maar is tot nu toe een plan. De Nederlandse bevolking wacht op het waarmaken van het plan. Als zij zien dat álle partijen, de overheid voorop, zich inzetten voor de energietransitie, zullen zij daar zelf ook (nog) meer toe bereid zijn.

Tot slot, natuurlijk denken niet alle Nederlanders hetzelfde over de energietransitie. In onze andere publicatie introduceren wij vier energiegroepen: de tegenstanders, de onbedoeld groenen, de welwillenden en de doeners. Lees hier verder!

Neem voor meer informatie contact op met Anna Newen of Thomas Vrakking.

 


Vragen?
Anna Newen

Email a.newen@motivaction.nl
Functie HR onderzoeksadviseur
Telefoon +31 (0)20 589 82 38


Gerelateerde artikelen

Maatschappelijk merk-engagement is niet iets is wat overwaait

Pieter Paul Verheggen
09 augustus 2022

Offline leden werven in een ‘always on’ wereld

Jeroen Bruin
18 juli 2019

Onderzoek bvA over racisme en exclusie in Nederlandse advertenties gepubliceerd

Karel Slootman
26 oktober 2020

Zet je schrap voor generatie Z

Jorn Lingsma
12 april 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by Totoweb