Toegankelijkheid

Skip to main content

Non-binaire personen voelen zich drie keer vaker onveilig

27 juli 2023

Queer & Pride Amsterdam is deze week van start gegaan. Het evenement staat meer dan vroeger in het teken van diversiteit binnen de LHBTI-community. Zichtbaarheid van alle groepen binnen die community blijft belangrijk, want het is niet vanzelfsprekend dat je overal jezelf kunt zijn, of je veilig kunt voelen. Uit een van de eerste onderzoeken onder non-binaire mensen blijkt dat zij zich veel vaker onveilig voelen. 

Non-binaire mensen blijken zich drie keer vaker onveilig te voelen dan anderen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van Motivaction in opdracht van Mastercard. In het openbaar vervoer, op het werk, of tijdens het uitgaan, in al deze situaties zien we dit verschil. Zo voelt 36% van de non-binaire mensen zich regelmatig of vaak onveilig in het openbaar vervoer. Onder de totale bevolking is dat 12%. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat 28% van de mensen die zich als non-binair identificeert, het afgelopen jaar is gediscrimineerd, gepest of uitgescholden. Van alle mensen samen zegt 13% het afgelopen jaar te zijn gediscrimineerd. Ook geven non-binaire personen hun mentale gezondheid gemiddeld een rapportcijfer 6,6, terwijl anderen een 7,5 geven. Non-binaire mensen geven dan ook vaker aan eenzaam of depressief te zijn.

Nederland relatief open voor mensen die zich identificeren als non-binair 

Nederland bevindt zich in een groep West-Europese landen waar non-binaire personen door de meeste mensen geaccepteerd worden, samen met België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk en Zweden.  In Tsjechië, Slowakije en Israël is deze acceptatie relatief laag. Duitsland, Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada en Polen bevinden zich daar tussenin. Daar is de bevolking meer verdeeld wat betreft de acceptatie van non-binaire mensen. 

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 15.935 mensen mee in 16 landen. In elk land vulde een groep van ruim n = 1000 mensen de vragenlijst in, behalve in de wat kleinere landen Portugal (n = 675) en Slowakije (n = 626). In elk land was de steekproef representatief voor de totale bevolking. In de totale steekproef in de 16 landen bevonden zich n = 452 mensen die zich identificeerden als non-binair.


Vragen?
André Kamphuis

Email 
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 66


Gerelateerde artikelen

Winnen op de winkelvloer met gedragsbeïnvloeding

Ruud Kooiman
24 februari 2023

Miljoenen Nederlanders willen duurzamer leven maar slagen daar niet in

André Kamphuis
12 februari 2019

Tweede Kamerverkiezingen: zo kijken politieke partijen tegen zorgpreventie aan

Talia Cohen Rodrigues
27 oktober 2023

Weer meer mensen met obesitas, helft 20-plussers te zwaar

Karin Lammers
05 maart 2024
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency