Toegankelijkheid

Opwaarts mobielen

Maak kennis met de segmenten!
Wie zijn Opwaarts mobielen

Wie zijn de Opwaarts mobielen?

De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.

Opwaarts mobiele ambities

Ambities

 • Carrière maken
 • Sociale status verwerven
 • Vrij zijn van traditie en plichten
Opwaarts mobielen in maatschappij en politiek

Maatschappij en politiek

 • Open staan voor vernieuwing en verandering
 • Internationale oriëntatie
 • Verlangen naar erkenning en waardering
Opwaarts mobielen in werk en prestatie

Werken en presteren

 • Centrale drijfveer
 • Verschaft identiteit en status
 • Inkomensverbetering
Opwaarts mobielen leefstijl

Leefstijl

 • Materialistisch en statusgevoelig
 • Consumptie- en vermaakgericht
 • Technologie-mindedI
 • mpulsief en avontuurlijk
 • Vrijheid behouden
Opwaarts mobiele sociale relaties

Sociale relaties

 • Individualistisch
 • Traditionele rolverdeling
 • Oriëntatie op gelijkgestemden
Kosmopolieten sociodemografie

Sociodemografie

 • Meer mannen dan vrouwen
 • Relatief veel jongeren
 • Alle opleidingsniveaus
 • Alle inkomensniveaus
mentality milieu kosmopolietenmentality milieu kosmopolieten

Kosmopolieten

Kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als succes, materialisme en genieten.
mentality milieu postmoderne hedonistenmentality milieu postmoderne hedonisten

Postmoderne hedonisten

De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.
mentality milieu gemaksgeoriënteerdmentality milieu gemaksgeoriënteerd

Gemaks- georiënteerden

De impulsieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.
mentality milieu moderne burgerijmentality milieu moderne burgerij

Moderne burgerij

De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.
mentality milieu traditionele burgerijmentality milieu traditionele burgerij

Traditionele burgerij

Ons doelgroeponderzoek gaat een stap verder dan sociodemografische informatie en inzicht in gedrag. Motivaction weet wat mensen drijft.
Mentality milieu postmaterialistenMentality milieu postmaterialisten

Postmaterialisten

De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.
mentality milieu conservatievenmentality milieu conservatieven

Nieuwe conservatieven

De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die technologische ontwikkeling omarmt, maar terughoudend staat tegenover sociale en culturele vernieuwing.
mentality milieu opwaarts mobielenmentality milieu opwaarts mobielen

Opwaarts mobielen

De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.Vragen?

Sander Metaal

Ervaren sociaal- en marktonderzoeker gespecialiseerd in onderzoek naar toegepaste waarden. Met ruim 15 jaar ervaring in uiteenlopende branches; centrale en lokale overheid, financiën, reclame, onderwijs, duurzame goederen, media, ngo's.


Deze klanten en opdrachtgevers
mogen we helpen met Mentality
Nieuwe handvatten voor meer veilig gedrag in het verkeer
Inzicht in gedragsbepalers en doelgroepen
Focus en handvatten voor MONO-campagne
De doelgroep verbreden én beter aanspreken
Zicht op de nieuwe doelgroep
Behoeften huidige doelgroep in kaart
Menstruatieklachten belemmeren dagelijks leven
Publieksonderzoek
PowerPoint rapport
Zo trek je meer aandacht met radio- en tv-commercials
Verbetertips voor radio- en televisiecampagne
Uitgebreid rapport met alle onderzoeksresultaten
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved