Toegankelijkheid

Skip to main content

Hoe we huiseigenaren wél kunnen stimuleren om te verduurzamen

11 juni 2019

Huiseigenaren wachten met het verduurzamen van hun huis op stappen van de overheid. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nibud. De belangrijkste reden die genoemd wordt voor de afwachtende houding van de Nederlandse burger, is dat een groot deel van hen niet weet op welke subsidies ze recht hebben. Daarnaast verwachten huiseigenaren dat het in de toekomst goedkoper wordt waardoor ze beslissingen uitstellen.

Bij Motivaction herkennen we deze resultaten, maar we vinden ze te negatief. Wij zien namelijk dat er ook aanknopingspunten zijn voor een positiever verhaal.

 

Behoefte aan duidelijkheid

Uit ons onderzoek blijkt dat een deel van het probleem ligt bij gebrek aan kennis. Consumenten vinden dat zij te weinig van het onderwerp weten. Er is in de media veel discussie over duurzaamheid, de energietransitie en de zin en onzin van het verduurzamen van onze levensstijl. Nu het ook in de politiek een hot topic is zal het gesprek hierover nog wel even blijven bestaan.

De discussie en de daaruit voortvloeiende onzekerheid, heeft echter een verlammende werking op het handelen van mensen en bedrijven. Daarom is het juist nodig dat de overheid duidelijk aangeeft welke kant het opgaat. De overheid kan de discussie niet stoppen, maar wel helderheid scheppen.  Dan gaan mensen over tot actie: de burger verwacht namelijk van de overheid dat er een duidelijk beleid komt en dat zo de eerste stappen gezet worden op het gebied van verduurzaming. Goed voorbeeld doet vervolgens goed volgen.

 

Neem zelf actie

Hoewel we van de overheid een eerste stap verwachten kunnen consumenten, wij dus, ook al in actie komen. Uiteindelijk zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor een leefbare wereld, ook voor volgende generaties. Gelukkig zijn de meeste mensen het hier mee eens en vinden ze ook dat zij hun steentje kunnen bijdragen aan een beter milieu.

Als we specifiek kijken naar het verduurzamen van de woning zien we dat bijna iedereen in Nederland wel degelijk geïnteresseerd is. Niemand is er echt op tegen, blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Bouwfonds Property Development (BPD). De onderliggende redenen verschillen daarentegen wel. Hier spelen wisselende kennisniveaus een rol, maar ook de houding ten opzichte van het onderwerp.

 

Duurzame groepen

Op basis van jarenlang onderzoek heeft Motivaction de Nederlandse burger opgedeeld in vijf duurzaamheidsdoelgroepen. Elke groep heeft zijn eigen redenen om hun woning te verduurzamen. We noemen twee voorbeelden:

De groep verantwoordelijken wil hun huis vooral verduurzamen vanuit idealisme. Zij vinden het belangrijk om voor volgende generaties een betere wereld achter te laten. Op de korte termijn mag het best iets meer kosten, maar op de langere termijn moeten ze het wel terugverdienen.

Een andere groep, de statusbewusten, heeft interesse in duurzaamheid maar wil hier niets voor inleveren. Deze groep heeft gemiddeld wat meer te besteden maar gaat wel voor de goede deal. Duurzaamheid is voor hen alleen interessant als zij niets hoeven in te leveren op het gebied van comfort, luxe en status. Door verduurzaming van het huis een luxe te noemen, zal deze groep sneller geneigd zijn om hiertoe over te gaan.

 

Op een eigen manier

Er is bij een groot deel van de Nederlanders wel de wil om te verduurzamen, maar we zitten niet allemaal op dezelfde manier in de wedstrijd. Met een dwingend verhaal over idealisme en wetenschappelijk onderbouwde noodzaak krijg je niet iedereen in beweging. Door per groep de juiste snaar te raken kun je hen wel mee krijgen in het verduurzamen van hun huis.

Het bedrijfsleven is prima in staat om producten en diensten op de markt te zetten waarmee het doel, verduurzaming van onze woningen, gerealiseerd wordt. Ondernemers en marketeers die daarbij kiezen voor een aanpak die aansluit bij hun doelgroep zullen succesvol zijn: in een Tesla rijdt een ander type mens dan in een Toyota Prius. Als de overheid nu ook nog duidelijkheid schept over een duurzaam beleid, zal de Nederlandse ondernemer én consument snel handelen.

Voor alle duurzaamheidsdoelgroepen zijn er concrete handvatten om de verduurzaming in gang te zetten of te versnellen. De juiste aanpak per doelgroep is ook te vinden in onze publicatie ‘Vijf tinten groener’.

Neem voor meer informatie contact op met Gerard van der Werf.

 


Vragen?
Gerard van der Werf

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 40


Gerelateerde artikelen

Voelen je werknemers werkdruk, of werkgeluk?

Ester Koot
15 mei 2019

Nederland loopt steeds warmer voor elektrisch rijden

Henk Heinen
19 januari 2018

Winnen op de winkelvloer met gedragsbeïnvloeding

Ruud Kooiman
24 februari 2023

MKB ziet groei 2019 somber in

Rob Doornbos
15 april 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency