Toegankelijkheid

Skip to main content

Van grijs naar groen: hoe krijgen we meer groen in Nederlandse tuinen?

23 mei 2024

Drie op de tien (30%) Nederlandse tuinen zijn op dit moment grotendeels of zelfs volledig verhard, blijkt uit recent onderzoek van Motivaction. En dat terwijl groen in de tuin zo belangrijk is... In Nederland hebben we namelijk steeds meer te maken met extreem weer. Dit uit zich bijvoorbeeld in zwaardere neerslag, langere perioden van droogte en hogere temperaturen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) signaleert dat stedelijke gebieden op veel plekken in Nederland sterk versteend zijn. Veel tegels zorgen ervoor dat we bij veel neerslag wateroverlast krijgen en op warme dagen draagt dit bij aan hittestress. Terrastegels kunnen op warme dagen zelfs een temperatuur van 50 graden bereiken. 

Om wateroverlast en hittestress tegen te gaan, kunnen we tuinen vergroenen door stenen weg te halen en deze vervangen door struiken, bloemen, planten en bomen. Zo creëren we een groene omgeving die ook nog eens bijdraagt aan de biodiversiteit én de gezondheid van inwoners. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe krijgen we Nederlanders zo ver om hun tuinen te vergroenen? Dit zochten we uit door middel van een gedragsonderzoek in opdracht van het ministerie van IenW.  

Wat was de uitkomst?

Om Nederlanders hun tuinen te laten vergroenen, moet het ministerie vooral inspelen op de ‘intrinsieke motivatie’ van tuineigenaren; de wens om te vergroenen. Deze intrinsieke motivatie wordt o.a. beïnvloed door deze 3 aspecten:

  1. Trots: als het hebben van een groene tuin iemand trots maakt, dan hebben zij een grotere wens om de tuin te vergroenen
  1. Het belang dat tuinbezitters hechten aan een koelere tuin in de zomer: hoe belangrijker men dit vindt, hoe groter de wens om te vergroenen
  1. Hoe belangrijk zij het vinden om bij te dragen aan de natuur. Hoe meer belang, hoe groter de wens om te vergroenen

Naast een intrinsieke motivatie, is het belangrijk om in te spelen op de eigen effectiviteit (het gevoel zelf in staat te zijn de tuin te vergroenen). Wanneer tuinbezitters het gevoel hebben dat zij zelf (of met hulp van anderen) de nodige acties kunnen ondernemen om de tuin te vergroenen, dan is de kans groter dat zij dat ook daadwerkelijk zullen doen! 

Ten slotte is het zinvol om tegelijkertijd rekening te houden met de wens voor een opgeruimde tuin. Tuineigenaren die dit belangrijk vinden, zijn namelijk minder vaak van plan om hun tuin te vergroenen. Als je deze mensen aan wil sporen om dat wel te doen, is het belangrijk om hen te laten zien op welke manier een groene tuin er ook opgeruimd uit kan zien.

Tips voor interventies 

Om tuineigenaren te stimuleren de tegels in hun tuin te vervangen voor groen, is het slim om met interventies in te spelen op het verhogen van hun motivatie én eigen effectiviteit. Door bijvoorbeeld te benadrukken dat een groene tuin koelte biedt in de zomer en dat dit in de toekomst steeds belangrijker zal zijn, kun je de motivatie vergroten. Ook is het slim om de natuurlijke uitstraling te benadrukken en de aantrekkelijkheid daarvan voor vogels, vlinders en bijen. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat tuineigenaren in hun ideale tuin graag veel vogels, vlinders en bijen zien, maar deze komen niet naar een versteende tuin zonder groen. Laat tuineigenaren ook vergroeningsopties zien die passen bij een nette of opgeruimde tuin: een tuin waar groen geplant is, maar waar bijvoorbeeld niet overal losse bladeren en takken liggen.

Om de eigen effectiviteit te vergroten, raden we aan hulp te bieden bij het maken van een tuinplan, inclusief een stappenplan voor het vergroenen van de tuin en om het afvoeren van tegels en zand te faciliteren. Op deze manier maak je het tuineigenaren gemakkelijker om te vergroenen. 

Naast deze inhoudelijke adviezen, geven we ook tips over in welke vorm je de interventies het best kunt aanbieden. We raden tuineigenaren aan om echt proactief te benaderen, dit in straat- of buurtverband te doen en te kiezen voor een overkoepelende actie waarbinnen tuineigenaren verschillende ‘opties’ kunnen kiezen en afnemen die bij hun eigen wensen en behoeften passen. Denk bijvoorbeeld aan een tuinplan met advies over inheemse planten (zonder bestrijdingsmiddelen) die vlinders en vogels trekken. Of, voor de tuineigenaren die al weten wat ze willen, de optie om alleen hulp te krijgen bij het afvoeren van tegels en zand.

Ben je benieuwd naar hoe je gedragsbeïnvloedingstechnieken in kunt zetten om je doelgroep te motiveren tot gewenst gedrag? Neem dan contact op!


Vragen?
Lieke Bos

Email
Functie Researcher Manager
Telefoon +31 (0)20 58 98 274


Gerelateerde artikelen

Ontdek met burgerdialogen wat inwoners in jouw regio willen en creëer een breder draagvlak voor de omgevingsvisie

Cecilia Keuchenius
17 december 2018

Generatie Z: maken ze zich zorgen om de wereld, of toch meer om zichzelf?

Rachel Meijers
17 februari 2020

Nederland ergert zich steeds vaker aan aso tijdens uitstapje

Natascha Schippers
30 juli 2018

11% van Nederlanders ervaart partnergeweld tijdens coronacrisis

Cecilia Keuchenius
10 september 2020
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency