Toegankelijkheid

Skip to main content

Corona-zorgen leven het meest onder 35-44 jarigen

24 maart 2020

Sinds midden maart voert Motivaction een corona-monitor uit. We stellen daarin op verschillende dagen diverse vragen aan een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking. De antwoorden geven ons meer inzicht in bijvoorbeeld welke mensen er angstig zijn, wie er hamstert, wie zich vooral zorgen maakt over de negatieve economische effecten en welke mensen het juist als een kans ervaren om meer bewust tijd door te brengen met hun naasten.

 

Een moeilijke boodschap: nee, je kunt je kleinkind niet komen knuffelen

Wat mij, als 35-jarige, de afgelopen week opviel is dat in mijn omgeving vooral mijn leeftijdsgenoten zich zorgen maakten. De generatie van mijn ouders (veelal 60 plus) lijkt wat anders om te gaan met het zich uitbreidende virus en de daartegen bestemde maatregelen. Zo werd er door vrienden met kinderen dit weekend stevig gediscussieerd met opa’s en oma’s die hun kleinkinderen wilden kunnen blijven bezoeken. De jonge ouders in kwestie durfden het bezoek van opa en oma niet aan, met hun jonge kinderen aan de ene kant en hun eigen ouders in de risicogroep aan de andere kant. Het werd sommige grootouders verboden.

Ik vroeg mij af of dit generatieverschil dat ik ervaarde toeval was of dat ik dit ook terug kon zien in de monitordata van Motivaction. En wat blijkt: 35-44 jarigen maken zich inderdaad meer zorgen dan andere leeftijdsgroepen.

 

35-44 jarigen ervaren meer angst

Een aantal resultaten*: 35-44 jarigen ervaren tijdens de corona-pandemie vaker dan gemiddeld in Nederland veel of zeer veel angst (37% tegenover 27% onder gemiddeld Nederland), en maken zich vaker veel of zeer veel zorgen (61% vs. 48%). Ook vinden zij de strategie van gecontroleerde spreiding vaker risicovol (45% vs. 35%). Bovendien blijkt dat zij vaker voor strengere maatregelen zijn, zoals een verbod op het verlaten van je eigen woning tenzij noodzakelijk (38% vs. 28%) en je eigen woonwijk (41% vs. 29%). Ten slotte is hun toekomstbeeld ten aanzien van corona negatiever: 35 - 44 jarigen hebben er gemiddeld iets minder vertrouwen in dat Nederland deze periode goed zal doorstaan. Een relatief grote groep onder hen verwacht daarnaast dat het virus altijd in Nederland zal blijven (15% vs. 8% onder gemiddeld Nederland).

Opvallend is ook dat 35-44 jarigen het minst van iedereen tijdens deze crisis (momenten van) ontspanning ervaren (46% weinig of zeer weinig versus 33% onder gemiddeld Nederland). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het overgrote deel van hen werkt én een meerderheid van hen (jonge) kinderen heeft. Die kinderen moeten nu vaak thuis geschoold en het liefst ook nog leuk vermaakt worden.

 

Bezorgdheid over de toekomst van je kinderen én je ouders?

Waarom zijn de zorgen onder deze leeftijdsgroep het grootst? Ik heb er nog geen eenduidig antwoord op. Misschien omdat zij zich, anders dan bij andere groepen, in een positie bevinden waarin zij zich beide kanten op zorgen kunnen maken? Feit is dat zij de groep zijn met de meeste jonge kinderen én vaak ouders hebben in de risicoleeftijd.

Om af te sluiten met een positieve noot: 35-44 jarigen hebben sinds de corona-crisis ook het vaakst bewust meer tijd doorgebracht met hun naasten, zoals partners en kinderen. Hopelijk betreft dit niet alleen schooltaken en schema’s om het thuiswerken te verdelen, maar ook fijn samenzijn.

Wil jij weten hoe burgers, consumenten, werkgevers of werknemers de epidemie ervaren? Heb je behoefte aan inzicht in hoe jouw doelgroep deze crisis beleeft? Of heb je een andere vraag rondom dit onderwerp waar je een snel en representatief antwoord op wilt? Jij kunt je ook inschrijven voor deelname aan deze monitor.

 

Achtergrond:

Motivaction voert sinds 18 maart 2020 de corona-monitor uit. Periodiek (in het begin dagelijks) wordt een aantal corona-gerelateerde vragen voorgelegd aan een steekproef van telkens ruim 1.000 Nederlanders. De steekproeven zijn representatief voor de Nederlandse bevolking van 18 tot 80 jaar op de kenmerken leeftijd, opleiding, geslacht, regio, waardenprofiel (Mentality) en interacties hiertussen. De data uit bovenstaand blog zijn afkomstig uit de meting van 18 en 19 maart 2020.

*Deze data komt uit een meting gedaan op 18 maart 2020.

 

Gerelateerde artikelen

Bied buitenbeentjes structuur in de duurzame voedseltransitie

Gerard van der Werf
13 maart 2019

Zomer komt eraan: 1 op de 5 heeft airco

Cecilia Keuchenius
17 juni 2021

Vitality Omnibus meting 2022

Henriët Hensen
23 november 2021

Nederlanders maken zich meer zorgen om terrorisme

Cecilia Keuchenius
15 november 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency