Toegankelijkheid

Traditionele burgerij

Maak kennis met de segmenten!
Wie zijn traditionele burgers

Wie zijn de traditionele burgers?

De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen.

Traditionele burger ambities

Ambities

 • Vasthouden aan traditionele normen en waarden
 • Gezin als hoeksteen van de samenleving
 • Rustig en harmonieus leven
Traditionele burger in maatschappij en politiek

Maatschappij en politiek

 • Betrokken
 • Solidair zijn met minderheden
 • betrokken bij het milieu
 • Nationaal/lokaal georiënteerd
 • Acceptatie van autoriteit en regels
Traditionele burger in werk en prestatie

Werken en presteren

 • Ondergeschikt aan gezinsleven
 • Gedisciplineerd
Traditionele burger leefstijl

Leefstijl

 • Plichtsbesef
 • Orde, regelmaat en discipline
 • Risicomijdend
 • Sober en spaarzaam
 • Gericht op passief vermaak
Traditionele burger sociale relaties

Sociale relaties

 • Gezin en familie staan centraal
 • Harmonie zoeken, oriëntatie op
 • gelijkgestemden
 • Traditionele rolverdeling
Traditionele burger sociodemografie

Sociodemografie

 • Meer vrouwen dan mannen
 • Weinig jongeren
 • Minder hoogopgeleiden
 • Vaker modaal inkomen
mentality milieu kosmopolieten mentality milieu kosmopolieten

Kosmopolieten

Kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als succes, materialisme en genieten.
mentality milieu postmoderne hedonisten mentality milieu postmoderne hedonisten

Postmoderne hedonisten

De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.
mentality milieu gemaksgeoriënteerd mentality milieu gemaksgeoriënteerd

Gemaks- georiënteerden

De impulsieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.
mentality milieu moderne burgerij mentality milieu moderne burgerij

Moderne burgerij

De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten.
mentality milieu traditionele burgerij mentality milieu traditionele burgerij

Traditionele burgerij

De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen.
Mentality milieu postmaterialisten Mentality milieu postmaterialisten

Postmaterialisten

De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.
mentality milieu conservatieven mentality milieu conservatieven

Nieuwe conservatieven

De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die technologische ontwikkeling omarmt, maar terughoudend staat tegenover sociale en culturele vernieuwing.
mentality milieu opwaarts mobielen mentality milieu opwaarts mobielen

Opwaarts mobielen

De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.Vragen?

Sander Metaal

Ervaren sociaal- en marktonderzoeker gespecialiseerd in onderzoek naar toegepaste waarden. Met ruim 15 jaar ervaring in uiteenlopende branches; centrale en lokale overheid, financiën, reclame, onderwijs, duurzame goederen, media, ngo's.


Deze klanten en opdrachtgevers
mogen we helpen met Mentality
Nieuwe inzichten in doelgroepen voor Rijksmuseum Boerhaave
Inzicht in wensen en behoeften van de doelgroepen
Vernieuwde inrichting vaste collectie
Database analyse geeft inzicht in donateurs Oxfam Novib
Inzicht in de meest kansrijke doelgroep
Gerichtere en efficiëntere communicatie
KPMG: Bedrijfsleven niet klaar voor de Green Deal
Inzicht in ESG-kennisniveau
Gebrek kennis en expertise verduurzaming
Het Nieuwe Luisteren van BNR in beweging
Vergelijking tussen vormen luisteren
Inzicht in klassieke en nieuwe vormen van luisteren
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved