Toegankelijkheid

Skip to main content

Zo kan de corona-app zorgen dat jij jouw privacy toch opgeeft

27 augustus 2020

De door de overheid uitgedachte corona-app is al meer dan 100.000 keer gedownload via de Google Play Store. En dat terwijl de app alleen nog maar werkt in Drenthe, Overijssel en een gedeelte van Gelderland.

Gerard van der Werf, Senior Research Consultant bij onderzoeksbureau Motivaction, schreef in samenwerking met Het Centrum voor BOLD Cities een artikel over de corona-app. Ook hield hij meerdere peilingen over de houding tegenover zo’n door de overheid geïnitieerde app. 

Hij denkt dat de grote mate van downloaden van de app te verklaren is door de onzekerheid van huidige situatie: ,,Op dit moment neemt de spanning toe. Het gevoel heerst dat we weer aan de bak moeten om het virus in te kunnen perken. Als je dit paart met een zorg over de eigen gezondheid en die van vrienden en familie, dan snap je dat mensen bereid zijn de app  downloaden. Naast zorgen over de gezondheid heeft men ook zorgen over de economische ontwikkelingen en is er ook een grote behoefte aan warme sociale contacten en vermaak.  Dit wordt door een deel van de bevolking nadrukkelijk onder de aandacht gebracht, maar deze zorgen worden door een bredere groep gevoeld. En in de afweging tussen gezondheid, economie en sociale contacten kan de app een belangrijke rol vervullen.”  

 

Ruilwerking

Bij het gebruik van social media gaan mensen veel makkelijker om met hun privacygegevens. Dat heeft zo zijn reden: ,,Bij het gebruik van sociale media wordt privacy geruild tegen sociaal contact en zichtbaarheid. Je geeft wat van jouw privacy maar je krijgt er contact en zichtbaarheid voor terug. Omdat dat een belangrijk punt is voor veel mensen zie je dat ze op die manier de ruil rechtvaardigen.” Zo’n zelfde soort ruil zou bij een corona-app volgens Van der Werf ook kunnen werken. ,,Terwijl een aantal instanties het gebruik van de app ontraden, zien we dat een grote groep Nederlanders open staat voor het gebruik van de app als middel om vrijheid te krijgen. Als we willen dat de app een succes wordt moet hij dat nut hebben voor de gebruiker en de samenleving.”

 

Groen en rood

Er is discussie gaande over de mate waarin je je privacy inlevert als je gebruik maakt van deze app, zeker in vergelijking met het gebruik van Facebook en Google waar je veel meer inlevert. Maar los daarvan, ook als dit onduidelijk is, zal het voor veel Nederlanders een no-brainer zijn om de app te gaan gebruiken als ze daar vrijheid en contact voor terugkrijgen. Daar zou de overheid op in kunnen spelen. Van der Werf: ,,Stel je voor dat je werkt met het principe van groen en rood. Als alles goed is heb je een groen licht. Dan kan je dus naar het theater of het terras. Is het rood, dan moet je in quarantaine. Mensen zonder app hoeven niet in quarantaine, maar mogen ook niet naar feesten, kroegen en musea. Als je geen app hebt, kan je dus ook geen groen licht laten zien.”

 

Onduidelijkheid

,,Het grote struikelblok op dit moment is de grote onduidelijkheid die er heerst. Toen de app voor het eerst werd aangekondigd, ging het mis. Mensen zijn nu nog steeds onzeker over de werking van zo’n app. Wat we wel terugzien in de data, is dat er in Nederland een hoge mate van vertrouwen in de overheid is. Een stuk hoger dan voor techgiganten.”

Bij het landelijk uitrollen van de app – in september – zal duidelijk worden hoeveel mensen in Nederland ingaan op het verzoek van de overheid. Volgens de laatste cijfers (medio augustus) van Motivaction zou zo’n 60 procent bereid zijn de app onder voorwaarden te gebruiken.

 

Bron: 5uurshow.nl


Vragen?
Gerard van der Werf

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 40


Gerelateerde artikelen

Diversiteit en inclusie op de werkvloer: Motivaction tekent Charter Diversiteit

Pieter Paul Verheggen
25 november 2021

Nederlanders bang voor keuzes in nieuwe pensioenstelsel

Irene Zondervan
20 maart 2023

Populariteit leasen neemt toe

Sanne Bovendeert
18 januari 2022

Hoe kies je je eerste wijk om van het aardgas af te gaan?

Marco Sodderland
14 november 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency