Toegankelijkheid

Nederlandse CEO, pak je verantwoordelijkheid – helft Nederlandse bevolking ontevreden over rol bedrijven

28 augustus 2020

Hilversum – De huidige crisis vraagt om ander, meer maatschappelijk betrokken, leiderschap in het bedrijfsleven. Dat blijkt onder meer uit een recent onderzoek dat LUNAR Institute deed in samenwerking met Motivaction.

Maar liefst 50% van de ondervraagden is van mening dat het bedrijfsleven onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor het aanpakken van de issues en uitdagingen van deze tijd: gezondheid, veiligheid, normen en waarden, samenhang en economisch herstel. Naast een aanpak vanuit de politiek, overheid en burgers zelf, verlangen de ondervraagden actief leiderschap vanuit bedrijven om op deze terreinen voorop te lopen. Wanneer komt de Nederlandse CEO eindelijk in actie?

In januari 2020 daagde Feike Sijbesma (voormalig CEO DSM) het bedrijfsleven al uit: “Bedrijven die niets bijdragen aan de samenleving, moeten zich afvragen of ze nog wel bestaansrecht hebben”. Inmiddels moeten we vaststellen dat de helft van de Nederlandse bevolking ook klaar is met bedrijven die hun verantwoordelijkheid niet nemen. En het valt te vrezen dat bedrijven zich door de huidige crisis in de komende tijd nog meer op zichzelf gaan richten, in plaats van op de samenleving waarin en waarmee ze hun toekomst veilig moeten stellen. CEO’s lijken in een reflex vooral te kijken naar het strikte eigen belang op de korte termijn. Jempi Moens (directeur LUNAR Institute): “Duurzaamheid, social impact, innovatie, empathisch leiderschap en diversiteit worden wellicht weggezet als ‘nice to have’, terwijl dit juist de zaken zijn die je bestaansrecht kunnen definiëren. De onmacht om hiermee te breken lijkt groot. Toch is dat van levensbelang. Voor de samenleving in het algemeen, maar ook voor de bedrijven.”

Deze tijd vraagt om leiders die een goede balans vinden tussen de paradoxen en tegenstellingen van deze tijd: korte-termijn-targets of lange-termijn-purpose, maatschappelijke belangen of economische doelen, krachtig sturen of (de steeds meer thuiswerkende) mensen ruimte geven, veilig volgen of juist voorop lopen bij de vormgeving van ‘het nieuwe normaal’.

LUNAR Institute wil CEO’s hierin bijstaan d.m.v. de LUNAR Deep Dive on Leadership & Change. Op woensdag 4 en donderdag 5 november spreken onder meer Feike Sijbesma (voormalig CEO DSM), Greet Prins (o.a. voorzitter Raad van Bestuur van Philadelphia Zorg), Ynzo van Zanten (Chief Evangelist Tony’s Chocolonely), Jeroen Smit (Auteur/onderzoeksjournalist), Pien de Ruig (bestuurslid Voedselbanken Nederland), Erik Schoppen (merkexpert, gedragsonderzoeker & neurowetenschapper) en Ignaas Devisch (professor Filosofie & Ethiek Universiteit Gent). Zij zullen ingaan op deze belangrijkste leiderschapsparadoxen.

Het vinden van wegen naar voren, meer onderling begrip, zijn volgens de respondenten (47%) de belangrijkste instrumenten en eigenschappen die nodig zijn om goed met de uitdagingen van deze tijd om te kunnen gaan. Daarnaast vindt 34% dat ‘meer aandacht voor elkaar’ een belangrijk middel is om de uitdagingen te lijf te gaan. Dit zegt veel over het soort leiderschap dat van de politiek en het bedrijfsleven verlangd wordt. Bottom-up, teambuilding, verbinding, empathie, motiverend op inhoud en niet op autoriteit. Het onderzoek toont aan dat de Nederlandse samenleving verwacht dat CEO’s stappen gaan zetten op het terrein van sociaal, innovatief en maatschappelijk betrokken leiderschap. Langer wachten kan schadelijk worden voor zowel de samenleving, alsook voor de bedrijven zelf.

 

Neem voor meer informatie contact op met Ruurd Hielkema.

 

Bron: lunarinstitute.com, 25.08.2020

 


Vragen?
Ruurd Hielkema

Ruurd Hielkema studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, was medeoprichter van Trendbox, voorzitter van de Research Keurmerkgroep en bestuurslid van SIRE.


Email r.hielkema@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 25Gerelateerde artikelen
Ontwikkeling van adFlow tool

Hoe ontwikkel je een nieuwe onderzoekstool? In gesprek met Sander

Sander Kluiters
24 februari 2020
Recruiters benaderen veel vaker mannen dan vrouwen

Recruiters benaderen veel vaker mannen dan vrouwen

Daan Damen
18 juni 2018

Voedingsgewoontes 2017-2021: de invloed van COVID-19 is beperkt

Ruurd Hielkema
21 mei 2021
Klimaatspijbelaars doen niet aan leerplicht

De beste les is een klimaatprotest

Maartje Rooker
20 maart 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved