Whitepaper: Digitality - Wat drijft de digitale consument

“Motivaction is het enige bureau dat op gestructureerde wijze onderzoek doet naar de voor ons relevante doelgroepen.“
Roderick Roth, Manager Marketing Lebara  Mobile Netherlands

De eerste groep mensen die in een digitaal tijdperk zijn opgegroeid worden nu volwassen. Dit markeert een uniek kruispunt in de tijd met drie generaties: mensen die in hun leven altijd ‘connected’ zijn geweest, mensen die de digitale wereld in hun leven hebben ingepast en mensen die het grootste deel van hun leven offline zijn.

 

Staan de mensen die in een (gedeeltelijk) digitale cultuur zijn opgegroeid anders in het leven dan mensen die zonder internet zijn opgegroeid? Of maakt het niet uit hoe oud je bent, en wordt een digitale mentaliteit door andere aspecten bepaald?

 

Digitality

Motivaction heeft hét domeinspecifieke onderzoeksprogramma voor het digitale leven ontwikkeld: Digitality. Continu onderzoek naar digitaal gedrag en digitale waarden en leefstijlen biedt antwoord op vragen als:

 • Is een digitaal leven anders dan het fysieke leven?
 • Welk deel van het leven is digitaal?
 • En wat zal nooit digitaal worden?
 • Waarom delen sommige mensen alles op social media en anderen niet?
 • Zijn er verschillende digitale lifestyles?

 

Een belangrijk onderdeel van het onderzoeksprogramma is het in eigen beheer ontwikkelde Digitality-segmentatiemodel. Het Digitality-doelgroepenmodel deelt mensen in op basis van hoe zij omgaan met telecom en informatietechnologie, de wijze waarop zij hun digitale leven hebben ingericht en de drijfveren die hieraan ten grondslag liggen.
 

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Het model is gebaseerd op twee assen: digital social engagement en techno-involvement. De vijf typen digitale burgers scoren verschillend op 6 onderliggende digitale waarden. Dit zijn waarden die het gedrag in het digitale domein verklaren.

 • Social: de mate waarin het sociale leven zich online afspeelt.
 • Tech-savvy: de mate waarin het gebruik van (online) technologie comfortabel is.
 • Escapism: de mate waarin het digitale domein een plek is om te ontsnappen aan het dagelijks leven.
 • Distrust en privacy: de mate waarin privacy binnen het digitale domein wordt gewantrouwd.
 • Interaction: de mate waarin functionele interacties in het digitale domein plaatsvinden.
 • Online transactions: de mate waarin men bereid is om digitaal aankopen te doen.


Op basis van bestaande databases en inzichten of nieuw vragenlijstonderzoek kan Motivaction van elke doelgroep vaststellen uit welk type (potentiële) digitale burgers die bestaat.

 

Wat levert het op?

Digitality levert domeinspecifieke inzichten in het digitale leven van consumenten, hun gedrag en de onderliggende motieven daarvan. Dit biedt antwoorden op vraagstukken rondom:

 • Merk en positionering: bij de ontwikkeling van de positionering aansluiten bij het digitale gedrag en de waarden van de digitale doelgroepen.
 • Media-inzet: gefundeerde keuzes maken bij marketing- en communicatievraagstukken die goed aansluiten bij de tone of voice van digitale doelgroepen.
 • Doelgroepbepaling: welke digitale doelgroep past bij het merk, product en de dienst. Op welke trends en ontwikkelingen kan je inspelen?
 • Resultaten voor jouw mobile marketingstrategie. Wat verandert er door het gebruik van smartphones en tablets in de touchpoints en het aankoopproces? 
 
 
 

Facebook Twitter LinkedIn