Whitepaper Wat werkt bij wie?

Dat er veel discussie is over veranderingen in de zorgsector zal weinigen zijn ontgaan. Over de noodzaak tot verandering bestaat eensgezindheid: de zorg staat onder financiële druk, er is te weinig tijd voor persoonlijke aandacht, de regeldruk is hoog en aanvragen is voor velen een ingewikkeld en onoverzichtelijk proces. Er zijn zorgen over de financiële houdbaarheid van de zorg als door de vergrijzing de leeftijdsverdeling van de bevolking verandert. En in het licht van nieuwe ontwikkelingen en technieken nemen de keuzemogelijkheden in de zorg toe, maar ondertussen moet de zorg ook efficiënter en betaalbaar blijven.

Nieuwe generaties kennen een hogere levensstandaard. Ze zijn gewend om meer voor zichzelf en de eigen wensen  op te komen. Dit sluit niet meer aan bij de wijze waarop zorg wordt aangeboden vanuit DBC’s, bij standaardprocedures en de basiszorgpakketten. Als je je leven kunt inrichten naar eigen smaak en behoefte, is het moeilijk om te accepteren dat je terechtkomt in een systeem met beperkte mogelijkheden.

 

Persoonsgerichte zorg: Hoe doe je dat?

De whitepaper 'Wat werkt bij wie? Een profilering van cliënttypen met ZorgMentality' biedt je inzicht in hoe verschillende mensen zich gedragen binnen het zorgtraject. Aan de hand van deze resultaten kun je beter inspelen op de wensen en behoeften van jouw cliënten.  

 

 

 

Download de whitepaper

Bekijk hier de privacy policy

Facebook Twitter LinkedIn