Toegankelijkheid

Skip to main content

Kwaliteitscontrole en -keurmerken

Kwaliteit 

Bij de uitvoering van onderzoek hanteren wij strikte kwaliteitsnormen. Hiervoor onderschrijven wij de richtlijnen van ESOMAR en Allea.

Deze normen zijn van toepassing op onderzoeksbureaus en analisten die werken met zowel traditionele als nieuwe gegevensbronnen. Het doel is tweeledig: ten eerste het behouden van het publieke vertrouwen in onderzoek. Ten tweede het waarborgen dat onderzoekers en analisten voldoen aan hun ethische, professionele en wettelijke verantwoordelijkheden ten opzichte van de personen wiens gegevens zij in hun onderzoek gebruiken en ten opzichte van de cliënten en organisaties die zij bedienen. Kortom, deze normen bevorderen ethisch en professioneel gedrag binnen de wereldwijde gemeenschap van gegevens, onderzoek en inzichten. Verder beschermt het ook het recht van onderzoekers om informatie te zoeken, te ontvangen, te verstrekken en te bewerken

ISO-certificeringen

Bij de uitvoering van onderzoek hanteren wij strikte kwaliteitseisen. Motivaction is gecertificeerd volgens verschillende ISO-normen:

 

ISO 20252:2019

ISO 20252 is de norm voor markt- en opinieonderzoek en bevat zowel eisen ten aanzien van de onderzoeksorganisatie zelf als eisen ten aanzien van de beheersing van het onderzoeksproces. Het Statement of Applicability met betrekking tot deze norm is hier in te zien.

Ook StemPunt, het eigen onderzoekspanel van Motivaction, is conform de ISO 20252 norm (Annex A) gecertificeerd. De in de norm ten aanzien van access panels gestelde eisen hebben onder andere betrekking op de methoden en processen die gehanteerd worden voor de werving en het behoud van panelleden en op de kwaliteitscontroles die op de via het panel verzamelde onderzoeksdata uitgevoerd worden.

Verder vallen ook de activiteiten van Motivaction op het gebied van digital observation onder de scope van de ISO 20252-certificering (Annex D).

Met het ISO 20252-certificaat geeft Motivaction uiting aan het streven om hoge en gegarandeerde kwaliteit te leveren aan zijn opdrachtgevers. Tegen dezelfde achtergrond onderschrijft Motivaction de internationale ESOMAR gedragsregels.

ISO 27001:2017

ISO 27001 is de norm voor informatiebeveiliging. Motivaction verwerkt dagelijks vele vormen van (vertrouwelijke) informatie, zowel afkomstig van onze opdrachtgevers als van de deelnemers aan onze onderzoeken.  Alle partijen moeten er zeker van kunnen zijn dat hun informatie bij Motivaction in veilige handen is. De ISO 27001 certificering garandeert niet alleen dat Motivaction adequate technische en organisatorische maatregelen neemt om informatie te beschermen, maar ook dat de continuïteit wat betreft de opslag en beschikbaarheid van informatie geborgd is.

Motivaction maakt voor online onderzoek en dataopslag gebruik van eigen servers in het Iron Mountain datacentrum te Haarlem. Ook dit datacentrum is ISO 27001 gecertificeerd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Motivaction in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


IT-certificeringen

IT-certificeringen zijn wereldwijd erkend door de IT-industrie als keurmerk van IT-expertise. IT-certificeringsprogramma’s maken het voor professionals mogelijk om diepgaande kennis en vaardigheden te ontwikkelen op verschillende IT-vakgebieden. Certificeringen bieden professionals de kans om hun competenties en vaardigheden te laten evalueren volgens internationaal erkende eisen, gesteld door softwaregiganten zoals Microsoft en Oracle.

Motivaction heeft ervaren en gecertificeerde professionals in dienst op het gebied van softwareontwikkeling en -beheer. Het hoge niveau van IT-expertise helpt Motivaction om IT-producten voor klanten te bouwen die voldoen aan de hoge kwaliteitseisen gesteld door de IT-industrie. Wij ontwikkelen IT-producten die voldoen aan de volgende eigenschappen: 

  • Hoog softwareprestatieniveau
  • Nieuwe mogelijkheden biedend door het gebruik van de meest recente technieken
  • Verhoogde stabiliteit en systeem uptime
  • Flexibiliteit en continue systeemverbetering
  • Kortere ontwikkeltijd door het gebruik van moderne ontwikkelplatformen

IT-certificeringen helpen ons om onze expertise up-to-date te houden en tegelijkertijd op de hoogte te blijven van alle best practices die zijn ontwikkeld door IT-industrie na jaren ervaring en research. Motivaction neemt dit heel serieus en beschikt onder andere over de volgende IT-certificeringen:

 

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD)

MCSD is beoordeeld door Global-Knowledge als een van de top 3 wereldwijde IT-certificeringen. Motivaction heeft als een van de eersten de prestigieuze “Charter Member”-titel van deze MCSD-certificering behaald. Dit bewijst dat wij beschikken over diepgaande expertise op het gebied van softwareontwikkeling volgens de laatste Microsoft-technologieën.


Oracle Certified Professional (OCP)

Oracle is wereldwijd nummer 1 wat betreft databasesysteem. Het is de primaire keuze van Fortune 500 voor middelgrote en grootschalige organisaties. Oracle maakt van onze XS-software een krachtig marktonderzoeksplatform. De OCP-certificering is een keurmerk van expertise op het gebied van het Oracle-databasesysteem. Onze gespecialiseerde Oracle-vaardigheden helpen ons om hoog presterende en robuuste systemen te ontwikkelen voor onze klanten.

Data & Insights Network

Motivaction is actief lid van het Data & Insights Network (D&IN). Het D&IN heeft als doel de kwaliteit van markt- en beleidsonderzoek zowel nationaal als internationaal te bevorderen, te ontwikkelen en te stimuleren. Deze vereniging is het aanspreekpunt voor iedereen die met markt- en beleidsonderzoek te maken heeft. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van markt- en beleidsonderzoek.

Motivaction houdt zich aan de door het D&IN geïnitieerde Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek.

Het D&IN streeft naar een ledenbestand van gekwalificeerde onderzoekers die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, bij de overheid en onderzoeksbureaus. Momenteel telt het D&IN circa 1250 leden. Pieter Paul Verheggen, algemeen directeur Motivaction, vervulde van 2001 tot mei 2014 de functie van D&IN-voorzitter.

 

    

Gerelateerde artikelen

Gemeenten kampen met vacatureproblemen

Marco Sodderland
11 december 2018

Bol.com en NS winnen de Stakeholder Management Award 2018

Karel Slootman
16 februari 2018

Nieuwsbrief april '24: Over het mediabereiksonderzoek en de kracht van duurzaam gedrag

Karine Bloem
02 april 2024

Leasen is here to stay met Generatie Z als haar grootste aanjager

Loes Kleijngeld
17 juli 2023
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency