Productontwikkeling en innovatie: ConceptFactory

Bij innovaties draait alles om het optimaal aansluiten op de wensen en behoeften van de doelgroep. Consumer insights vergroten de kans op een succesvolle lancering. Daarnaast heeft een door de doelgroep gedragen product of dienst een langere levensduur. Motivaction helpt jou om de kans op succesvolle productontwikkeling en innovaties binnen de organisaties te optimaliseren door middel van verschillende onderzoeksmethoden en creatieve workshops.


In een ConceptFactory nemen we de klantbehoefte als startpunt voor het ontwikkelproces. We betrekken jouw doelgroep bij het hele proces. Jij ontwikkelt zo met onze hulp en in co-creatie met jouw klant een succesvol nieuw product, een nog betere klantreis of een beter geoptimaliseerde bestaande dienst.

 

Hoe werkt het?

Een ConceptFactory traject bestaat uit meerdere stappen. Je kunt kiezen voor het hele traject, of enkel de fasen doorlopen die voor jou relevant zijn. Tijdens het hele traject, passen we Design Thinking principes en tools toe.

Stap 1: Insights verzamelen. Motivaction werkt met insight gedreven proposities. Op basis van kwalitatief onderzoek formuleren we insights die een daadwerkelijke klantbehoefte in zich hebben. Deze insights vormen de basis voor de later te ontwikkelen concepten.

Stap 2: Concept Development. In creatieve sessies ontwikkelen we samen met jou (en eventueel in co-creatiesessies met jouw doelgroep) ideeën voor nieuwe producten, diensten of campagnes. Deze ideeën bieden een oplossing op de eerder gevonden insights. De beste ideeën werken we uit tot concrete concepten.

Stap 3: ConceptCraft. We leggen de ontwikkelde concepten in kwalitatief onderzoek voor aan jouw doelgroep om te toetsen of de ideeën relevant, duidelijk, aantrekkelijk en onderscheidend zijn. Op basis van de learnings scherpen we tussen de kwalitatieve sessies door de concepten aan.  

Stap 4: ConceptScore. Met een kwantitatieve toets onder een representatieve steekproef doen we een final check op een aantal kpi’s (aansprekendheid, uniciteit, geloofwaardigheid, aankoopintentie). De uitkomsten van de ConceptScore vergelijken we met onze benchmark. Dit biedt een solide basis voor een Go/No Go beslissing.

 

Co-creatiestudio
Onze co-creatiestudio is optimaal ingericht voor creatieve sessies, waar je samen met jouw team of klanten kunt brainstormen en kunt werken aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën, concepten en producten. De ruimte wordt veelvuldig ingezet om met opdrachtgevers inzichten uit onderzoeken in workshopvorm door te vertalen naar concrete actiepunten. De architect heeft bij de inrichting van de studio rekening gehouden met verschillende elementen die de creativiteit op onbewust niveau prikkelen. Lees meer over de Co-creatiestudio.

 

Wat levert het op?

  • Inspiratie en inzichten die je helpen de klant nóg meer centraal te zetten
  • Proposities die optimaal aansluiten bij de klantbehoefte en daardoor een hogere slagingskans hebben
  • Een efficiënt ontwikkeltraject met continue aanscherping van de propositie.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over ConceptFactory? Neem dan contact op met Henriët Hensen of Margré Nijkamp.

 

Facebook Twitter LinkedIn