Toegankelijkheid

Skip to main content

Publicatie EtnoMentality 3.0: trendanalyse van de ontwikkelingen in waardenorientatie van biculturele Nederlanders

19 mei 2020

In 2006 ontwikkelden we het EtnoMentality-model: een segmentatiestudie waarmee we de diversiteit in waarden, belevingswerelden en leefstijl van biculturele Nederlanders in kaart brachten. Het onderzoek liet een grote verscheidenheid zien in het belang dat Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders hechten aan religie, familie, tradities, culturele achtergrond, materialisme, zelfontplooiing en consumentisme.

Onze verwachting was toen dat het belang van traditionele waarden als gemeenschapszin en religie door de jaren heen zou afnemen ten faveure van (post)moderne waarden: enerzijds een immateriële oriëntatie waarin individuele ontplooiing en beleving centraal staan, anderzijds een oriëntatie gedreven door waarden als bezit, status en aanzien.

Nu was het tijd voor een trendanalyse om te zien of deze verwachtingen zijn uitgekomen. Dat blijkt niet het geval. We zien juist dat de religiebeleving onder biculturele Nederlanders groter is geworden en dat ook de gemeenschapsgerichtheid meer aanwezig is. Er is daarnaast wel een toename in statusgerichtheid, maar deze gaat niet ten koste van traditionele waarden.

In onze trendanalyse EtnoMentality 3.0 gaan we dieper in op de ontwikkelingen in waarden die onder biculturele Nederlanders hebben plaatsgevonden, duiden we verschuivingen op algemeen en groepsniveau en kijken we vooruit naar de toekomst.

Download nu de volledige analyse door het formulier in te vullen.

Neem voor meer informatie contact met ons op. 


Vragen?
Lennart Blokker

Email
Functie Research manager
Telefoon +31 (0)20 589 82 91


Andere downloads
Mediarapport Mentality 2019

Mediarapport Mentality: het mediagebruik van jouw doelgroep

Jeroen Senster
18 juli 2019

De mediabubbel

Lex van Meurs
30 december 2022
Seniorenmarketing; senioren marketing

Een zilveren generatie met gouden kansen

Pieter Paul Verheggen
07 augustus 2019
Groene vrijwilliger van de toekomst

Rapport Groene vrijwilliger van de toekomst

Cecilia Keuchenius
14 juni 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency