Toegankelijkheid

Skip to main content

Stichting Nederland Schoon onderzoekt buurtgedrag

20 maart 2017

Om na te gaan hoe buurtgenoten met elkaar omgaan, heeft onderzoeksbureau Motivaction Nederlanders ondervraagd over hun buurt en het contact dat ze met hun buren hebben.

 

Op 25 maart is de 15e editie van Landelijke Opschoondag met als thema ‘één buurt, één missie’. Ieder jaar gaan er weer meer vrijwilligers samen de straat op voor deze voorjaarsschoonmaak, met als record 105.000 in 2016. Is dit een bewijs van samenredzaamheid in de praktijk? Om na te gaan hoe buurtgenoten met elkaar omgaan, heeft onderzoeksbureau Motivaction Nederlanders ondervraagd over hun buurt en het contact dat ze met hun buren hebben. Wat blijkt? We zorgen voor onze buurtgenoten, hebben veel onderling contact en voelen ons betrokken bij de buurt. Ook steken mensen graag zelf de handen uit de mouwen om de wijk schoon te houden en criminaliteit tegen te gaan. De betrokkenheid is nog groter in buurten waar mensen elkaar niet alleen op straat spreken, maar ook online via buurtgroepen. Ruim één op de zes Nederlanders (17%) is lid van zo’n WhatsApp- of Facebookgroep.

 

Online is er meer en actiegerichter contact
Gebruikers van buurtapps voelen meer verbondenheid met hun wijk en doen meer hun best om die leefbaar en schoon te houden dan de gemiddelde Nederlander. Bepaalde onderwerpen – zoals het tegengaan van criminaliteit en het schoonhouden van de wijk – zijn online makkelijker te bespreken dan direct op straat. Daarom gaat het online burencontact vaker over dingen doen en aanpakken. Ook weten bewoners die online contact hebben met hun buren beter wat er speelt en hebben ze meer contact dan vijf jaar geleden. Uiteindelijk zorgt de buurtapp voor een fijnere leefomgeving, aldus 47%.

 

Top 4 offline gesprekken – voor de gezelligheid

1. Actualiteit

2. Het buurtgedrag

3. Zorgen voor elkaar

4. Schoonhouden wijk

 

Top 4 online gesprekken – actiegericht

 1. 1. Tegengaan criminaliteit
 2. 2. Tips over buurtevenementen
 3. 3. Zwerfafval in de buurt
 4. 4. Schoonhouden wijk
 5.  

Samenredzaamheid in de praktijk
TrendWatcher Richard Lamb: “Sinds onze Koning in zijn eerste Troonrede in 2013 sprak over de participatiesamenleving is de samenredzaamheid onder Nederlanders exponentieel toegenomen. De opkomst van buurt-apps heeft flink bijgedragen aan het veilig, gezellig en schoon houden van buurten.”Naast de 17% die al gebruik van maakt van online buurtapps, staat 26% open voor het bespreken van buurtzaken via een WhatsApp- of Facebookgroep. Helene van Zutphen, directeur van Stichting Nederland Schoon vindt dat goed nieuws: “Herinneringen aan acties als de Landelijke Opschoondag zijn online gemakkelijk te verspreiden. Afgaande op dit groeipotentieel neemt de aandacht voor zaken als zwerfafval, maar ook criminaliteit de komende jaren alleen maar toe. Zo zorgt de buurtapp voor een extra middel om Nederland weer wat schoner en leefbaarder te maken!“

Meer opvallende onderzoeksresultaten
Over samenredzaamheid en betrokkenheid

 • 40% van de Nederlanders vindt dat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen en minder een beroep moeten doen op de overheid. 17% is het hiermee oneens.
 • Ruim een derde (34%) van alle Nederlanders zet zich actief in om de woonomgeving leefbaar te houden. Een vijfde doet dat niet (21%).
 • Ook met de betrokkenheid binnen de wijk zit het over het algemeen goed: vier op de tien Nederlanders voelen zich verbonden met wat er in de buurt gebeurt en doen er moeite voor om contact te onderhouden met buurtbewoners.
 • Ruim de helft van alle Nederlanders draagt graag zijn steentje bij aan de leefbaarheid van de buurt (55%) en staat altijd klaar om buurtgenoten te helpen (57%).
 • 71% van alle Nederlanders spreekt zijn buurtbewoners minstens één keer per week. De helft van alle Nederlanders (51%) heeft meerdere keren per week contact met buurtbewoners.
 • Over online buurtapps
 • Het meeste online burencontact gebeurt via WhatsApp (32%) of in een aparte WhatsApp-groep (27%). 22% gebruikt het platform Nextdoor of heeft contact via Facebook.
 • 17% van de Nederlanders heeft online contact met buurtbewoners. Als gevolg van het online contact zijn ze beter op de hoogte van wat er in de buurt gebeurt en wonen ze er fijner.
 • Slechts een vijfde (19%) heeft nog nooit van online of social buurtgroepen gehoord

 

Over het onderzoek
De genoemde resultaten zijn afkomstig uit een online onderzoek dat tussen 21 en 25 februari 2017 is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Stichting Nederland Schoon. Hiervoor zijn 3.200 Nederlanders in de leeftijd van 15 tot 70 jaar uitgenodigd uit het StemPunt-panel van Motivaction, uiteindelijk namen 1.033 personen deel. Het onderzoek is representatief voor Nederland op het gebied van leeftijd, geslacht, opleiding, regio en waardeoriëntatie. 

 

Bekijk het volledige onderzoek sociale cohesie en online buurtcontact

 

Bron: Nederland Schoon, 20.3.2017


Vragen?

Gerelateerde artikelen

Aan de pillen tegen Corona: voedingssupplementgebruik gestegen

Clasine van der Wal
19 februari 2021

Lockdown en leefstijl

Sander Metaal
02 augustus 2021

De aantrekkingskracht van Baudet: drijfveren van FvD-sympathisanten

Bram van der Lelij
13 juni 2019

Het effect van hogere bijtelling op de populariteit van de elektrische auto

André Kamphuis
23 juli 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency