Toegankelijkheid

Skip to main content

Deelvervoer moet zijn beste tijd nog krijgen

24 februari 2023

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat het aantal gebruikers van deelvervoermiddelen is verdubbeld in een jaar tijd. Deze cijfers sluiten aan bij die van aanbieders van deelvervoermiddelen zelf, zo blijkt uit een onlangs verschenen artikel in NRC. Hoewel deze groei indrukwekkend is, blijft deelvervoer een relatief kleine speler in het totale aanbod.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die geen gebruikmaken van deelauto’s en -scooters niet staan te springen om dit wel te gaan doen. Met andere woorden: de early adopters hebben deelauto’s en -scooters omarmd. De ‘massa’ lijkt echter nog niet overtuigd. Hun intentie om het komende jaar van deelvervoer gebruik te gaan maken, is ver te zoeken (<1%). Dat staat in schril contrast met bijvoorbeeld het grote succes van de OV-fiets.

 

Meerderheid ziet voordelen deelauto’s en -scooters (nog) niet in

“Om verdere groei te realiseren, zetten aanbieders in op het vergroten van de fysieke beschikbaarheid via de gemeenten. Daarbij gaat het vooral om het uitbreiden van het aantal locaties, auto’s en scooters, maar er is ook nog veel terrein te winnen in het wegnemen van mentale drempels bij de consument”, aldus Jeroen Senster, principal consultant bij Motivaction.

Niet alleen bij de overheid is veel beleid gericht op autobezit, ook de consument zelf geeft de voorkeur aan bezit tegenover gebruik, 78% ten opzichte van 6%. Dat lijkt vooral te komen doordat een meerderheid van de consumenten de voordelen van deelvervoer ten opzichte van bezit niet inziet. Consumenten zien weliswaar enige voordelen in de kosten en duurzaamheid van deelauto’s ten opzichte van autobezit, maar alle overige voordelen zoals snelheid en comfort, worden juist vaker aan autobezit toegeschreven. Deelscooters bieden vaker flexibiliteit/gemak en zijn beter voor het milieu, maar ook hier worden alle overige voordelen vaker toegeschreven aan het bezitten van een scooter.

 

Inzicht in gedragsbepalers en doelgroepen helpt om verdere groei te realiseren

“Naast het vergroten van de fysieke beschikbaarheid zijn meer inspanningen nodig om een grotere groep te overtuigen van de voordelen van deelvervoer. Door met een passende boodschap in te spelen op de juiste drempels onder een specifieke groep, is verdere groei van het aantal gebruikers van deelvervoer mogelijk.”, concludeert Daan Damen, expert gedragsbeïnvloeding bij Motivaction.

Zo blijkt uit het onderzoek dat jongvolwassenen minder vaak de beschikking hebben over een eigen auto. “Zij zijn daarmee nog niet gewend aan autobezit. De mentale drempel om gebruik te gaan maken van een deelauto ligt hiermee lager dan voor iemand die al wel een auto heeft. Een autobezitter is wellicht beter te overtuigen door inzichtelijk te maken hoeveel ze besparen bij het gebruik van een deelauto ten opzichte van een eigen auto. Andere doelgroepen kunnen juist geënthousiasmeerd worden door nog meer in te zetten op volledig elektrische vervoermiddelen of het bieden van meer flexibiliteit in het model van deelauto-aanbieders. Maar ook onwetendheid kan een rol spelen: sommige doelgroepen zijn zich simpelweg niet bewust van de beschikbaarheid van deelvervoermiddelen in de buurt. Inzicht in gedragsbepalers en doelgroepen kan aanbieders van deelvervoer helpen bij het maken van de juiste keuzes.”, aldus Damen.

Meer weten over onze onderzoeken op het gebied van mobiliteit? Neem dan contact met ons op!


Vragen?
Merel Zuiderduin

Email 
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 98

Jeroen Senster

Email
Functie Principal Research Consultant
Telefoon +31 (0)6 112 909 67


Gerelateerde artikelen

Draagvlakmonitor: ruime voldoende voor Defensie

Karel Slootman
26 september 2019

Bezinning of alles even achter je laten? Hoe twee doelgroepen na ruim een jaar corona verschillen in hun blik op vakanties.

Cecilia Keuchenius
19 mei 2021

Banken, de bal ligt nu op de stip!

Karel Slootman
02 april 2020

Euforie over economische groei in Nederland vlakt af

Lieke van Duist
15 januari 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency