Toegankelijkheid

Nieuwe conservatieven

Maak kennis met de segmenten!
Wie zijn nieuwe conservatieven

Wie zijn de nieuwe conservatieven?

De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die technologische ontwikkeling omarmt, maar terughoudend staat tegenover sociale en culturele vernieuwing.

Nieuwe conservatieve ambities

Ambities

 • Vasthouden aan traditionele normen en waarden
 • Beschermen van sociale status
Nieuwe conservatieve Maatschappij en politiek

Maatschappij en politiek

 • Hiërarchisch
 • Kritisch
 • Politiek en historisch geïnteresseerd
Nieuwe conservatieve werk en prestaties

Werken en presteren

 • Verschaft identiteit
 • Superieur aan privé
Nieuwe conservatieve leefstijl

Leefstijl

 • Kunst en cultuur
 • Sober
 • Risicomijdend
 • Hechten aan etiquette
Nieuwe conservatieve sociale relaties

Sociale relaties

 • Hiërarchisch
 • Centrale rol familierelaties
Nieuwe conservatieve sociodemografie

Sociodemografie

 • Meer mannen dan vrouwen
 • Meer ouderen
 • Meer hoogopgeleiden
 • Meer hoge inkomens
mentality milieu kosmopolietenmentality milieu kosmopolieten

Kosmopolieten

Kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als succes, materialisme en genieten.
mentality milieu postmoderne hedonistenmentality milieu postmoderne hedonisten

Postmoderne hedonisten

De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.
mentality milieu gemaksgeoriënteerdmentality milieu gemaksgeoriënteerd

Gemaks- georiënteerden

De impulsieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.
mentality milieu moderne burgerijmentality milieu moderne burgerij

Moderne burgerij

De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.
mentality milieu traditionele burgerijmentality milieu traditionele burgerij

Traditionele burgerij

Ons doelgroeponderzoek gaat een stap verder dan sociodemografische informatie en inzicht in gedrag. Motivaction weet wat mensen drijft.
Mentality milieu postmaterialistenMentality milieu postmaterialisten

Postmaterialisten

De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.
mentality milieu conservatievenmentality milieu conservatieven

Nieuwe conservatieven

De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die technologische ontwikkeling omarmt, maar terughoudend staat tegenover sociale en culturele vernieuwing.
mentality milieu opwaarts mobielenmentality milieu opwaarts mobielen

Opwaarts mobielen

De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.Vragen?

Sander Metaal

Ervaren sociaal- en marktonderzoeker gespecialiseerd in onderzoek naar toegepaste waarden. Met ruim 15 jaar ervaring in uiteenlopende branches; centrale en lokale overheid, financiën, reclame, onderwijs, duurzame goederen, media, ngo's.


Deze klanten en opdrachtgevers
mogen we helpen met Mentality
Het Nieuwe Luisteren van BNR in beweging
Vergelijking tussen vormen luisteren
Inzicht in klassieke en nieuwe vormen van luisteren
Nieuwe handvatten voor campagne Rijksoverheid
Inzicht in gedragsbepalers en doelgroepen
Focus en handvatten voor MONO-campagne
Doelgroeponderzoek voor KNGF Geleidehonden
Zicht op de nieuwe doelgroep
Behoeften huidige doelgroep in kaart
Inzichten voor manifest WOMEN Inc. over Menstruatieklachten
Publieksonderzoek
PowerPoint rapport
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved