Toegankelijkheid

Postmoderne hedonisten

Maak kennis met de segmenten!
Wie zijn postmoderne hedonisten

Wie zijn de Postmoderne hedonisten?

De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.

Postmoderne ambities

Ambities

 • Vrij zijn
 • Leven in het hier en nu
 • Nieuwe ervaringen opdoen
 • Onafhankelijk zijn
Postmoderne maatschappij en politiek

Maatschappij en politiek

 • Weinig betrokken 
 • Tolerant
 • Gelijke kansen
Postmoderne werk en prestaties

Werken en presteren

 • Geen centrale rol
 • Ondergeschikt aan privé
Postmoderne leefstijl

Leefstijl

 • Impulsief
 • Avontuurlijk
 • Vrijblijvend ('anything goes')
 • Kunst en (populaire) cultuur
 • Ervaringsgericht
postmoderne sociale relaties

Sociale relaties

 • Individualistisch
 • Vrienden belangrijker dan familie
Postmoderne sociodemografie

Sociodemografie

 • Evenveel mannen als vrouwen
 • Meer jongeren
 • Meer hoogopgeleiden
 • Alle inkomensniveaus
mentality milieu kosmopolietenmentality milieu kosmopolieten

Kosmopolieten

Kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als succes, materialisme en genieten.
mentality milieu postmoderne hedonistenmentality milieu postmoderne hedonisten

Postmoderne hedonisten

De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.
mentality milieu gemaksgeoriënteerdmentality milieu gemaksgeoriënteerd

Gemaks- georiënteerden

De impulsieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.
mentality milieu moderne burgerijmentality milieu moderne burgerij

Moderne burgerij

De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten.
mentality milieu traditionele burgerijmentality milieu traditionele burgerij

Traditionele burgerij

De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen.
Mentality milieu postmaterialistenMentality milieu postmaterialisten

Postmaterialisten

De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.
mentality milieu conservatievenmentality milieu conservatieven

Nieuwe conservatieven

De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die technologische ontwikkeling omarmt, maar terughoudend staat tegenover sociale en culturele vernieuwing.
mentality milieu opwaarts mobielenmentality milieu opwaarts mobielen

Opwaarts mobielen

De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.Vragen?

Sander Metaal

Ervaren sociaal- en marktonderzoeker gespecialiseerd in onderzoek naar toegepaste waarden. Met ruim 15 jaar ervaring in uiteenlopende branches; centrale en lokale overheid, financiën, reclame, onderwijs, duurzame goederen, media, ngo's.


Deze klanten en opdrachtgevers
mogen we helpen met Mentality
Nieuwe inzichten in doelgroepen voor Rijksmuseum Boerhaave
Inzicht in wensen en behoeften van de doelgroepen
Vernieuwde inrichting vaste collectie
Database analyse geeft inzicht in donateurs Oxfam Novib
Inzicht in de meest kansrijke doelgroep
Gerichtere en efficiëntere communicatie
KPMG: Bedrijfsleven niet klaar voor de Green Deal
Inzicht in ESG-kennisniveau
Gebrek kennis en expertise verduurzaming
Het Nieuwe Luisteren van BNR in beweging
Vergelijking tussen vormen luisteren
Inzicht in klassieke en nieuwe vormen van luisteren
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved