Toegankelijkheid

Skip to main content

Corona Impact Monitor: Minder Nederlanders houden zich aan coronaregels

16 april 2020

Amsterdam – Hoewel verreweg de meeste Nederlanders bereid zijn de adviezen van de overheid in de strijd tegen het coronavirus op te volgen, vinden mensen het steeds moeilijker worden om gedragsregels daadwerkelijk na te leven. Vier op de tien geeft aan dat het niet altijd mogelijk is zich aan de regels te houden, hoe zij ook hun best doen. Twee weken geleden was dit nog ongeveer een derde (35%). Dit blijkt uit de tiende meting van de Corona Impact Monitor van Motivaction onder een representatieve steekproef van 1.010 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Uit de laatste meting blijkt dat het circa twee op de tien Nederlanders (18%) niet goed lukt om geen afspraken te maken met mensen buiten hun huishouden tenzij dit noodzakelijk is. Dit was twee weken geleden nog 12%. Ook lukt het 13% niet goed om 1,5 meter afstand te houden van mensen buiten hun eigen huishouden (9% twee weken geleden).

Als we Nederlanders vragen hun persoonlijke ontmoetingen van de dag ervoor te rapporteren, zien we dat meer risico’s worden genomen: zes op de tien (61%) geeft aan één of meer mensen te hebben ontmoet op donderdag 9 april. Dit is een stijging ten opzichte van woensdag 25 maart toen slechts de helft (53%) dit had gedaan. De helft van de mensen die ontmoetingen hadden op 9 april denkt daarbij niet altijd 1,5 meter afstand te hebben gehouden, tegenover maar 44% van de mensen met ontmoetingen op 25 maart.  

 

Jongere Nederlanders vertonen het vaakst risicovol gedrag

Nederlanders van 18 tot 35 jaar vinden naleving van de gedragsregels het moeilijkst: circa de helft (52%) geeft aan dat het niet altijd mogelijk is zich aan de gedragsregels te houden, hoe zij ook hun best doen. Van de 35-plussers vindt maar ongeveer een derde dit (36%) dit en van de 65-plussers zelfs maar een kwart.

Zo lukt het circa een op de vijf mensen van 18 tot 35 jaar (22%) niet goed 1,5 meter afstand te houden van mensen die niet tot hun eigen huishouden behoren, tegenover 11% van de 35-plussers. Hetzelfde geldt voor plekken mijden waar andere mensen komen tenzij noodzakelijk voor bijvoorbeeld boodschappen of werk. Dit lukt 18% van jongeren niet goed tegenover 11% van de 35-plussers. Ook niet met andere mensen buiten je huishouden afspreken tenzij noodzakelijk (26% tegenover 15%) en thuisblijven bij lichte verkoudheidsklachten (21% tegenover 16%) vinden jonge Nederlanders moeilijker.

 

Houding jongeren tegenover pandemie is nonchalanter

Het minder strikte nalevingsgedrag van jongeren gaat ook gepaard met een meer nonchalante houding tegenover de pandemie: 

  • 28% van de 18 tot 35-jarigen denkt nauwelijks ziek te worden als ze besmet raken, tegenover 10% van de 35-plussers.
  • 15% denkt (al) immuun te zijn voor corona, tegenover 6% van de 35-plussers.
  • 42% denkt dat besmettingen goed zijn om (groeps)immuniteit op te bouwen, tegenover 28% van de 35-plussers.
  • 17% wil zelf graag zo snel mogelijk besmet raken zodat ze persoonlijke immuniteit opbouwen, tegenover 6% van de 35-plussers.
  • 19% denkt meer vrijheid te hebben dan anderen om te gaan en staan waar ze willen als ze eenmaal besmet zijn geweest met corona, tegenover 12% van de 35-plussers.
  • 14% vindt voortzetting van hun normale leven (werk, vrije tijd) belangrijker dan het voorkomen van de kans op besmetting (van henzelf of anderen), tegenover 7% van de 35-plussers.
  • 34% heeft het gevoel dat deskundigen elkaar tegenspreken over het juiste gedrag tijdens deze corona-epidemie, tegenover 26% van de 35-plussers.
  • 21% denkt dat de epidemie in Nederland over haar hoogtepunt is, tegenover 11% van de 35-plussers.
  • 10% neemt de gedragsregels niet meer zo nauw als zij het gevoel krijgen dat de epidemie in Nederland over haar hoogtepunt is, tegenover 6% van de 35-plussers.

 

Over de Corona Impact Monitor

De Corona Impact Monitor van Motivaction geeft inzicht in de beleving van de corona-epidemie en de impact daarvan op de Nederlandse bevolking. Door middel van regelmatige peilingen laten we zien hoe burgers, consumenten, werkgevers en werknemers alle ontwikkelingen beleven en hoe zij daarmee omgaan. Inmiddels hebben meer dan 10.000 Nederlanders deelgenomen.

Deze tiende meting is uitgevoerd op vrijdag 10 april door middel van een online vragenlijst onder 1.010 Nederlanders tussen 18 en 80 jaar. Het onderzoek is representatief voor de verdeling van de bevolking naar opleiding, leeftijd, geslacht, regio en waardeoriëntaties. Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

Disclaimer: doordat ontwikkelingen en nieuws zich in hoog tempo opvolgen zal de beleving van de epidemie snel kunnen veranderen. Het is dus bij de interpretatie van de resultaten belangrijk je te realiseren dat het momentopnames zijn.

Wil jij weten hoe burgers, consumenten, werkgevers of werknemers de epidemie ervaren? Heb je behoefte aan inzicht in hoe jouw doelgroep deze crisis beleeft? Of heb je een andere vraag rondom dit onderwerp waar je een snel en representatief antwoord op wilt? Jij kunt je ook inschrijven voor deelname aan deze monitor.

Een artikel over dit onderzoek verscheen op De Telegraaf, lees 'Moeite met coronamaatregelen: jongeren zijn tijdbom' terug of kijk het interview over dit onderwerp met jongeren in Hilversum.

Neem voor meer informatie contact op met Bram van der Lelij (,+31 (0)20 589 83 83) of Gerard van der Werf (, +31 (0)20 589 82 40).


Vragen?
Gerard van der Werf

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 40

Bram van der Lelij

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

Nederland bezuinigt op boodschappen, voorkeur voor huismerken en goedkope basisproducten neemt toe

Els van der Velden
29 december 2022

Nutri-Score wordt na aanpassing het voedselkeuzelogo voor Nederland

Bram van der Lelij
29 november 2019

Organisaties worstelen met feedback

Ester Koot
25 juli 2019

In 4 stappen naar een nieuw concept. Stap 1: insights verzamelen

Henriët Hensen
04 oktober 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency