Groene vrijwilliger van de toekomst

Nederland telt ruim honderdduizend groene vrijwilligers. Dit zijn mensen zie zich vrijwillig inzetten voor de groene omgeving en daarbij meestal ondersteund worden door natuur- en landbouworganisaties. Uit het programmaplan en het manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’ spreekt de verwachting dat er hiernaast nog veel meer Nederlanders zijn die zich in potentie willen inzetten voor hun groene omgeving, maar dat nu nog niet doen.
 

Op verzoek van de directie van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’ heeft Motivaction een marktverkenning uitgevoerd naar nieuwe groepen groene vrijwilligers in Nederland en een hierop gebaseerd advies geformuleerdover hoe deze nieuwe groepen het best te bereiken en te binden zijn. 

 

Wil je meer weten?

Download hier de volledige infographic en het onderzoeksrapport 

 

Facebook Twitter LinkedIn