Toegankelijkheid

Skip to main content

Rapport Burgerpanel Volksgezondheid Toekomst Verkenning

19 juni 2018

Wat vinden Nederlanders de belangrijkste (gepercipieerde) toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg? Om die vraag te beantwoorden heeft Motivaction in opdracht van RIVM een burgerpanel uitgevoerd.

 

Antibioticaresistentie op 1

De resultaten van dit panel geven een inkijk in de verwachtingen van de Nederlandse burger over wat er in de toekomst zal spelen in de sectoren volksgezondheid en zorg. De ontwikkelingen die het meest werden beoordeeld als ‘heel belangrijk’ zijn:

  1. Antibioticaresistentie is een belangrijke dreiging voor de volksgezondheid
  2. Hart- en vaatziekten en kanker blijven de ziektegroepen die het grootste deel van de sterfte veroorzaken
  3. In 2040 zal het aantal mensen met dementie verdubbeld zijn
  4. De zorguitgaven groeien harder dan de economie en verdubbelen over de periode 2015 – 2040
  5. Het opvangen van de effecten van klimaatverandering vergt een goede inzet van groen en water in de leefomgeving

 

Download het rapport

Naast deze uitspraken werden er nog 36 andere stellingen aan de deelnemers van het onderzoek voorgelegd. Welke stellingen dat waren, hoe bevolkingsgroepen verschilden in hun beoordeling en wat de precieze resultaten zijn kun je teruglezen in de rapportage ‘Burgerpanel Volksgezondheid Toekomst Verkenning’.

 Neem voor meer informatie contact op met Marco Sodderland.


Vragen?
Marco Sodderland

Email m.sodderland@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 59


Andere downloads

De Nederlandse energiemarkt

Gerard van der Werf
07 september 2023

De mediabubbel

Lex van Meurs
30 december 2022
Whitepaper clienttypen

Whitepaper 'Wat werkt bij wie?'

Marcel Voorn
30 januari 2018

Effectieve Gedragsbeïnvloeding – een model met bewuste én onbewuste routes

Cecilia Keuchenius
09 september 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved