Toegankelijkheid

Skip to main content

Organisatiecultuur ondersteunt welzijn medewerkers onvoldoende

22 februari 2018

De gezondheid en vitaliteit van medewerkers zijn de afgelopen jaren een steeds prominentere rol gaan spelen in het organisatiebeleid van bedrijven. Ondanks deze positieve ontwikkeling, blijkt dat de organisatiecultuur hier vaak onvoldoende op is ingericht.

Iets meer dan de helft (55%) van de medewerkers voelt zich namelijk niet gestimuleerd door de werkomgeving om gezond en fit te blijven. Slechts vier op de tien  (39%) geven aan dat de werkgever faciliteiten biedt om gezond en fit te blijven. Dit blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek van Zilveren Kruis naar het gezondheidsbeleid op de werkvloer uitgevoerd door Motivaction onder 744 medewerkers en 798 werkgevers. De zorgverzekeraar presenteerde gisteren haar visie op de gezondheid en het welzijn van medewerkers tijdens het GO Academy event in het Olympisch Stadion te Amsterdam met een keynote van Harvard-hoogleraar psychologie Robert Kegan, schrijver van onder meer ‘Een cultuur voor iedereen’.

 

Aandacht verslapt

Over de gehele linie lijken werkgevers, in vergelijking met voorgaande jaren, minder belangstelling te hebben voor het welbevinden van hun medewerkers. Zo is er minder aandacht voor het bespreken van functioneringsproblemen als gevolg van een ongezonde leefstijl (50% vs. 62% in 2015) en wordt in mindere mate gekeken naar aangepast werk als een werknemer niet goed meer functioneert (57% vs. 76% in 2015). Bovendien geven werkgevers aan minder aandacht te hebben voor veranderingen in de werk- en privésfeer die gevolgen kunnen hebben voor de mentale gezondheid van hun medewerkers dan in 2015. De organisatiecultuur ondersteunt het welbevinden onvoldoende, terwijl die cultuur juíst een sleutelrol speelt in het stimuleren van de productiviteit, vitaliteit en motivatie van medewerkers.

 

Eigen regie

“De cijfers uit het onderzoek baren mij zorgen. Gezondheid en vitaliteit op de werkvloer is niet een ‘projectje’ dat je kunt afvinken”, aldus Jan-Willem Evers, directeur Commercie bij Zilveren Kruis, in het Olympisch Stadion. “Wij zien dat bedrijven met gezonde en vitale medewerkers resulteren in succesvolle en vitale organisaties. Als zorgverzekeraar werken wij al tientallen jaren samen met werkgevers aan gezondheid op de werkvloer. Onze kennis en ervaring op het gebied van gezondheid en welzijn van medewerkers bundelden we in de visie ‘verander de omgeving, dan verandert de mens’. Ons doel is een beweging creëren waarin het welzijn van medewerkers centraal staat omdat dit gezondheid bevorderend werkt. Dit vraagt om een organisatiecultuur waarin de omgeving in plaats van het individu centraal staat en waar ruimte is om zelf de regie te pakken. Het realiseren van een duurzame gedragsverandering is een gedeelde verantwoordelijkheid van organisatie, leidinggevende en de medewerker zelf.” Uit het onderzoek komt naar voren dat medewerkers de druk voelen om steeds meer eigen regie te pakken: 80 procent voelt dat zij er steeds meer zelf voor moeten zorgen om gezond te blijven. Zij krijgen echter nog niet volledig de ruimte om die eigen regie daadwerkelijk te pakken: in slechts één derde van de gevallen (36%) stimuleert de leidinggevende hen om gezond te blijven.  

 

GO Academy

Zilveren Kruis presenteerde de onderzoeksresultaten gisteren tijdens de GO Academy, waar de zorgverzekeraar een publiek van ongeveer 200 werkgevers inspireerde om duurzame gedragsverandering naar een gezonde werk- en leefstijl in te zetten. Tijdens het evenement gaf Harvard-hoogleraar psychologie Robert Kegan een presentatie over het belang van een bedrijfscultuur waarin talentontwikkeling en groei voor alle medewerkers centraal staan. Kegan: “De meeste bedrijven leggen te veel nadruk op de ontwikkeling van hun high potentials en kijken te weinig naar het potentieel van al hun medewerkers. Wanneer je medewerkers laat zien dat ze niet perfect hoeven te zijn en fouten mogen maken, creëer je een cultuur waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

 

Over het onderzoek

Sinds 2011 onderzoekt Zilveren Kruis iedere twee jaar wat zakelijk Nederland bezighoudt als het gaat om het gezondheidsbeleid op de werkvloer. De vierde editie van het Gezond Ondernemen-onderzoek is uitgevoerd in december 2017 door Motivaction International B.V.. In totaal werkten 798 werkgevers en 744 medewerkers in de leeftijd van 18 tot 67 jaar mee in de branches industrie, handel, dienstverlening, overheid en onderwijs.


Vragen?
Ester Koot

Email
Functie Senior strategy consultant HRM
Telefoon +31 (0)20 589 82 36


Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief feb '24: Over gedragsverandering, duurzamer leven en de IXT Monitor

Karine Bloem
15 februari 2024

Veel Amsterdammers zijn blij met de Noord/Zuidlijn, maar vooral in Noord klinkt gemor

Karel Slootman
16 juli 2019

Goede voornemens zijn terug van weggeweest

Natascha Schippers
13 januari 2023

Valentijnsdag, meer een feest voor vrouwen

Ruurd Hielkema
27 januari 2020
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency