Toegankelijkheid

Skip to main content

ReputatiePanel: diversiteit belangrijk voor reputatie

28 januari 2021

Organisaties kunnen een grotere rol spelen in maatschappelijke veranderingen dan ze denken. Ook op het thema diversiteit is een morele rol voor organisaties weggelegd, zo vinden de meeste reputatie-experts van het ReputatiePanel. In het laatste onderzoek van Wepublic en Motivaction stonden diversiteit en reputatie centraal. Vooral in grotere organisaties wordt diversiteit als thema vanuit het perspectief van reputatiemanagement gezien. 60% van de respondenten ziet een verband tussen het diversiteitsbeleid en de reputatie van de organisatie.

Diversiteit wordt veelal bij grote organisaties als onderdeel van reputatiemanagement gezien. In kleinere organisaties (minder dan 500 medewerkers) is dat veel minder het geval. “Goed dat de noodzaak tot diversiteit bij de grote organisaties aanwezig is,” aldus VIA-bestuurslid Baba Touré, “Dat dit bij kleine organisaties nog minder het geval is, is zorgwekkend. Diversiteit is namelijk niet alleen een morele kwestie, maar ook een noodzakelijk doel wanneer je als organisatie relevant wilt zijn in de wereld van morgen.” In het VIA-bestuur (VIA is de nieuwe naam van de brancheorganisaties VEA en IAB) is Touré medeverantwoordelijk voor de portefeuille Next Gen Talent.

 

Enkele opvallende uitkomsten

  • 80% van de respondenten ziet een morele rol voor organisaties op het thema diversiteit.
  • 60% van de respondenten vindt dat er een verband is tussen het diversiteitsbeleid en de reputatie van de organisatie; 30% ziet geen verband.
  • Over de stelling ‘De aandacht die organisaties aan diversiteit geven is vaak vooral mooipraterij’ zijn de meningen verdeeld. Een kleine derde is het ermee eens, een derde is het oneens en een ruime derde is het hiermee eens noch oneens.

 

Meeste communicatieafdelingen zijn niet erg divers

In het onderzoek geeft het overgrote deel van de experts aan dat er maar in geringe mate sprake is van diversiteit bij de personen die zich bezighouden met reputatiemanagement. Zeker gezien het feit dat veel respondenten de noodzaak van een goede afspiegeling van de samenleving in de organisatie belangrijk vinden, is er werk aan de winkel. Circa de helft van de experts onderschrijft het belang van een diverse communicatieafdeling.

 

In 2020 meer aandacht voor diversiteitsbeleid

De experts zien het diversiteitsbeleid vooral tot uiting komen in het HR-beleid. Van het tot uiting brengen van het diversiteitsbeleid worden voorbeelden genoemd als trainingen over onbewuste vooroordelen en aandacht voor diversiteit op de website en in beeldmateriaal. Interne communicatie wordt sporadisch genoemd. De helft van de respondenten geeft aan dat er in 2020 meer aandacht was voor diversiteit en inclusiviteit dan in 2019. Als er minder aandacht aan diversiteit is gegeven, dan wordt de coronacrisis als reden genoemd, die veel aandacht vroeg.

 

Over het ReputatiePanel

Het ReputatiePanel bestaat uit circa 200 senior experts op het gebied van communicatie (marketingcommunicatie en corporate communicatie), reputatie en public affairs. 80% van de leden heeft meer dan 15 jaar werkervaring als professional. Panelleden worden periodiek om hun visie en mening gevraagd over reputatie-gerelateerde onderwerpen. Het ReputatiePanel is een initiatief van Wepublic en Motivaction.

 

Bron: WePublic.nl.


Vragen?
Karel Slootman

Email
Functie Managing Partner
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

Recruiters benaderen veel vaker mannen dan vrouwen

Ester Koot
18 juni 2018

De voordelen van een leer- en ontwikkelstrategie

Sanne Audenaert
02 maart 2021

Inwoners willen klein e-waste inleveren… maar wel dichtbij graag

Cecilia Keuchenius
21 maart 2018

Brede acceptatie non-binaire mensen, genderneutrale opvoeding minder gesteund

André Kamphuis
23 maart 2023
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency