Toegankelijkheid

Skip to main content

Corona Impact Monitor: zorgen om pensioenen nemen toe, maar solidariteit blijft onveranderd hoog

13 mei 2020

Amsterdam - De ongerustheid over de dekkingsgraden van pensioenfondsen is volop in het nieuws. Ook op dit terrein slaat het coronavirus toe. Uit een recente meting van de Corona Impact Monitor blijkt dat de zorgen van Nederlanders over hun pensioen toenemen. Een kwart van de mensen die nu pensioen opbouwen, is bang dat ze na hun pensioen niet meer kunnen leven zoals ze gewend zijn of zelfs te weinig geld hebben om rond te komen. Voor de coronacrisis lag dit percentage rond de 10%. Daar komt bij dat het aantal mensen dat erop vertrouwt dat er voor hen voldoende geld in de pensioenpot zit, gedaald is van 41% naar 30%. 

De groeiende zorgen leiden ertoe dat mensen minder risico willen nemen. Beleggen in aandelen is typisch zo’n onderwerp dat voor een deel van de deelnemers erg spannend is. Het aantal werkenden (*werkenden die via een werkgever pensioen opbouwen) dat moeite heeft met het feit dat hun pensioengeld in aandelen is belegd, is gestegen van 15% naar 34%. Onder gepensioneerden is er een stijging van 10% naar 22%. Deze cijfers zijn een vergelijking met onze benchmarkdata, opgebouwd uit meerdere onderzoeken van voor de coronacrisis. Ook een onderwerp als het verhogen van de pensioenpremie ligt gevoeliger, nu veel mensen de economische klappen van het coronavirus voelen. 

 

Solidariteit blijft overeind

De coronacrisis leidt tot zorgen, maar zeker niet tot een ieder-voor-zich mentaliteit. Bijna iedereen (90%), zowel werkend als gepensioneerd, vindt dat de hoogte van je pensioen niet afhankelijk moet zijn van de economische situatie tijdens de opbouwfase. Mensen zijn dus tegen het creëren van geluk- en pechgeneraties. Deze cijfers zijn gelijk aan resultaten van voor de coronapandemie.

Driekwart van de werkenden en twee derde van de gepensioneerden vindt dat de stijgende pensioenkosten door de hogere levensverwachting van mensen gelijk over de generaties moet worden verdeeld. Ook deze cijfers zijn niet veranderd sinds het begin van de pandemie.

 

Nog steeds steun voor verantwoord beleggen

Ondanks de huidige crisis is 60% van de werkenden en 70% van de gepensioneerden van mening dat het de taak is van pensioenfondsen om te letten op de maatschappelijke- en milieueffecten van hun beleggingen. 40% van de werkenden en 30% van de gepensioneerden heeft er zelfs een iets lager pensioen voor over als hun pensioenfonds niet in foute bedrijven of landen belegt.

Deze cijfers komen overeen met resultaten uit onderzoeken van voor de pandemie. De steun voor verantwoord beleggen lijkt dus niet aangetast te worden door de coronacrisis.

 

Solidariteit en MVO: het maakt wel uit aan wie je het vraagt

Hoewel de steun voor solidariteit en verantwoord beleggen over de hele linie gelijk blijft, zien we duidelijke verschillen afhankelijk van het waardepatroon van het individu. Steun komt vooral van mensen die maatschappelijk geëngageerd zijn, open, solidair, tolerant en een internationale blik hebben. Aan de andere kant is de steun nu lager onder mensen die materialistischer zijn, consumptiegericht ingesteld op het hier en nu en weinig interesse in politiek hebben.

Voor pensioenfondsen is het belangrijk om rekening te houden met deze onderlinge verschillen. Hoewel er door hen hard aan gewerkt wordt om communicatie en dienstverlening steeds beter op maat te maken, laten deze uiteenlopende meningen zien dat dé pensioenfonds deelnemer niet bestaat. Enkel leeftijd en opleidingsniveau kunnen niet voorspellen wat de deelnemersachterban precies wil. Daarom is het ook voor pensioenfondsen belangrijk om verder te kijken, naar de waarden en levensstijlen van hun doelgroep.

Wil je meer weten over onze onderzoeksoplossingen voor de pensioensector, of over dit artikel? Neem dan contact op met Eric-Jan Klöne.

 

Onderzoeksverantwoording

In deze meting van de Corona Impact Monitor die is uitgevoerd op 28 april hebben we 973 mensen ondervraagd. De steekproef is representatief voor de Nederlandse bevolking.

*Benchmark: We hebben eerdere pensioenonderzoeken voor meerdere klanten samengevoegd in een benchmark. Deze benchmark is opgebouwd uit ruim 20.000 deelnemers van 8 verschillende bedrijfstakpensioenfondsen en 9 ondernemingspensioenfondsen die in de laatste 5 jaar aan onderzoek hebben meegedaan.

 


Vragen?
Irene Zondervan

Email
Functie Senior Strategy Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83

Eric-Jan Klöne

Email
Functie Senior
Telefoon +31 (0)20 589 82 43


Gerelateerde artikelen

Hoe werk je als kwalitatief onderzoeker in tijden van corona?

Henriët Hensen
11 mei 2020

Pasen dit jaar stuk minder gevierd, wel recordaantal paasbrunches

Ruurd Hielkema
20 april 2020

Onderzoek: Nederlanders overschatten werkelijke aandeel duurzame energie

Gerard van der Werf
20 juli 2020

Bereik 4,5 miljoen extra mensen met jouw aanbod

Henriët Hensen
24 augustus 2023
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency