Whitepaper Slim Nederland in 2030

Trendrapport over de impact van digitalisering op leven, wonen, werken en ondernemen in 2030

De technologische ontwikkelingen gaan in een razendsnel tempo: we leven in een wereld die steeds meer digitaal wordt. Hoe slim is Nederland in 2030? Wat staat ons allemaal te wachten? En willen we die ontwikkelingen eigenlijk wel?

In opdracht van Eurofiber heeft Motivaction onderzoek gedaan naar de impact van slimme technologie op leven, wonen, werken en ondernemen in 2030. Hiervoor zijn vier plausibele toekomstscenario’s ontwikkeld door het Rathenau Instituut.

Omdat niemand de toekomst kan voorspellen, hebben we consumenten en zakelijke beslissers gevraagd wat ze in de toekomst willen en niet wat ze verwachten. Hoe sluiten hun digitaliseringswensen aan op de geschetste scenario’s?

De trendrapportage ‘Slim Nederland in 2030’ biedt inzicht in:

  • Welke wensen Nederlanders hebben als het aankomt op technologie in de toekomst
  • Plausibele toekomstscenario’s op het gebied van wonen, werken en leven
  • Hoe wetenschappers en beleidsmakers de toekomst van slimme technologie zien

Download deze rapportage door het formulier in te vullen.

Neem voor meer informatie contact op met Kevin Hengstz.

 

Facebook Twitter LinkedIn