Toegankelijkheid

Almere wil weten wat 55-plussers echt belangrijk vinden

04 juli 2018

In het kader van het programma Goud in Almere laat de gemeente Almere in de maanden juni en juli de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten uitvoeren. De monitor moet duidelijk maken wat ouderen in hun woon- en leefomgeving echt belangrijk vinden. Alle inwoners van Almere van 55 jaar en ouder kunnen aan dit onderzoek deelnemen.


 
De monitor is een instrument dat is ontwikkeld door Active Ageing Nederland en het onderzoeksbureau Motivaction. Deelnemende 55-plussers krijgen te maken met vragen die betrekking hebben op het (senioren)beleid van de gemeente. De vragen gaan over (beleids)thema’s als huisvesting, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid, beweging, sociale participatie en de wijze waarop de gemeente met ouderen communiceert. De resultaten van de monitor worden vastgelegd in een rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen.

 

In 2020 zijn maar liefst 7,2 miljoen Nederlanders 50 jaar of ouder. Volgens de rijksoverheid is sprake van een demografische transitie die grote invloed heeft op (de inrichting van) de samenleving. De sterke toename van het aantal senioren heeft ook invloed op de beleidsvelden van de gemeente Almere. De resultaten van de monitor kunnen het stadsbestuur helpen bij het maken van de juiste (beleids)keuzes in de toekomst.
 


Inwoners van Almere van 55 jaar en ouder kunnen op eigen initiatief aan de monitor deelnemen via de website van de gemeente: almere.nl/onderzoek. Aanvullend worden straatinterviews met ouderen gehouden. Het is de bedoeling dat de rapportage van de monitor in de maand juli wordt afgerond.

 

Bron: Almere.nl, 03.07.2018


Vragen?

Gerelateerde artikelen
ACM-monitor zorgverzekeringsmarkt

ACM-monitor zorgverzekeringsmarkt: consumenten ervaren minder keuze tussen polissen

Cecilia Keuchenius
04 juni 2018
zorgen om pensioenen nemen toe

Corona Impact Monitor: zorgen om pensioenen nemen toe, maar solidariteit blijft onveranderd hoog

Eric-Jan Klöne
13 mei 2020
pensioenakkoord

Nieuw pensioenakkoord: begrijpt iedereen wat er staat?

Rebecca van der Grient
30 november 2020

WK in Qatar niet populair onder Nederlanders

Mara Huiskes
19 mei 2022
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved