Communicatie- & Brandingonderzoek: verbeter uw communicatiestrategie en verhoog uw ROI

Effectief communiceren met uw klanten wordt steeds lastiger nu ze naar schatting dagelijks al met 100 tot 5.000 reclameboodschappen geconfronteerd worden. Met een jaarlijkse uitgave van zes miljard aan media-inzet en een toename van het aantal touchpoints en vormen, wordt het steeds moeilijker voor adverteerders om consumenten kosteneffectief te bereiken. Het brein kan immers maar een beperkte hoeveelheid informatie verwerken en deze in daden omzetten. Wij helpen u graag met het aanscherpen van uw strategie op het gebied van communicatie en branding. 

 

Wat houdt communicatie- en brandingonderzoek in?

Bij communicatie- en brandingonderzoek zetten wij gerichte methoden en technieken in die helpen uw communicatie te optimaliseren. Ons brede scala aan expertises bevat zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, gecombineerd met neuro-onderzoek (Impliciete Associatie Test, InnerWorld, Facial Coding, Eyetracking), waarbij we samenwerken met Validators.

 

Communicatie-onderzoek

 

Waarom communicatie- en brandingonderzoek?

Weet u wat uw reclame-investering concreet oplevert in termen van conversie, website of winkelbezoek en sales? En hoe u uw doelgroep effectief kunt benaderen en beraken? Campagnes kosten veel geld, helemaal als ze niet de juiste resultaten opleveren. Gericht marktonderzoek kan ervoor zorgen dat de gewenste resultaten worden behaald en het communicatiebudget effectiever wordt ingezet. 

 

Hoe gaan we te werk?

Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande met als doel meer grip te krijgen op de emoties van consumenten: waardoor worden zij nou precies geraakt bij het al of niet aanschaffen van producten en het zien van campagnes? Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk zintuigen en emoties te meten. Door de nieuwe methoden te verbinden met huidige kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden kunnen wij onderbewuste patronen en verbanden doeltreffender duiden.  

 

Communicatie en brandingonderzoek

 

 

Wat levert het u op?

 • Helpt de ROI van uw media-inzet te verhogen.
 • Inzicht in de communicatiekracht van uw campagne(concept). 
 • Biedt u concrete handvatten voor de noodzakelijke aanscherping van uw strategie en communicatieplan.
 • Het effectiever inzetten van uw communicatiebudget.
 • Het realiseren van uw communicatiedoelstellingen.

Wat doen we op het gebied van communicatie- en brandingonderzoek:

 • BrandScope: meet 'single source' in hoeverre uw advertenties werken en welk effect ze op uw merk hebben.
 • BrandTracker: monitor efficiënt en effectief uw merk-kpi’s.
 • Concept- en pretest: door diepte-interviews met consumenten gaan wij na in hoeverre uw reclame-uiting de gewenste boodschap overdraagt.
 • Conjunctmeting: marktonderzoek naar keuzeproces van consumenten en de eigenschappen die daarbij een rol spelen. 
 • Corporate Image Personderzoek: brengt in kaart hoe journalisten tegen uw organisatie en uw concurrenten aankijken.
 • Eyetracking: haalt meer resultaat uit communicatie-activiteiten, schap én verpakking of maakt visueel gedrag meetbaar en inzichtelijk.
 • Facial coding: effectievere communicatie door inzicht in emoties.
 • Flitspeilingen: krijg binnen 24 uur een betrouwbaar en accuraat antwoord op uw acute vragen
 • Gedragsbeïnvloeding: welke instrumenten zijn er nodig om het gedrag van mijn doelgroep te veranderen?
 • InnerWorld: inzicht in de onbewuste beleving en associaties rondom productcategorieën, merken en het beslisgedrag van uw doelgroep. 
 • Klanttevredenheid: marktonderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van uw klanten.
 • Lees-, luister en kijkonderzoek: gedetailleerde informatie over en diepgaande inzichten in de kennis, houding en het gedrag van mediaconsumenten
 • Magazine monitor: inzicht in het lezersprofiel en leesgedrag van uw (potentiële) lezer.
 • Neuromarketing: kom achter de drijfveren van uw consument.
 • Positioneringsonderzoek en imago-onderzoek: diepgaand inzicht in de positionering van uw organisatie en merk.
 • Posttesten: effectmeting van merk en creatie. 
 • Sponsoreffectmeting: effectmeting van sponsoring.
 • Stakeholder- en reputatieonderzoek: vind uit hoe uw stakeholders echt naar uw bedrijf kijken.
 • Waardenvisualisatie: in één oogopslag alle waarden van uw doelgroep in beeld.

 

Bekijk de klantcase van TicketVeiling "Communicatie-onderzoek effectiviteit media-inzet".

Communicatie-onderzoek TicketVeiling

 
 
Deel dit bericht via:
FacebookTwitterLinkedin

Onderzoeksmethoden | Communicatie en branding

Sitemap

Facebook
Twitter
LinkedIn