Aan de slag met medewerker-engagement

Medewerker-engagement is een vrij abstract begrip. Dat bleek al tijdens de brainstormsessie die we hielden met een aantal HR- en communicatie-experts in maart dit jaar. Een breed begrip, veel besproken en van groot belang voor de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. Maar wat is het nu precies en hoe kunnen we het positief beïnvloeden? Wat moeten organisaties dan anders doen? Mede op basis van een brainstormsessie hebben Inge Beckers van HR-Communicatie.nl en Ester Koot van Motivaction een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgezet onder directieleden, HR-managers, communicatiemanagers en overige medewerkers.

 

Wat houdt medewerker-engagement in?

Medewerker-engagement is de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie waar ze werken: van de band die werknemers hebben met directe collega’s tot de bekendheid met de missie van de organisatie en de gedrevenheid om deze te verwezenlijken.

 

In deze whitepaper beschrijven we de resultaten van dit onderzoek. We bieden nieuwe inzichten over de heersende opvattingen over medewerker engagement in organisaties. Wat houdt medewerker-engagement in? Wie pakt er een rol in? En welke factoren hebben dan de meeste impact? Ten slotte geven we praktische tips die aansluiten bij de gevonden resultaten en inzichten.

 

Download de whitepaper via het formulier

 

Klik op de afbeelding om te vergroten


 

+31 (0)20 589 82 36

Download de whitepaper 'Aan de slag met medewerker-engagement'

Bekijk hier de privacy policy

Facebook Twitter LinkedIn