Toegankelijkheid

Design Thinking

23 juli 2018

Design Thinking is een oplossingsgerichte manier van innoveren, waarbij de mens centraal staat. Motivaction gebruikt de Design Thinking methode om samen met de klant complexe (onderzoeks)problemen op te delen in behapbare fasen en op gestructureerde wijze te komen tot creatieve en op customer insights gebaseerde oplossingen.

 

De Design Thinking methode kent 4D’s:

  • Discover: wat zijn de angsten, frustraties, wensen en dromen van de klant of eindgebruiker? Waar zitten ‘the pains and the gains’?
  • Define: wat is het werkelijke probleem en de uitdaging? Welke insight ligt achter het probleem dat opgelost moet worden? De diepgaande inzichten die dit opleveren, vormen de start voor de volgende fase.
  • Develop: met welke ideeën kunnen we het probleem oplossen? Welke prototypen kunnen we ontwikkelen en hoe maken we deze toetsbaar?
  • Deploy: toets het prototype en optimaliseer deze waar nodig.

 

Design Thinking

 

Klanten en/of eindgebruikers staan in dit creatieve proces centraal en onderzoeksresultaten vormen de solide basis voor oplossingen en concepten die op customer insights zijn gebaseerd. Motivaction verricht al meer dan 30 jaar onderzoek dat is gericht op het ontdekken van motivaties, behoeften, percepties en emoties, die gedragingen en ideeën van mensen beïnvloeden.

Wij maken graag (tijdelijk) onderdeel uit van het multidisciplinaire innovatieteam. Door middel van co-creaties helpen wij onze klanten creatievere oplossingen te bedenken, het interne draagvlak te verhogen en de doorloopsnelheden van innovatieprocessen te verhogen.

 

Expertteam Design Thinking

Bij Motivaction zijn 13 ervaren onderzoekers opgeleid bij de Design Thinking Academy van Albert Gast van Think + DO. Zij helpen onze klanten complexe vraagstukken te analyseren en samen met hen concrete oplossingen te ontwerpen en te introduceren. Van re-design van bestaande producten en services tot de ontwikkeling van compleet nieuwe businessmodellen. Op pragmatische wijze en met efficiënte doorloopsnelheid door gebruik te maken van een agile werkwijze.

 

Expertteam Design Thinking

 


Vragen?
Sander Kluiters

Email s.kluiters@motivaction.nl
Functie Research Director | Manager InnovatieLab
Telefoon +31 (0)20 589 83 83

Henriët Hensen

Email h.hensen@motivaction.nl
Functie Senior Strategy Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 89


Gerelateerde artikelen
Lampen inleveren supermarkt

Supermarkt favoriete winkel om energiezuinige lampen in te leveren maar nog onvoldoende bekend

Cecilia Keuchenius
16 mei 2018
AVG een jaar later

De AVG in de praktijk

Jeroen Senster
21 mei 2019

Buurtapps: een veilige buurt of vooral minder privacy?

Jeroen Senster
28 januari 2021

Maatschappelijke Impact Monitor: Geld verdienen en bijdragen aan een betere wereld kunnen prima samengaan

Gerard van der Werf
30 september 2022
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved