Whitepaper: Slim Nederland in 2030

Trendrapport over de impact van digitalisering op leven, wonen, werken en ondernemen in 2030

De technologische ontwikkelingen gaan in een razendsnel tempo: we leven in een wereld die steeds meer digitaal wordt. Hoe slim is Nederland in 2030? Wat staat ons allemaal te wachten? En willen we dat allemaal wel?

Eurofiber heeft Motivaction gevraagd onderzoek te doen naar de impact van slimme technologie op leven, wonen, werken en ondernemen in 2030. Aan de basis van het onderzoek liggen plausibele toekomstscenario’s, opgesteld door het Rathenau Instituut. Niemand kan de toekomst voorspellen. Daarom werd consumenten en zakelijke beslissers gevraagd wat ze in de toekomst willen en niet wat ze verwachten. Hoe sluiten hun digitaliseringswensen aan op de geschetste scenario’s?

De trendrapportage ‘Slim Nederland in 2030' biedt inzicht in welke innovaties volgens de wetenschap gemeengoed zijn in 2030 en wat consumenten en zakelijke beslissers het liefst zouden willen in 2030.

De trendrapportage is uitgebracht in het kader van het 15-jarig bestaan van Eurofiber. In plaats van 15 jaar terug te kijken, kijken zij 15 jaar vooruit. 

Download het trendrapport 'Slim Nederland in 2030'

Facebook Twitter LinkedIn