Toegankelijkheid

Deelvervoer moet zijn beste tijd nog krijgen

24 februari 2023

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat het aantal gebruikers van deelvervoermiddelen is verdubbeld in een jaar tijd. Deze cijfers sluiten aan bij die van aanbieders van deelvervoermiddelen zelf, zo blijkt uit een onlangs verschenen artikel in NRC. Hoewel deze groei indrukwekkend is, blijft deelvervoer een relatief kleine speler in het totale aanbod.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die geen gebruikmaken van deelauto’s en -scooters niet staan te springen om dit wel te gaan doen. Met andere woorden: de early adopters hebben deelauto’s en -scooters omarmd. De ‘massa’ lijkt echter nog niet overtuigd. Hun intentie om het komende jaar van deelvervoer gebruik te gaan maken, is ver te zoeken (<1%). Dat staat in schril contrast met bijvoorbeeld het grote succes van de OV-fiets.

 

Meerderheid ziet voordelen deelauto’s en -scooters (nog) niet in

“Om verdere groei te realiseren, zetten aanbieders in op het vergroten van de fysieke beschikbaarheid via de gemeenten. Daarbij gaat het vooral om het uitbreiden van het aantal locaties, auto’s en scooters, maar er is ook nog veel terrein te winnen in het wegnemen van mentale drempels bij de consument”, aldus Jeroen Senster, principal consultant bij Motivaction.

Niet alleen bij de overheid is veel beleid gericht op autobezit, ook de consument zelf geeft de voorkeur aan bezit tegenover gebruik, 78% ten opzichte van 6%. Dat lijkt vooral te komen doordat een meerderheid van de consumenten de voordelen van deelvervoer ten opzichte van bezit niet inziet. Consumenten zien weliswaar enige voordelen in de kosten en duurzaamheid van deelauto’s ten opzichte van autobezit, maar alle overige voordelen zoals snelheid en comfort, worden juist vaker aan autobezit toegeschreven. Deelscooters bieden vaker flexibiliteit/gemak en zijn beter voor het milieu, maar ook hier worden alle overige voordelen vaker toegeschreven aan het bezitten van een scooter.

 

Inzicht in gedragsbepalers en doelgroepen helpt om verdere groei te realiseren

“Naast het vergroten van de fysieke beschikbaarheid zijn meer inspanningen nodig om een grotere groep te overtuigen van de voordelen van deelvervoer. Door met een passende boodschap in te spelen op de juiste drempels onder een specifieke groep, is verdere groei van het aantal gebruikers van deelvervoer mogelijk.”, concludeert Daan Damen, expert gedragsbeïnvloeding bij Motivaction.

Zo blijkt uit het onderzoek dat jongvolwassenen minder vaak de beschikking hebben over een eigen auto. “Zij zijn daarmee nog niet gewend aan autobezit. De mentale drempel om gebruik te gaan maken van een deelauto ligt hiermee lager dan voor iemand die al wel een auto heeft. Een autobezitter is wellicht beter te overtuigen door inzichtelijk te maken hoeveel ze besparen bij het gebruik van een deelauto ten opzichte van een eigen auto. Andere doelgroepen kunnen juist geënthousiasmeerd worden door nog meer in te zetten op volledig elektrische vervoermiddelen of het bieden van meer flexibiliteit in het model van deelauto-aanbieders. Maar ook onwetendheid kan een rol spelen: sommige doelgroepen zijn zich simpelweg niet bewust van de beschikbaarheid van deelvervoermiddelen in de buurt. Inzicht in gedragsbepalers en doelgroepen kan aanbieders van deelvervoer helpen bij het maken van de juiste keuzes.”, aldus Damen.

Meer weten over onze onderzoeken op het gebied van mobiliteit? Neem dan contact met ons op!


Vragen?
Daan Damen

Email d.damen@motivaction.nl
Functie Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83

Jeroen Senster

Email j.senster@motivaction.nl
Functie Principal Research Consultant
Telefoon +31 (0)6 112 909 67


Gerelateerde artikelen
Financiën jongeren

83% van Nederlandse jongeren wil meer aandacht voor omgaan met geld in onderwijs

Rob Doornbos
01 april 2019

Ondanks discussie over nepnieuws: groeiende meerderheid vertrouwt journalistiek wél

Pieter Paul Verheggen
09 februari 2021

Highlights 2021

Pieter Paul Verheggen
16 december 2021

Helft Nederlanders heeft begrip voor non-binair zijn

André Kamphuis
02 april 2021
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved