Toegankelijkheid

Banken, de bal ligt nu op de stip!

02 april 2020

In het interview met Hans Ludo Van Mierlo in de NRC van 30 maart kondigt hij het vijfjarig jubileum aan van de ‘bankierseed’. Dit is een goed moment om stil te staan bij de oorsprong en het nut van deze eed. In de eed beloven bankiers ‘de belangen van de klant centraal te stellen’ en ‘bij te dragen aan het vertrouwen van de samenleving in de bank’.

 

Positie van de banken

Bij het ingaan van de ‘intelligente lock down’ voor Nederland moest ik niet denken aan ‘de eed’, maar wel aan de positie van de banken in onze samenleving. Als we langer terugkijken dan die vijf jaar en resultaten van de velen onderzoeken op de keper beschouwen, mogen we stellen dat het nog niet zo hard is gegaan met dat ‘vertrouwen van de samenleving’. Deels hebben de banken dit aan zichzelf te wijten. Aan de andere kant zijn er weinig gelegenheden geweest waarin de banken zichzelf echt impactvol hebben kunnen manifesteren.

Al 10 jaar lang zijn ze het figuurlijke afvoerputje van de samenleving en wordt hen in alle gevallen door media en samenleving het nadeel van de twijfel toegeschreven. Steevast eindigt de financiële sector en de bancaire in het bijzonder onderaan in ‘de vertrouwensrankings’. Slechts een kleine minderheid van de samenleving ziet de inspanningen van de banken in de afgelopen vijf jaar die moeten bijdragen aan een klimaat-, klantvriendelijker en inclusievere bankenwereld. En last but not least realiseert de gemiddelde Nederlander zich nauwelijks dat de financiële soliditeit van de banken, al dan niet met steun van de belastingbetaler, significant is toegenomen de afgelopen 5-10 jaar.

 

Basis van de oplossing

Bij het aantreden van deze crisis voor Nederland was ik dan ook blij te zien hoe de CEO’s van enkele van de grootbanken bijna over elkaar heen buitelden in hun wil om aan te kondigen dat zij nu in een hele andere positie zitten dan ten tijde van de vorige crisis (2008). Toen waren zij ‘onderdeel van het probleem en nu staan zij aan de basis van de oplossing’ zo meldden zij eensluidend. Noblesse oblige: het is nu tijd voor de volgende stap en daden te stellen; de bancaire wereld kan zichzelf en Nederland geen grotere dienst bewijzen door de noodzakelijke steun voor het kleine en middelgrote ondernemersleed op een ruimhartige wijze te bieden. Een mooie spin off hiervan zal een aanzienlijke groei in vertrouwen van de samenleving en dito reputatie zijn (grijp die kans!).

De aankondiging van de banken was goed, maar schreeuwt dus om een vervolg:

  • Praktiseren van de financiële steun
  • Snelheid in processen
  • Redelijke, crisisbestendige en heldere voorwaarden
  • Geen vage toezeggingen noch overbodige bureaucratie

Neem voor meer informatie over dit artikel contact op met Karel Slootman.


Vragen?
Karel Slootman

Email k.slootman@motivaction.nl
Functie Managing Partner
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

Hoe ontwikkel je een nieuwe onderzoekstool? In gesprek met Sander

Sander Kluiters
24 februari 2020

Brede acceptatie non-binaire mensen, genderneutrale opvoeding minder gesteund

André Kamphuis
23 maart 2023

MKB ziet groei 2019 somber in

Rob Doornbos
15 april 2019

‘Als medisch specialisten hebben we inspraak op de nieuwe pensioenregeling’

Jorn Lingsma
25 november 2021
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved